Eticheta: "buget"

Bugetul se referă la o listă de venituri și cheltuieli. Într-o gospădărie, bugetul casei este reprezentat de toate formele de venit încasate de locuitorii săi într-o anumită perioadă de timp. Într-un stat, bugetul reprezintă estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Guvernul elaborează propunerea de buget și îl prezintă Parlamentului spre aprobare. În urma aprobării, bugetul devine lege, implementarea căreia este obligatorie.