Infofinanciar > Info > Se modifică valabilitatea pachetelor de servicii medicale de stat! Până când vor mai putea fi folosite
Info

Se modifică valabilitatea pachetelor de servicii medicale de stat! Până când vor mai putea fi folosite

poză doctor, sursa foto site reduceri doctori
Sursa foto: reduceridoctori.ro

Pachetele de servicii medicale pe care statul le-a oferit atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate, pentru anii 2021-2022, au aplicabilitate de la 1 iulie 2021. Conform unei decizii oficializate săptămâna trecută, termenul de aplicare ce vizează pachetele de servicii medicale este prelungit până la data de 30 iunie 2023. Fără această modificare, pachetele de servicii medicale ar fi expirat la finalul lunii martie.

Pachetele medicale valide pentru perioada anilor 2021-2022 fac parte din HG nr. 696/2021, care include pachetul  minim de servicii, pentru cei care nu au asigurare în sistemul sanitar, și pachetul de servicii de bază al celor asigurați.

Prelungirea valabilității pachetelor medicale

Prin intermediul HG 248/2023, ce este valid din data de 23 martie, s-a hotărât prelungirea valabilității pachetelor medicale pentru anii 2021-2022 până la 30 iunie în acest an.

Fosta prelungire oficială a valabilității pachetelor medicale pentru anii 2021-2022 s-a implementat prin HG 1.540/2022, care a apărut în luna decembrie a anului trecut.

Ceea ce apare nou prin contractul-cadru pentru 2021-2022 este constituirea contribuției personale (modul în care aceasta funcționează, pentru că ea e prevăzută la nivel primar prin Legea sănătății).

Contribuția reprezintă diferența de tarif din prețul solicitat de furnizorul privat de servicii medicale și suma de bani necesară acelui serviciu medical decontată cu ajutorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, sumă care nu poate fi considerată în niciun fel ca reprezentând o coplată.

Documentul prevede și oferirea zilelor de concediu de odihnă pentru medicii de familie ( aceștia au în prezent 30 de zile lucrătoare într-un an, nu zile calendaristice, cum era stipulat anterior).

Altă prevedere nouă e posibilitatea acordării la distanţă a consultaţiilor afecţiunilor de tip cronic. Pentru cazurile în care e nevoie de prezentarea documentelor casei de asigurări de sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/ soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/ act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al celui asigurat, actele pot fi trimise casei de asigurări de sănătate pe cale electronică de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, exceptând reprezentanţii legali ai furnizorilor de servicii medicale/ medicamente cu şi fără contribuţie personală/ dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi a oamenilor care derulează activitate la nivelul acestora.

Metodele de comunicare virtuală se pot utiliza şi pentru trimiterea de către casele de asigurări de sănătate a actelor eliberate, necesare celor asiguraţi. În acest fel, se produce dezvoltarea reglementărilor aplicabile în perioada de urgență și alertă pe teritoriul României, în favoarea asiguratului.

Serviciile asiguraților

Pachetul de bază acoperă o varietate mai mare de servicii medicale decât cel minim, fiind destinat persoanelor care au asigurare în sistemul sanitar de stat.

La medicul de familie, oamenii cu asigurări primesc: consultații în caz de boală (chiar și la domiciliu, consultații la cabinet sau prin mijloace la distanţă, telefonic sau prin internet), consultații preventive, consultații în vederea planificării familiale, consultații pentru viitoarele mame, servicii medicale extra și administrarea de medicamente.

Se poate face rost de concedii medicale, prescripții medicale, bilete de trimitere, adeverințe şi avize medicale, certificate de deces, adeverințe ce atestă aptitudinea la muncă, dar şi eliberarea actelor medicale care sunt necesare evaluării şi reevaluării în vederea integrării în grad de handicap.

Cât despre asistenţa medicală ambulatorie, pentru 2021-2022, potrivit contractului-cadru, asigurații au dreptul la servicii de urgență, servicii curative, de descoperire a afecțiunilor, îngrijiri paliative, urmărirea atentă a viitoarelor mame, medicină fizică și cu scopuri de recuperare, analize de laborator (hematologie, imunologie, biochimie,) sau radiologie.

Asigurații au dreptul la consultații, tratamente odontale, protetice, ortodontice sau tratamente chirurgicale buco-dentare, în ceea ce privește medicina dentară.

Cât despre asistența medicală din spitale, în cadrul pachetului de bază apar consultații, investigații, medicamente, tratament medical, tratament chirurgical, dispozitive medicale, cazare și mâncare. Spitalizarea care este asigurată va fi diurnă și în regim continuu.

Mai mult de atât, pachetul de bază mai include și consultații în regim de urgență la domiciliu, transport sanitar, îngrijiri de acasă, asistenţă medicală de reabilitare, medicină fizică și de recuperare (în sanatorii, chiar și balneare și preventorii) și dispozitive medicale.

Serviciile celor fără asigurare

Pachetul minim de servicii include:

– servicii de urgență medicală ( asistență medicală, anamneză, examen clinic și tratament), contractul-cadru prevede asigurarea ținerii sub observație a sarcinii și a urmăririi lăuziei, prin intermediul consultaţiilor realizate acasă, la ieșirea din spital şi la patru săptămâni după naştere).

– examinările de constatare a decesului și eliberarea certificatului medical de deces.

– servicii în asistența medicală ambulatorie (servicii în regim de urgență, supravegherea și descoperirea bolilor cu potențial endemoepidemic, consultații pentru urmărirea parcursului sarcinii și lăuziei, etc).

– în cadrul asistenței medicale din spitale, pachetul minim include spitalizarea continuă de zi, dar există și consultații medicale în regim de urgență acasă sau servicii de medicină dentară. Este vorba despre tratamente odontale, tratamente protetice, tratamente ortodontice, tratamente chirurgicale buco-dentare.

Important este de precizat că cei lipsiți de asigurare trebuie să suporte total costurile investigațiilor paraclinice recomandate și tratamentul sugerat de medicii de familie sau specialiști, potrivit avocat.net.