Info

Început de an prost pentru pensiile din România. Ce se întâmplă cu banii a milioane de cetățeni de la Pilonul II

pensii Sursa foto ZdG.md
Sursa foto ZdG.md

Sistemul de pensii al Pilonului II (cele private), au încheiat anul trecut cu o Valoare Unitară a Activului Net (VUAN) cu aproximativ 3% mai mică ca zn prima zi din an, o premieră în acest sens. Există, însă, semne bune.

Anul nou a început prost pentru cei abonați la sistemul de pensii administrate privat, Pilonul II, arată primele date pentru 2022 și început de 2023 publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

VUAN nu a scăzut aproape deloc

Dacă în vara și toamna anului trecut evoluția actualizată a VUAN ajunsese să atingă o scădere de 10%, pe 5 ianuarie, aceeași scădere s-a diminuat la numai 1,9%, conform calculelor Studii Financiare. Mai exact, dacă pe 5 ianuarie 2022 VUAN era în medie 27,93 de puncte, un an mai târziu acesta era de 27,41 de puncte.

Așadar, de la apogeul scăderilor, care a fost marcat în jurul lunilor Iunie-Iulie 2022, sistemul de pensii private, de care depind nu mai puțin de 7,8 milioane de români,  a recuperat masiv, în cursul a două etape. Una dintre ele a fost în luna august, după care a urmat o scădere, iar apoi, o altă etapă mai pregnantă a urmat în luna decembrie.

Sistemul Pilonului II de pensii poate să-și revină ușor, așa cum s-a dovedit și în perioada din timpul pandemiei COVID-19. Acesta își poate reveni după o perioadă de pierderi agasante, însă de data aceasta situația internațională este unică, nemaivăzută până acum, din punct de vedere economic și geopolitic. Anul trecut a fost cel mai greu an din istoria sistemului de pensii private, iar 2023 nu se arată să fie mai promițător.

Schimbările aduse de 2022 sistemului de pensii private

Sistemul de pensii private a trecut printr-un an greu și din punct de vedere legislativ. Iată schimbările pe care le-a adus anul 2022 asupra administrației Pilonului II de pensii:

– stabilirea unor principii privind regulile de investire și cu privire la modalitatea de evaluare a activelor fondurilor și responsabilitatea administratorilor;

– stabilirea obligației administratorului de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;

– implementarea unor prevederi privind cerințele pentru persoanele cu funcții-cheie și a unor măsuri exprese privind autorizarea acestor persoane; stabilirea atribuțiilor directorilor de investiții din cadrul administratorilor;

– stabilirea obligațiilor consiliului de a defini şi supraveghea introducerea mecanismelor de guvernanță care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a unei organizații, chiar și separarea sarcinilor în cadrul organizației şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieţei;

– segregarea atribuțiilor și responsabilităților diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control, după caz, atât cât să fie evitate potențialele conflicte de interes și să fie acordată autoritatea și independența necesară funcțiilor de control;

– stabilirea unui comision unic de administrare, perceput de administrator pentru prestarea activităților principale și a celor secundare/conexe;

– completarea cerințelor de raportare și transparență;

– stabilirea dreptului participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private ca fiind imprescriptibil;

– introducerea posibilității ca, în cazul în care procedura de administrare specială este declanșată, A.S.F. să poată desemna Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul Pensii Private drept administrator special, în condițiile stabilite prin reglementări, pentru asigurarea unui nivel suplimentar de siguranță a sistemului de pensii private în cazul în care niciun alt administrator nu îndeplinește cerințele legale în acest sens;

– completarea și clarificarea regimului sancționatoriu, potrivit Studii Financiare.