Infofinanciar > Esential > Cât de importantă este tehnologia verde pentru economia daneză? Strategia inovativă a centralelor ecologice de pe mare
Esential

Cât de importantă este tehnologia verde pentru economia daneză? Strategia inovativă a centralelor ecologice de pe mare

energie eoliana offshore, sursa foto dreamstime
sursa foto dreamstime

Danemarca are o tradiție îndelungată în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea energiei regenerabile.  Energia electrică obținută din surse regenerabile de energie a ajuns la 67% din aprovizionarea cu energie electrică (energia eoliană contribuie cu 46,8%, iar biomasa cu 11,2%), precizează Administrația Comerțului Internațional din SUA.

Economiile de energie sunt urmărite atât în scopuri ecologice, cât și comerciale, deoarece contribuie la creșterea și dezvoltarea afacerilor, sporind în același timp securitatea aprovizionării cu energie.  Parlamentul danez a adoptat Legea privind clima în 2020, care a stabilit un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Danemarcei cu 70 % în 2030 (față de nivelul de referință din 1990) și de neutralitate climatică până în 2050.  Obiectivele de reducere sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

În timp ce distribuția exporturilor între diferitele soluții energetice arată că fluxul de soluții tradiționale a rămas stabil, soluțiile ecologice au luat un avânt puternic. Acest impuls a contribuit la faptul că 72% din totalul exporturilor de tehnologii energetice ale Danemarcei se bazează în prezent pe soluții energetice verzi. Economia daneză s-a bucurat în ultimii ani de o creștere a exporturilor legate de morile de vânt. Potrivit Danish Energy și Confederației industriei daneze, companiile furnizoare de tehnologie eoliană ecologică și de servicii au contribuit cu 66,5 miliarde DKK, aproximativ 9 miliarde de euro, (aproximativ 55%) la exportul total.

Exporturile de tehnologie și servicii energetice s-au ridicat la 16,4 miliarde de euro în 2019 arată o declarație (în limba daneză) făcută de Confederația Industriei Daneze (DI), Danish Energy, Agenția daneză pentru energie, Wind Denmark și Asociația daneză de încălzire urbană, conform State of Green.

Dintre țările Europei, Danemarca este cel de-al șaselea cel mai mare producător de energie verde din blocul comunitar.

Danemarca și insulele verzi

Danezii au în plan înființarea unor insule verzi ale căror scop ar fi de a produce energie regenerabilă pentru sistemul național, în principal pentru consumul gospodăriilor. Danemarca a construit prima fermă eoliană offshore în anul 1991, iar acum are în plan transformarea a două insule, una în Marea Nordului și una în Marea Baltică, în huburi verzi.

Insulele energetice marchează începutul unei noi ere în ceea ce privește generarea de energie eoliană în largul mării, cu scopul de a crea o sursă de energie verde pentru rețelele electrice daneze și străine. Funcționând ca centrale electrice ecologice pe mare, se așteaptă ca insulele să joace un rol important în eliminarea treptată a surselor de energie din combustibili fosili în Danemarca și în Europa, precizează Agenția de Energie Daneză.

Planul prevede crearea unei insule artificiale în Marea Nordului, care va servi drept centru pentru parcuri eoliene offshore care vor furniza 3-4 GW de energie, cu un potențial de extindere pe termen lung de 10 GW.

Insula energetică din Marea Baltică va fi Bornholm, unde instalațiile electrotehnice de pe insulă vor servi drept centru pentru parcurile eoliene offshore din largul coastei care vor furniza 3 GW de energie.

Istoria verde a danezilor

Danemarca a încercat să își sporească autosuficiența energetică încă de la criza energetică mondială din 1973.  Inițial, accentul a fost pus pe dezvoltarea resurselor de petrol și gaze naturale din Marea Nordului.  Primele subvenții pentru construcția și exploatarea turbinelor eoliene și a instalațiilor de biomasă au fost introduse în anii 1970, toate cu scopul de a spori autosuficiența energetică și de a crește producția de energie regenerabilă.

În perioada 1997-2013, Danemarca a fost un exportator net de energie. Ministerul danez al climei, energiei și utilităților se așteaptă ca Danemarca să rămână un exportator de gaze până în 2050, când un moratoriu asupra exploatării petrolului și a gazelor va duce la încetarea producției.  În prezent, Danemarca este un importator net de gaze din cauza renovării câmpului principal Tyra din Marea Nordului, care ar trebui să fie finalizată până în iarna 2023/2024.

Avantajele tehnologice și geografice ale Danemarcei

Preocupările legate de încălzirea globală și de securitatea energetică au plasat energia regenerabilă și reducerea emisiilor de CO2 pe un loc important pe agenda politică daneză.  Danemarca susține că tehnologiile energetice ar trebui promovate printr-o combinație de mecanisme de piață și reglementări politice.  Guvernul danez dorește să asigure în viitor o aprovizionare cu energie care să fie sigură, fiabilă, ecologică și care să sprijine creșterea și competitivitatea.

Danemarca dispune de resurse eoliene excelente, datorită reliefului său plat și proximității mării.  Clima și hidrologia permit obținerea unor randamente ridicate de biomasă din agricultură, chiar dacă terenul în sine este o resursă limitată din cauza suprafeței mici a țării și a densității relativ ridicate a populației.  Litoralul lung al Danemarcei ar putea permite ca energia valurilor să devină importantă în viitor.  În plus, utilizarea energiei fotovoltaice și a încălzirii solare este în creștere, deși rentabilitatea acestor metode nu le face atât de atractive pe cât ar putea fi în țări mai sudice și mai însorite.

În prezent, sistemul energetic din Danemarca este caracterizat de centrale de cogenerare, care furnizează căldură pentru sistemele de încălzire urbană și o mare parte din energia electrică a țării.  În Danemarca, 66% dintre gospodării se bazează pe centralele de cogenerare pentru încălzire prin intermediul sistemului de încălzire urbană.  Centralele de cogenerare sunt alimentate cu o combinație de cărbune, gaze naturale, biomasă și deșeuri municipale.  Multe centrale renunță la utilizarea cărbunelui, utilizând în schimb biomasa (peleți de lemn, așchii de lemn sau paie).  Combustibilul pentru transportul rutier este dominat de benzină și motorină.

Danemarca și-a publicat Foaia de parcurs verde în 2021, cu 24 de inițiative pentru atingerea obiectivelor sale climatice pentru 2030.  Ca parte a acestei foi de parcurs, Danemarca a lansat o strategie de captare a CO2 și intenționează să prezinte în cursul anului 2022 politici care vizează transportul aerian și rutier, precizează Administrația Comerțului Internațional din SUA.

Cele mai importante politici verzi din Danemarca

Potrivit Risø-DTU (Universitatea Tehnică Daneză), Laboratorul Național Danez pentru Energie Durabilă, cele mai importante măsuri pentru eficiența energetică și reducerea emisiilor de CO2 sunt:

Economii de energie: Reduceri anuale susținute ale consumului de energie (1-3%).

Vehicule convenționale mai eficiente și vehicule hibride plug-in:  Reducerea creșterii consumului de energie al vehiculelor rutiere este crucială pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2, deoarece sectorul transporturilor este în prezent dependent în proporție de peste 90% de combustibilii fosili.  Utilizarea energiei electrice din surse regenerabile ca și combustibil pentru vehiculele electrice hibride plug-in contribuie, de asemenea, la o mai bună integrare a energiei regenerabile în rețea.  Vehiculele hibride plug-in vor ajuta companiile de electricitate să gestioneze variabilitatea și predictibilitatea limitată a energiei eoliene într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Energia eoliană: Danemarca are o experiență semnificativă în domeniul energiei eoliene și dispune de resurse eoliene importante.  Între 2010 și 2021, capacitatea de energie eoliană a crescut cu peste 60 %, în mare parte datorită extinderii infrastructurii eoliene offshore.  Cea mai mare parte a expansiunii viitoare va fi, de asemenea, probabil offshore.  Rețeaua de transport a energiei electrice trebuie consolidată pentru a răspunde nevoilor viitoarelor centrale eoliene offshore.  Autorizația de planificare pentru noi linii aeriene poate fi greu de obținut din cauza opoziției comunităților locale.  Cablurile subterane și submarine sunt alternative.

Captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS):  În 2021, guvernul danez a fost de acord să aloce 2,2 miliarde USD (16 miliarde DKK) pentru dezvoltarea proiectelor de captare, utilizare și stocare a carbonului (CCUS).  Danemarca își propune să capteze și să stocheze carbonul din sectoarele energetice și industriale greu de redus.  Există mai multe proiecte în curs de desfășurare pentru a testa injectarea dioxidului de carbon capturat (CO2) în câmpurile petroliere și de gaze offshore epuizate din Marea Nordului.

Centralele ecologice de pe mare

Insulele energetice: În 2021, guvernul danez a decis să planifice două „insule energetice”.  Insulele energetice marchează începutul unei noi ere pentru generarea de energie din surse eoliene offshore, cu scopul de a crea o sursă de energie verde pentru rețelele electrice daneze și străine.  Funcționând ca centrale electrice ecologice pe mare, se așteaptă ca insulele să joace un rol important în eliminarea treptată a surselor de energie din combustibili fosili în Danemarca și în Europa.

Turbinele eoliene offshore din jurul insulelor vor fi capabile să furnizeze energie electrică ecologică cu o capacitate de alimentare a cel puțin cinci milioane de gospodării.  Planul prevede crearea unei insule artificiale în Marea Nordului, care va servi drept centru pentru parcurile eoliene offshore care vor furniza 3 GW de energie, cu un potențial de extindere pe termen lung de 10 GW, precum și a unei insule energetice în Marea Baltică, în apropiere de Bornholm, unde instalațiile electrotehnice de pe insulă vor servi drept centru pentru parcurile eoliene offshore din largul coastei care vor furniza 2 GW de energie.

La ce este folosită biomasa în Danemarca?

Biomasa este utilizată pentru încălzirea clădirilor, pentru a furniza căldură de proces pentru industrie și în centralele de cogenerare.  Industria daneză dispune de un set de cunoștințe privind utilizarea paiului și a peleților de lemn pentru cogenerare, ceea ce face ca această tehnologie să fie atractivă.  Dezvoltarea tehnologiilor de biocombustibili de a doua generație ar putea face din biocombustibili o alegere rațională pentru transport în viitor.

Flexibilitate: Gestionarea unor cantități mari de energie eoliană, care fluctuează prin natura sa, necesită flexibilitate atât în ceea ce privește consumul de energie, cât și în ceea ce privește alte tehnologii de generare a energiei.  Există diverse mijloace de gestionare a sistemelor energetice și de asigurare a flexibilității, inclusiv pompe de căldură, mecanisme de tarifare și aparate flexibile, precum și utilizarea din ce în ce mai frecventă a energiei electrice pentru transport.

Piețele de energie: Piețele de energie sunt importante pentru optimizarea utilizării combustibililor și a infrastructurii și pentru a stimula noi investiții în vederea internalizării costurilor externe legate de conversia energiei. Pentru a profita de flexibilitatea potențială a cererii, viitoarele piețe vor trebui să fie capabile să distribuie semnale de preț către utilizatorii finali.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.