Info

Care sunt condițiile pentru pensionarea anticipată. De câți ani de muncă este nevoie pentru a ieși mai repede la pensie

Pensionare
sursa foto: playtech.ro

Fiecare român care a fost angajat cu carte de muncă și și-a îndeplinit stagiul de cotizare are dreptul la o pensie de stat. Totuși, aceste venituri sunt diferă de la caz la caz, existând mai multe tipuri de pensionări în România. Una dintre ele se referă la limita de vârstă, dar mai există și pensionare anticipată, adică mai devreme, în anumite condiții, sau pensionare anticipată parțial.

În prezent, foarte mulți români nu știu de ce perioadă de timp mai au nevoie în câmpul muncii pentru a ieși la pensie anticipat. Astfel, persoanele care vor să beneficieze de pensia anticipată în România trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu privire la sistemul unitar de pensii publice. Nu există însă ă vârsta standard de pensionare pentru că aceasta este diferită pentru femei și bărbați.

Ce spune legea privind pensionarea anticipată

De obicei, pensia anticipată este posibilă cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare pentru persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de legea în vigoare. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se vor lua în considerare perioadele asimilate de tipul armată, facultate, pensie de invaliditate cum se face la pensia pentru limită de vârstă.

Astfel, această pensie se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate, iar de ea beneficiază doar românii care au realizat stagiul complet de cotizare la bugetul pensiilor publice, fără să fi împlinit vârsta de pensionare.

În România, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, însă ea va crește până în anul 2030 ajungând la cea a bărbaților. Practic, stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani și 9 luni și va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030, iar stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.

Casa Națională de Pensii Publice oferă în prezent un calculator prin care orice român poate afla data minimă la care va putea ieși la pensie în funcție de vârsta pe care o are și de sex.

Cum se acordă pensia anticipată și care sunt actele necesare

Există o serie de condiții prin care un cetățean din România poate solicita pensionarea anticipată. Una dintre ele se referă la depășirea stagiului de cotizare cu cel puțin 8 ani, iar o alta spun că pensionare anticipată se poate efectua cu 5 ani înainte de a atinge vârsta standard de pensionare. Stagiul minim de cotizare din România este de 15 ani, însă veniturile primite vor fi pe măsură, adică extrem de reduse, potrivit PlayTech.

Practic, românii care îndeplinesc una dintre cele două condiții și doresc să obțină pensia anticipată trebuie să completeze un dosar cu următoarele documente:

Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;

Carnetul de muncă (original şi copie);

Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie);

Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie);

Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

Livretul militar (original şi copie);

Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale;

Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie;

Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;

Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon);