Infofinanciar > Info > Furnizorii, somați să eșaloneze plățile clienților dacă întârzie cu emiterea facturilor! Ce mai prevede noul regulament ANRE
Info

Furnizorii, somați să eșaloneze plățile clienților dacă întârzie cu emiterea facturilor! Ce mai prevede noul regulament ANRE

Facturi
Sursă foto: Botoșăneanul

Reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au anunțat că instituția a aprobat un nou Regulament privind furnizarea energiei electrice. Astfel, prin noile amendamente se „întăresc” drepturile clienților finali și, de asemenea,  se simplifică informațiile trecute de furnizori în facturi.

Astfel, conform noilor prevederi din Regulament, consumatorii vor avea parte de mai multe beneficii importante, printre acestea fiind:

a) furnizorul are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare

b) clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi

c) clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale

d) clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică

e) clientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă

f) furnizorul are obligația de a deține o pagină de internet prin care pune la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii, scrie Economedia.

Facturile vor fi simplificate

De asemenea, ANRE anunță că, în urma aprobării noului Regulament, sunt simplificate conținuturile facturilor emise clienților finali.

Reprezentanții instituției au enumerat cele mai importante elemente care vor fi inserate în viitoarele facturi ale consumatorilor:

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;

b) informații referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;

c) numărul de telefon pus la dispoziție de către operatorul de distribuție la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct operatorului de distribuție întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;

d) data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;

e) intervalul de citire (în cazul clienților casnici se va specifica „maxim 3 luni”).

Anexe atașate facturilor

Alături de facturi, clienții vor primi suplimentar o anexă care va cuprinde o serie de informații utile, ce îi vor ajuta pe consumatori să înțeleagă mai bine conținutul „notelor de plată”. Cele mai relevante dintre acestea se vor referi la:

a) comparații între consumul actual de energie electrică al clientului și consumul clientului pentru aceeași perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;

b) comparații cu un client mediu de energie, din aceeași categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;

c) date cumulative cel puțin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanță de către operatorul de distribuție. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informațiile de facturare frecvente;

d) informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile.