Infofinanciar > Info > Voucherele de 1.400 de lei de la stat aduc amenzi de 6.000 de lei pentru români care le folosesc. Cea mai mare greșeală posibilă
Info

Voucherele de 1.400 de lei de la stat aduc amenzi de 6.000 de lei pentru români care le folosesc. Cea mai mare greșeală posibilă

Vouchere energie
Sursă foto: unsplash.com

Anul acesta, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene oferă românilor în situații vulnerabile, din fonduri europene, ajutor pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de două ori pe an. Totuși, cei care nu le folosesc corespunzător riscă amenzi de până la 6.000 de lei.

Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari sunt formate cu ajutorul parteneriatului dintre Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului de Finanțe, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Telecomunicații.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare. Un exemplar se păstrează la asociația de proprietari emitentă, în timp ce al doilea exemplar rămâne la Compania Naţională Poşta Română.

Cum se acordă ajutorul?

Ajutorul are loc sub forma unui card emis pe suport de hârtie, cu ajutorul căruia se pot plăti facturi de energie (total sau parțial). Ajutorul constă în suma de 1400 de lei ce se acordă în două tranșe.

Servicii sau produse care pot fi plătite: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Cum se utilizează?

Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face plăți multiple, către mai mult de un furnizor, până la epuizarea sumei.

Plățile se fac printr-un mandat poștal. Se pot efectua gratuit 8 plăți pe loc de consum pe durata programului de sprijin. Începând cu a 9-a plată se va achita o taxă de 2,5 lei.

Suma de 1400 de lei nu poate fi preschimbată în bani și nu poate fi folosită pentru plăți prin mandat poștal către alte destinații în afară de plata facturilor de energie.

Beneficiarii pot utiliza ajutorul pentru plata facturilor la energie prin următoarele moduri:

a) Direct la poștaș;

b) La orice oficiu poștal din mediul urban sau la oficiul poștal în raza căruia își are domiciliul beneficiarul, în mediul rural;

c) Online.

Cine beneficiază de acest ajutor?

Venitul net de coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie să depășească 2.000 lei.

Potențialii beneficiari trebuie să știe că vor fi notificați dacă s-au descoperit situații care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0 319 966, numărul de call center, unde vor primi informații în plus.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari?

Procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape:

– Se stabilește lista potențialilor beneficiari care se încadrează în categoriile reglementate.

–  Se verifică veniturile acestora

– Pentru fiecare locuință, se verifică numărul de locuitori

– Se verifică media venitului pentru fiecare locuință, pentru a vedea dacă se depășește pragul de 2.000 de lei.

Cum se face plata?

La orice subunitate a Poștei Române sau la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului. Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).
Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă ulterior, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a făcut plata.

Nu există posibilitatea de a extrage numerar de pe card. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie.

Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000-60.000 lei.

Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500-6.000 lei.

Amenda pentru cei care folosesc greșit cardul de energie

Nu se pot retrage bani de pe aceste carduri. De asemenea, ele sunt nominale și nu pot fi vândute sau donate. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională de la 42.000 la 60.000 lei.

De asemenea, nu încercați să folosiți cardul pentru a cumpăra altceva decât produsele și serviciile prevăzute în lege. Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500 și 6.000 lei, conform româniatv.net.

Care sunt condițiile de acordare?

Cardul este adus de către Poșta Română direct la domiciliul beneficiarului. Este necesară o confirmare de primire.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii, vor putea beneficia de sprijin o singură dată, totuși.

Dacă la o locuință sunt mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată pe loc de consum. Pe card vor apărea numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.

Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).

Sumele neutilizate  se anulează la expirarea cardului.

Când expiră ajutorul?

La 1 ianuarie 2024: toate cardurile își încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranșe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat după termenului de valabilitate reglementat.

Care sunt acte necesare pentru plată?

– Cardul de energie (primit prin Poșta Română)

– Actul de identitate al beneficiarului ( ori document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului)

– Factura (curentă sau restantă) ori alt document ce justifică (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie, atunci contractul de furnizare a energiei trebuie făcut la domiciliul declarat și făcută o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.