Info

Cum va fi școala de la 1 septembrie? Învățământul românesc suferă schimbări majore

Cum va fi școala de la 1 septembrie? Învățământul românesc suferă schimbări majore
asapteadimensiune.ro

Schimbări în învățământul românesc. De acum, profesorii vor încheia o singură medie anuală, iar numărul de note la fiecare disciplină este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei, se arată în noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, conform Antena3.

Marți, Ministrul Educației a dat vestea. Un ordin care aprobă noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), a fost semnat și transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României. Așadar, acesta va intra în vigoare la 1 septembrie 2022. Noul regulament este adaptat structurii anului școlar și reglementează utilizarea catalogului electronic, pentru început în unități-pilot.

„Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Nu va mai exista „exmatricularea”

În documentul transmis de Ministru spre aprobare mai este prevăzută și eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu. De asemenea, a fost eliminată orice dispoziție/trimitere care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

În plus, Sorin Cîmpeanu, a anunţat o altă schimbare. Toate cele peste 80.000 de săli de clasă din România vor avea table interactive. Se va renunţa definitiv la cele clasice, cu cretă. Cu ajutorul noilor table, elevii vor putea prelua informaţiile în timp real, pe laptop, tabletă sau chiar pe telefonul mobil. Mai mult, elevii vor putea avea acces la lecţii, chiar dacă lipsesc de la şcoală. 

„Ne propunem înlocuirea tablei clasice cu cretă şi butere de către table interactive, în toate cele peste 80.000 de săli de clasă din România. De ce profesorul va trebui şi va înţelege că rolul s-a schimbat, că trebuie să aibă o componentă mai puternică de facilitator de învăţare, de îndrumare a elevilor între acele surse de informare care sunt atât de multe şi atât de la îndemână, dar nu sunt toate bune. Rolul profesorului este acela de a-i îndruma pe elevi”, a declarat Sorin Cîmpeanu.