Infofinanciar > Esential > Totul despre economia Ciprului! Aproape toate activitățile sale sunt din sectorul terțiar
Esential

Totul despre economia Ciprului! Aproape toate activitățile sale sunt din sectorul terțiar

Steag național Cipru pe zid Sursă foto: Dreamstime

Cipru este membru a numeroase alianțe internaționale. Face parte din Uniunea Europeană încă din 2004 – din acest moment istoric, creșterea economiei Ciprului s-a dezvoltat considerabil. Este considerată o țară cu venituri ridicate, iar două treimi din populația sa locuiesc în mediul urban. De asemenea, sistemul cipriot de educație este ținta a numeroase investiții și unul dintre principalele motive pentru creșterea economică a acestei țări europene.

Se pare că pe măsură ce economia Ciprului avansează, crește și entuziasmul față de UE. Chiar dacă această țară este scindată în partea sudică, greacă, și în cea nordică, turcă, Uniunea Europeană consideră întregimea teritoriului ca aparținând de jurisidicția ei. Țara, simultan europeană și asiatică, este atractivă pentru turiști și servește de multe ori drept destinația celor proaspăt căsătoriți pentru luna de miere.

Priveliște Limassol, Cipru. Sursă foto: Dreamstime

Priveliște Limassol, Cipru. Sursă foto: Dreamstime

Ciprul surprinde țările europene cu o creștere a PIB-ului

PIB-ul real și-a continuat ritmul solid de creștere, înregistrând un spor de 6,1% în primele trei trimestre din 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În pofida inflației în creștere, consumul privat a rămas robust, susținut de creșterea ocupării forței de muncă și a salariilor și susținut de măsurile guvernamentale specifice pentru a compensa prețurile ridicate la energie. Turismul a jucat, de asemenea, un rol, întrucât sosirile au recuperat terenul pierdut în timpul pandemiei și au atins 80% din nivelurile din 2019. În plus, exporturile de servicii pentru întreprinderi au crescut semnificativ. Pe o bază anuală, se estimează că în 2022 creșterea reală a PIB-ului a fost de 5,8%, conform Europa.Eu.

Sentimentul economic în rândul consumatorilor și al întreprinderilor s-a îmbunătățit ușor în ianuarie 2023. Îmbunătățirea perspectivelor economice în rândul partenerilor comerciali ai Ciprului va sprijini în continuare turismul, care se așteaptă să atingă aproape nivelul din 2019. Se preconizează că indexarea salariilor cu 50%, pusă în aplicare în ianuarie 2023, va sprijini într-o oarecare măsură puterea de cumpărare. Cu toate acestea, creșterea ratelor dobânzilor ar urma să afecteze negativ investițiile corporative și construcțiile rezidențiale. Se așteaptă ca prețurile ridicate și înăsprirea politicii monetare să cântărească asupra creșterii PIB-ului real, care se preconizează că va încetini la 1,6% în 2023, înainte de a accelera la 2,1% în 2024.

Conform World Data Bank, anul 2020 a reprezentat un punct de cotitură pentru economia cipriotă, având pentru prima dată un avans negativ. Această situație a fost rectificată în anul următor, înregistrând o creștere de peste 6%.

Economia Ciprului, la fel de afectată de inflație ca economia mondială?

Inflația IAPC a ajuns la 8,1% în 2022, alimentată de prețurile ridicate la energie și de blocajele în aprovizionare. Se preconizează că inflația IAPC va scădea pe parcursul orizontului de prognoză, pe măsură ce prețurile în scădere la gaze și petrol vor atenua inflația energetică, iar perturbările în aprovizionare se vor atenua în continuare. În schimb, se preconizează că indexarea salariilor va exercita o anumită presiune în sensul creșterii asupra inflației de bază. În ansamblu, inflația IAPC ar urma să se tempereze la 4% în 2023 și la 2,5% în 2024.

Educația, punctul forte al ciprioților

Conform paginii oficiale a Comisiei Europene, Eurydice, sistemul cipriot de învățământ este bine pus la punct, gratuit și obligatoriu până la prima treaptă a învățământului secundar.

Dreptul la educație: Articolul 20 din Constituție stipulează că orice persoană are dreptul de a primi și orice persoană sau instituție are dreptul de a da instrucțiuni sau educație, cu condiția ca aceasta să fie în conformitate cu legile Republicii.

Învățământul obligatoriu: Învățământul obligatoriu are o durată de zece ani și patru luni și se întinde de la vârsta de 4 ani și 8 luni (învățământ preșcolar) până la vârsta de 15 ani (sfârșitul învățământului secundar inferior).

