Infofinanciar > Educație financiară > Microgranturi pentru 10.000 de proiecte în domeniul agroalimentar. Cine se încadrează și suma care poate fi obținută
Educație financiară

Microgranturi pentru 10.000 de proiecte în domeniul agroalimentar. Cine se încadrează și suma care poate fi obținută

proiecte sursă foto unsplash.com
Sursă foto: unsplash.com

IMM-urile din agricultură, sivicultură, pescuit și industria alimentară care nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019 pot aplica începând cu 27 mai pentru Măsura 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC). Sunt eligibile și PFA-urile, II-urile sau IF-urile care își desfășoară activitatea în domeniile mai sus menționate.

Sunt 10.000 de proiecte care pot primi câte 5.000 de euro finanțare nerambursabilă prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), instituțiile care finanțează proiectul.

O cifră de afaceri de minim 5000 de euro la finalul anului 2019 este condiție eliminatorie

Pentru a putea accesa aceste fonduri nerambursabile, microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, (IMM) – care nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI), societatea cooperativă agricolă, cooperativa agricolă, grup şi organizaţii de producători, întreprinderi familiale (ÎF) trebuie să îndeplineacă o serie de condiții:

– au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019
– au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepția celor care au fost înfiinţaţi în anul 2019, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro
– îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant
– nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
– nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.
– nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2

Beneficiarii proiectelor câștigătoare nu au nevoie de o cofinanțare, dar trebuie să își mențină activitatea pentru cel puțin 6 luni de la momentul primirii banilor. Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022 și plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

Granturile pot fi folosite pentru plata arendei

Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

– Stocuri de materii prime, materiale, mărfuri
– Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv utilități
– Chiria pe bază de contract încheiat
– Arenda sau redevența (contract de arendă / concesiune terenuri)
– Achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale
– Achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe
– Achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii
– Plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale

Înscrierea în program se face online, accesând site-ul https://granturi.imm.gov.ro. Înscrierea se va realiza în 2 etape distincte. Pentru prima etapă este necesară crearea unui profil, user și parolă, pentru cea de-a doua etapă este necesară completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării. Doritorii vor avea 5 zile calendaristice la dispoziție pentru înregistrarea în cea de-a doua etapă.

MADR și APIA implementează ajutorul de stat

În total vor fi 10.000 de proiecte finanțate, din toată țara, dintr-un buget total de 50.000.000 de euro. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către MADR/APIA.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19 pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), iar  măsura este implementată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în calitate de administrator de microgrant conform criteriilor stabilite de MIPE în schema de ajutor de stat și ghidul solicitantului, în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), inclusiv structurile județene ale acesteia (APIA – CJ).