Infofinanciar > Info > Instanța a decis! Care este termenul limită în care vă puteți lua banii înapoi de la City Insurance
Info

Instanța a decis! Care este termenul limită în care vă puteți lua banii înapoi de la City Insurance

City Insurance, sursă foto INQUAM Photos, George Calin
Credit imagine: inquam photos

Instanța a decis în cele din urmă ca falimentul Societătii de Asigurare-Reasigurare City Insurance să rămână definitiv. În urma luării deciziei, termenul limită de depunere a cererilor de plată la Fondul de Garantere va fi data de 20 iulie 2022. Această informatie a fost transimsă de oficialii Fondului.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) precizează că a luat act de hotărârea instanţei, prin care decizia de deschidere a procedurii de faliment, în cazul Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, a rămas definitivă, la data de 20 aprilie 2022. Prin urmare, a început să curgă termenul limită până la care creditorii de asigurări ai Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA pot depune cereri de plată, la Fondul de garantare a asiguraţilor.

Conform Art. 14 din Legea nr. 213/2015 actualizată, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de garantare a asiguraţilor, dar nu mai târziu de 90 de zile calculate fie de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drepturi.

Termenul de plată, hotărât de instanță

Termenul limită de depunere a Cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraţilor este 20 iulie 2022. Dacă dreptul de creanţă s-a născut însă ulterior datei de 20 iulie 2022, termenul de 90 de zile curge de la data la care s-a născut dreptul, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr.213/2015.

Cererile de plată-Anexa nr. 10 se pot transmite, într-una dintre variantele, respectiv online: https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-despagubirilorindemnizatiilor; email: cerere.plata@fgaromania.ro; adresă poştală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, Bucureşti; orice alte mijloace care asigură transmiterea textului.

Instituţia reaminteşte potenţialilor creditori de asigurări ai Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA că, potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenţii care au depus cereri de plată şi care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

Totodată, reiterează faptul că, FGA înregistrează şi soluţionează cererile de plată, în ordinea primirii. Creditorii de asigurare pot verifica stadiul soluţionării cererilor de plată înregistrate, online, pe site-ul FGA. FGA va continua să instrumenteze cererile de deschidere dosare daună primite pentru evenimente produse înainte de 11 mai 2022-inclusiv. Fondul recomandă creditorilor de asigurări ale căror dosare de daună nu au fost încă deschise sau finalizate prin depunerea unei cereri de plată, să depună Anexa 10-cerere de plată, până la împlinirea termenului limită de depunere, 20 iulie 2022 sau maxim 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă, dacă acesta s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a falimentului, respectiv 20 aprilie 2022. Ulterior deschiderii dosarului de daună sau efectuării reparaţiei, creditorii de asigurări au posibilitatea de a completa documentaţia depusă deja la FGA.