Infofinanciar > Educație financiară > Fonduri nerambursabile pentru antreprenorii din agricultură și industria alimentară. Care sunt sumele puse la bătaie
Educație financiară

Fonduri nerambursabile pentru antreprenorii din agricultură și industria alimentară. Care sunt sumele puse la bătaie

monezi-sursa-foto-unsplash.com
Sursă foto: unsplash.com

Microîntreprinderile mici și mijloci din toată România, care își desfășoară activitatea în Agricultură, silvicultură și pescuit și în Industria Prelucrătoare, pot aplica începând cu 26 mai 2022 pentru Măsura 2 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC). Fiecare beneficiar poate obține între 5.000 euro și 120.000 euro în funcție de cifra de afaceri din 2019.

Antreprenorii IMM-urilor cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 euro și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

Profitul în unul din ultimii 3 ani este o condiție eliminatorie

Pentru a putea beneficia de aceste fonduri nerambursabile, IMM-urile trebuie să aibă unul dintre codurile CAEN de aici, dar și să respecte o serie de condiții precum:

  • Să fi avut cifra de afaceri aferentă anului 2019 de minim 5.000 de euro
  • Să fi înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din ultimele trei exerciții financiare (2018, 2019, 2020 sau chiar 2021)
  • Codurile CAEN pentru  care se solicită ajutor de sta era autorizat la data de 31 decembrie 2019
  • Mențin sau suplimentează numărul de salariați față de data depunerii cererii

 pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor.

  • Nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral
  • Nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 1- microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară
  • Au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane de euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro. 

Beneficiarii trebuie să dispună de o coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului. Aceștia trebuie să aibă disponibilă cofinanțarea la data acordării grantului pentru capital de lucru.

Banii contractați pot fi folosiți pentru achiziții, dar și pentru plata datoriilor către stat

IMM-urile beneficiare pot utiliza granturile pentru capital de lucru alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

– Stocuri de materii prime, materiale, mărfuri

– Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de utilități

– Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind 

– Arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune terenuri         

– Achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță; 

– Achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe

– Achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii 

– Plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale. 

Înscrierea în program se face online, accesând site-ul https://granturi.imm.gov.ro. Înscrierea se va realiza în 2 etape distincte. Pentru prima etapă este necesară crearea unui profil, user și parolă, pentru cea de-a doua etapă este necesară completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării. Doritorii vor avea 6 zile calendaristice la dispoziție pentru înregistrarea în cea de-a doua etapă.

Ministerul Turismului coordonează proiectul

În total vor fi între 2.000 și 5.000 de proiecte finanțate, dintr-un buget total de 250.000.000 de euro. Ordinea contractării se face pe principiul – primul venit, primul servit. Plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. 

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Măsura este implementată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în calitate de administrator de grant conform criteriilor stabilite de MIPE în schema de ajutor de stat și ghidul solicitantului, în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).