Învățământ gratuit: Învățământul public este gratuit pentru toți elevii cu vârste cuprinse între 4 ani și 8 luni și 18 ani. De asemenea, manualele sunt oferite gratuit atât elevilor, cât și profesorilor. Învățământul terțiar public (nivel non-universitar) este, de asemenea, gratuit. Învățământul superior public (nivel universitar) este practic gratuit pentru ciprioți și cetățenii UE, deoarece guvernul plătește integral taxele stabilite de consiliile universităților. Studenții internaționali de la universități din afara țărilor UE plătesc taxe. Studenții postuniversitari, ciprioți sau internaționali, plătesc taxe stabilite de Consiliul de Miniștri. Educația pentru adulți oferită în instituțiile publice este, în mare măsură, gratuită. Cu toate acestea, un număr mare de cursuri de formare, oferite în principal de organizații private sau semi-guvernamentale, implică taxe.

 

Guvernanță: Legislația națională stabilește obiectivele și principiile educației, reglementările privind funcționarea școlilor sau a altor instituții de învățământ, examenele, finanțarea și aspectele legate de personal. Guvernanța în domeniul educației este centralizată, următoarele organisme exercitând controlul asupra educației:

Consiliul de Miniștri: Acesta este cea mai înaltă autoritate în elaborarea politicilor în domeniul educației.
Ministerul Educației și Culturii: Responsabilitatea generală pentru educație revine Ministerului Educației și Culturii. Acesta este responsabil de administrarea educației, de aplicarea legilor educaționale și de punerea în aplicare a politicilor educaționale, de pregătirea bugetului educației și a proiectelor de lege privind educația, precum și de construcția de clădiri școlare. De asemenea, acesta stabilește programele școlare, programele de studii și manualele școlare.
Comisia pentru servicii de educație: Acesta este un organism independent, format din cinci membri, numit de președintele Republicii pentru un mandat de șase ani. Aceasta este responsabilă de numirile, detașările, transferurile, promovările și disciplina (inclusiv concedierea) profesorilor și inspectorilor școlari.
Consiliile școlare locale: Acestea sunt responsabile de întreținerea și echiparea clădirilor școlare, în colaborare cu Departamentul de servicii tehnice al Ministerului Educației și Culturii.
Autonomie: Ca urmare a centralizării guvernanței în domeniul educației, autonomia este foarte limitată la nivelul învățământului școlar. Doar câteva elemente de descentralizare pot fi identificate la nivelul unității școlare, cum ar fi autonomia profesorilor în ceea ce privește metodele de predare pe care le folosesc în clasă; sau dreptul directorilor de școli de a gestiona un mic buget pentru cheltuieli suplimentare ale unității școlare (de exemplu, echipamente ușoare).

Etapele educației

La nivelul învățământului superior, universitățile sunt organisme autonome din punct de vedere academic. Universitățile publice sunt organisme corporative publice complet autonome. Consiliul universităților este responsabil pentru gestionarea și controlul afacerilor financiare ale acestora.

Medic cu steagul Ciprului în spate. Sursă foto: Dreamstime

Medic cu steagul Ciprului în spate. Sursă foto: Dreamstime

Sistemul preșcolar este de competența Ministerului Educației și Culturii și include grădinițe (Nipiagogeio). Acesta se referă la copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani.

Învățământul primar este oferit în școlile primare (Dimotiko scholeio) și cuprinde un curs de șase ani de educație generală care începe la vârsta de 6 ani.

Învățământul secundar inferior este oferit în școlile de învățământ secundar inferior (Gymnasio) și cuprinde un curs de trei ani de învățământ general care începe la vârsta de 12 ani.

Învățământul secundar superior presupune un ciclu de trei ani care începe la vârsta de 15 ani și este oferit în două tipuri diferite de programe: programele de învățământ secundar superior general și programele de învățământ secundar superior tehnic și profesional.
Școlile de învățământ secundar superior general se numesc licee (Lykeia), iar programele lor includ atât materii de bază comune, cât și materii opționale de specializare.

Învățământul secundar tehnic și profesional (STVE) este oferit în școlile tehnice (Technikes scholes). Programele STVE includ învățământ tehnic și profesional formal oferit în două fluxuri – fluxul teoretic și fluxul practic. Programul de ucenicie, care presupune cursuri combinate de școală și de la locul de muncă, este, de asemenea, inclus în programele școlilor tehnice.

Învățământul post-secundar non-terțiar este oferit absolvenților de învățământ secundar (18+ ani), în cadrul Institutelor post-secundare de educație și formare profesională (Metalykeiaka instituta epaggelmatikis ekpaidefsis kai katartisis – MIEEK). MIEEK oferă programe de educație și formare profesională continuă cu durata de doi ani.

Învățământul superior este oferit în instituții publice și private, atât la nivel universitar (Panepistimia), cât și la nivel non-universitar (Scholes tritovathmias ekpaidefsis).

