Infofinanciar > Info > Guvernul a aprobat creșterea salariului minim. Ce valoare are acesta
Info

Guvernul a aprobat creșterea salariului minim. Ce valoare are acesta

bani sursa foto Economica net
Sursa foto: Economica.net

Guvernul va aproba în ședința de miercuri,printr-o ordonanță de urgență, cadrul legal pentru implementarea măsurii din pachetul Sprijin pentru România. Conform acesteia, angajatorii pot crește nivelul salariului de bază lunar brut cu 200 de lei. De acest beneficiu se bucură salariații care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă.

„În vederea implementării măsurii ‘200 de lei în plus pentru salariul minim (creştere voluntară scutită de taxe)’, parte a pachetului de măsuri ‘Sprijin pentru România’, beneficiarii acesteia fiind persoanele fizice cu salariul minim, cu scopul de a combate consecinţele sociale negative generate de creşterea preţurilor, se propune, prin derogare de la prevederile Titlului IV si V din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, neimpozitarea şi neincluderea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii a unei sume de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, în cazul creşterii voluntare a salariului de bază, prevăzut în contractul individual de muncă”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

De când se aplică?

Regimul fiscal derogatoriu se aplică începând cu data de 1 iunie 2022. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021, salariul minim brut pe țară este la momentul actual de 2.550 de lei lunar. După majorare, acesta va ajunge la suma de 2.750 de lei lunar.

Proiect pentru Traficul Feroviar

În aceeași ședință de Guvern va fi aprobat și Programul Național de Acțiune  privind implementarea Sistemului European de Management al Traficului Feroviar.

Conform notei de fundamentare, programul de acţiune asumat în cadrul PNRR include: etape clare pentru implementarea şi certificarea ERTMS pentru reţeaua centrală TEN-T pe termen mediu (2025) şi lung (orizontul 2030); actorii responsabili; estimările bugetare; măsuri privind capacitatea administrativă la nivel naţional a organelor notificate, astfel încât acestea să gestioneze integral procesul de certificare ERTMS pentru toate sectoarele avute în vedere în timpul construcţiei lor, asigurându-se astfel operaţionalizarea deplină.

Ce alte proiecte vor mai primi aprobare?

Un alt proiect de hotărâre prevede aprobarea unor măsuri pentru asigurarea reprezentării României în Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale.

De asemenea, vor fi aduși în discuție și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie pentru Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, Autostrada A2 Bucureşti – Cernavodă, Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, DN 1 Bucureşti – Ploieşti”.

„Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport are ca principală ţintă: creşterea siguranţei rutiere prin informarea în timp real a participanţilor la trafic, creşterea eficientei de administrare a infrastructurii rutiere, creşterea capacităţii de transport, impunerea eficientă a legislaţiei rutiere, creşterea confortului utilizatorului infrastructurii rutiere, alinierea la cerinţele directivelor europene. Beneficiile economice constau în: reducerea costurilor de administrare a reţelei de infrastructura, reducerea pagubelor materiale rezultate din accidentele rutiere, economie de carburant şi a costurilor de întreţinere a vehiculelor ca urmare a reducerii timpului parcurs, creşterea mobilităţii populaţiei, accesul rapid al mijloacelor de intervenţie pentru situaţii excepţionale, precum salvare, poliţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, reducerea poluării prin scăderea emisiilor poluante, ca urmare a reducerii timpului de parcurgere şi a managementului integrat al traficului pe coridoare”, se spune în nota de fundamentare a proiectului.

Tot în ședință vor mai fi vizate și instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor ca urmare a conflictului armat din Ucraina, reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, negocierea şi semnarea Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării.