Infofinanciar > Info > Noi schimbări pe piața energiei! Guvernul limitează tarifele la electricitate și gaze naturale
Info

Noi schimbări pe piața energiei! Guvernul limitează tarifele la electricitate și gaze naturale

Contor energie hotnews.ro
sursa foto hotnews.ro

Tarifele la electricitate și gaze naturale pentru operatorii de transport și distribuție vor fi modificate, arată un proiect de OUG al Guvernului, pus în dezbatere publică de Ministerul Energiei.

„Există un risc serios ca situația să se deterioreze și mai mult în perioada următoare în cazul unor întreruperi suplimentare ale aprovizionării cu gaze și al unor creșteri ale cererii de gaze și energie electrică. O astfel de deteriorare suplimentară ar putea conduce la o presiune și mai mare asupra prețurilor la gaze și la alte produse energetice de bază, ceea ce ar avea un impact asupra prețurilor energiei electrice. Având în vedere cele de mai sus, se impune luarea de noi măsuri pentru a asigura protecția consumatorilor”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de act normativ publicată de Ministerul Energiei.

Ce modificări aduce noul OUG asupra pieței de energie

Conform Economica.net, OUG-ul are un impact din trei puncte de vedere asupra pieței de energie: limitarea creșterii tarifelor de distribuție la gaze și energie electrică, prezența voluntară a producătorilor din surse regenerabile sau care produc în cogenerare la mecanismul de ofertare la preț reglementat și monopolul OPCOM pentru serviciile de tranzacționare pe Piața pentru Ziua Următoare de energie electrică (PZU) și Piața Intra Zilnică de energie electrică (PI):

„Începând cu data de 1 aprilie 2023, până la data de 31 martie 2025, tarifele reglementate de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale, precum și tarifele reglementate de transport al energiei electrice și gazelor naturale se stabilesc de ANRE, însă începând cu data de 1 aprilie, se aprobă luând în considerare „exclusiv rata anuală a inflației și acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, care se capitalizează”, se precizează în OUG.

„Art. 1. – Pe perioada aplicării schemei de sprijin instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, în zona de ofertare România, până la data de 31 martie 2025 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nu emite noi decizii de desemnare în calitate de operator desemnat al pieței de energie electrică (OPEED) pentru serviciile de tranzacționare pe Piața Pentru Ziua Următoare de energie electrică (PZU) și Piața Intra Zilnică de energie electrică (PI).

Art. 2. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Tarife reglementate de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale

1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.”

2. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: „(2^1) În perioada 01 aprilie 2023 – 31 martie 2025 tarifele reglementate de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, precum și tarifele reglementate de transport al energiei electrice și gazelor naturale se stabilesc de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform reglementărilor în vigoare. Începând cu data de 1 aprilie 2023 tarifele reglementate se aprobă luând în considerare exclusiv rata anuală a inflației și acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, care se capitalizează.”

3. La articolul 23^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Participarea la mecanismul de achiziție centralizată prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta ordonanță de urgență este voluntară pentru operatorii economici, producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru tehnologiile și puterea instalată prevăzute la art. 3 alin (1) din Legea nr. 220/2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, pentru capacitățile de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, pentru producătorii cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET, precum și pentru alți producători ale căror capacități de producere totalizează o putere instalată mai mică de 10 MW.”

4. La articolul 232 se introduce alineatul (5), cu următorul cuprins: ,,În contextul aplicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021, pentru actiunea de compensare aferentă perioadei noiembrie 2021 – ianuarie 2022, termenul final de transmitere, către Ministerul Energiei sau Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat, este 31 martie 2023.”