Educația adulților este de competența atât a Ministerului Educației și Culturii, cât și a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Asigurărilor Sociale. Ea este oferită sub formă de educație formală, educație non-formală și formare profesională, fie în instituții publice, fie de către organizații semi-guvernamentale sau private.

Învățământul special este oferit în cadrul școlii obișnuite pentru marea majoritate a elevilor cu nevoi speciale. În cazul în care frecventarea cu normă întreagă a unei clase obișnuite nu este adecvată pentru nevoile copilului, se poate recomanda un învățământ special într-o sală de resurse pentru anumite perioade pe săptămână sau, alternativ, frecventarea unei unități speciale în cadrul unei școli obișnuite. În cazul în care niciuna dintre acestea nu este considerată adecvată, se recomandă copilului să frecventeze o școală publică de învățământ special.

Educația de a doua șansă este oferită în școlile serale, numite gimnazii serale (Esperina gymnasia) și școli tehnice serale (Esperines technikes scholes), care oferă programe cu o durată de patru ani pentru cei care părăsesc timpuriu școala (15 – 19 ani).

Importanța turismului pentru economia Ciprului

Cipru a înregistrat un total de patru milioane de turiști în 2019, ocupând locul 42 în lume în termeni absoluți.

Faptul că țările mai mici au în mod regulat performanțe mai mici într-o comparație a numărului absolut de oaspeți, este evident. Punând numărul de turiști în raport cu populația Ciprului, rezultă o imagine mult mai comparabilă: Cu 3,3 turiști pe cap de locuitor, Cipru se situează pe locul 19 în lume. În Asia de Vest, s-a clasat pe locul 1.

În 2020, Cipru a generat aproximativ 663,00 milioane de dolari americani numai în sectorul turismului. Acest lucru corespunde la 2,3 % din produsul său intern brut și la aproximativ 1 % din toate încasările din turismul internațional din Asia de Vest.Sezonul estival din Cipru a depășit nivelurile din 2021, ajungând la 454.657 de sosiri de turiști în iulie, față de 297.308 înregistrate în

Potrivit Ministerului de Interne, 1,6 milioane de sosiri de turiști au ajuns în Cipru în prima jumătate a anului (ianuarie-iulie 2022), cu 162,5% mai mult decât în 2021, când au fost înregistrate 638.292 de sosiri, informează SchengenVisaInfo.com.

În afară de aceasta, numărul de turiști în 2022 a ajuns la aproximativ 76% din nivelul de dinaintea pandemiei, 1,6 milioane din cele 2,1 milioane înregistrate în 2019. În plus, cu 422,7% mai mulți turiști sau 1,3 milioane de turiști, mai mult decât în 2020, când au fost impuse restricții de călătorie COVID-19 de către guvern, iar Cipru a fost vizitat de doar 320.589 de turiști.

Începând cu luna iulie, în Cipru au fost înregistrați 454.667 de turiști, iar principalele țări de origine rămân similare cu sezonul precedent – majoritatea turiștilor au fost înregistrați din Regatul Unit, reprezentând 38,2% din totalul sosirilor sau 173.874 de turiști înregistrați numai în luna iulie.

Cipru Aiya Napa economie mondială Sursă foto: Dreamstime

Cipru Aiya Napa Sursă foto Dreamstime

Alte țări de origine sunt Israel (38.269), Polonia (21.285) și Germania (21.280), reprezentând 8,4% și, respectiv, 4,7% din totalul sosirilor. Aproximativ 19.732 de turiști au venit din Suedia (4,3 la sută din total) și 15.450 din Grecia, reprezentând 3,4 la sută din total.

Vacanțele reprezintă principalul scop al vizitei pentru majoritatea turiștilor – 85 la sută dintre aceștia. În timp ce 12,2 la sută au enumerat vizitele la prieteni și rude și 2,8 la sută afacerile ca fiind principalul motiv al vizitei în Cipru în iulie 2022.

„Pentru un procent de 84,9% dintre turiști, scopul călătoriei lor în iulie 2022 a fost vacanța, pentru 12,2% vizita la prieteni și rude și pentru 2,8% afacerile. Respectiv, în iulie 2021, 85 la sută dintre turiști au vizitat Cipru pentru vacanțe, 11,3 la sută au vizitat prieteni sau rude și 3,7 la sută au vizitat Cipru din motive de afaceri”, se explică în comunicatul de presă emis de Ministerul de Interne.

Cel mai probabil, Cipru își va depăși propriile așteptări de a primi două milioane de turiști în 2022, după cum a dezvăluit în luna mai a anului 2022 ministrul adjunct al Turismului, Savvas Perdios.

Mai exact, Cipru a primit peste 1,6 milioane de turiști până acum în acest an, iar sezonul de vară, care reprezintă punctul culminant al sezonului turistic, se încheie la jumătatea lunii octombrie, ceea ce înseamnă că mai sunt încă două luni pentru turiști, conform Schengen Visa Info.