Infofinanciar > Info > Românii riscă amenzi! Anunțul nou de la ANAF
Info

Românii riscă amenzi! Anunțul nou de la ANAF

ANAF
Sursa foto: Economedia
Toți românii care au încasări financiare din activități independente trebuie să declare în fiecare an banii obținuți până la data de 25 mai, de asemenea, tot anual, să plătească taxele necesare. Prin urmare, oamenii care au venituri independente în anul 2022 trebuie să depună o declarație unică în 2023 și să achite taxele respective.

Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) este 25 mai 2023, informează miercuri ANAF.

Proceduri

Conform ANAF, termenul pentru Declarația Unică (DU) ce privește impozitul pe venit și contribuțiile sociale pe care le datorează persoanele fizice este 25 mai 2023.

Este recomandat ca Declaraţia Unică să fie depusă în mod virtual:

– cu ajutorul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

– prin intermediul site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu o semnătură electronică calificată;

Pentru a completa şi depune declarația unică, oamenii pot solicita susținere în următorul fel:

* apelând la Serviciul central de asistență telefonică a contribuitorilor Call-center, la numărul 031.403.91.60;

* prin intermediul e-mail-ului, deschizând Formularul de contact găsit pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual.

De asemenea, pagina de Facebook a ANAF canalul de Youtube vor avea materiale video ce fac referire la descărcarea, completarea și depunerea DU.

În lunile aprilie și mai, ANAF va organiza seminare web prin intermediul cărora se vor prezenta completarea și depunerea Declarației unice (212) pentru categoriile de încasări pentru care există îndatorirea depunerii.

Diferențele dintre DU din 2023 și actuala DU

 • modificarea felului în care se stabilește bazea de calcul a impozitului pe venit din cedarea folosinței bunurilor. De la 1 ianuarie 2023, venitul brut înseamnă venit anual impozabil;
 • prevederea unor îndatoriri fiscale pentru persoanele fizice care obţin bani de peste granițe, un exemplu fiind pensiile pentru care trebuie plătită contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru segmentul care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene ce pot fi aplicate în domeniul securităţii sociale, dar şi a înțelegilor ce vizează sistemele de securitate socială la care România participă;
 • schimbarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în ceea ce privește persoanele care obțin venituri din activităţi independente  și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau multiple surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare însumată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, valabile la termenul de depunere a Declaraţiei unice.
 • Declarația unică trebuie depusă la organul fiscal aferent în 30 de zile de la începerea activității, în ceea ce privește contribuabilii care încep o activitate în timpul anului fiscal. În același timp, aceasta poate fi depusă până la data de 25 mai, inclusiv, a fiecărui an, pentru hotărârea și declararea impozitului pe venitul aproximat/norma de venit trebuie realizată în fiecare an fiscal, dar și pentru declararea și fixarea contribuțiilor sociale datorate. Cât despre eventualitatea în care activitatea este stopată sau întreruptă temporar, este posibilă depunerea în 30 de zile de la încetarea activității/întreruperii temporare, pentru repetarea calculului pe venit.
 • Declarația unică poate fi depusă la organul fiscal într-un mod electronic, conform prevederilor legale valabile, adică prin Spațiul Privat Virtual care se găsește pe www.anaf.ro, în format fizic pe hârtie, la registratura organului fiscal, sau prin poștă, cu confirmarea primirii.
 • Conform legislației în vigoare, declarația unică trebuie să fie depusă de către cei care au obținut venituri din activităţi independente, cu mar fi banii din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi finanțele din profesiile liberale, făcute în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, chiar și din activităţi conexe.Norma de venit pentru toate activitățile întreprinse de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, valabil la momentul hotărârii acesteia, înmulţit cu 12. Conform prevederilor articolului 68 din Codul fiscal, indivizii care câștigă bani din activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, pot să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, conform avocatnet.ro.

  Varianta de a determina venitul net în sistem real, pe fondul informațiilor din contabilitate, este impusă pentru contribuabil pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi şi, dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, este considerată reînnoită pentru o nouă perioadă, completând corect declaraţia unică ce vizează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (declarația 212) şi depunând-o la organul fiscal competent până la data de 25 mai, inclusiv, a anului ulterior expirării perioadei de doi ani.

  Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se practică cu ajutorul completării declaraţiei 212 cu date ce vizează determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea acesteia la organul fiscal competent până la data de 25 mai, inclusiv, în ceea ce privește contribuabilii care au desfăşurat activitate în anul anterior, respectiv în termen de 30 de zile de la startul activităţii, privind  contribuabilii care încep activitatea pe parcursul anului fiscal.

  Indivizii care obțin venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au îndatorirea de a stabili impozitului anual datorat pe baza declaraţiei unice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

  În cazul în care un om derulează o activitate care produce venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale, pe perioade mai scurte decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se micșorează proporţional, încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea în cauză. Venitul net din activități independente, stabilit pe bază de norme anuale de venit, se micșorează de către contribuabil, proporțional cu:

  • perioada de la începutul anului și până la clipa autorizării din anul începerii activității;
  • perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în cazul stopării activității, la cererea contribuabilului.

  În cazul în care apar întreruperi scurte de activitate pe parcursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, demonstrate cu documente justificative, normele de venit se micșorează, de către contribuabil, proporțional cu perioada în care nu a lucrat.

  Pentru veniturile din activități independente impuse pe fondul normelor de venit, se datorează în funcție de nivelul încasărilor contribuția de asigurări sociale (CAS) în cotă de 25% și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10%, potrivit româniatv.ro.