Eticheta: "MINISTRUL MUNCII"

Ministrul Muncii este persoana care se află în fruntea Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Institușia se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile: muncii, familiei, egalității de șanse, protecției sociale.