Infofinanciar > Esential > Ghid practic (37): Câți bani vă aduce stimulentul financiar pentru nou-născuți
Esential

Ghid practic (37): Câți bani vă aduce stimulentul financiar pentru nou-născuți

Mamă și bebeluș, Sursă foto: Superbebe
Sursă foto: Superbebe

Mai multe municipalități din țară încurajează creșterea natalității și sprijină familiile printr-un stimulent financiar pentru nou-născuți, care se acordă însă în anumite condiții.

Primăria București, Suceava, Ploiești, Piatra Neamț sunt câteva dintre municipalitățile din România care acordă un stimulent financiar pentru nou-născuți.

În majoritatea cazurilor, stimulentul se acordă o singură dată fiecărei familii (inclusiv familiilor monoparentale), pe bază de cerere însoţită de documente doveditoare. În cazul naşterilor gemelare, de tripleţi sau multipleţi, stimulentul se acordă pentru fiecare copil.

În cazul Capitalei, pentru a putea beneficia de acest ajutor în bani, condițiile sunt ca:

– cel puțin un părinte să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii pentru primirea stimulentului financiar,

– nașterea să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de la nivelul municipiului București.

Cum diferă condițiile de acordare

Criteriul domiciliului se regăsește și în cazul celorlalte primării, dar în forme diferite. De exemplu, la Piatra-Neamț solicitantul trebuie să aibă domiciliul stabil în județ cu cel puțin 12 luni anterioare depunerii cererii. Totodată, criteriul înregistrării nașterii în Spitalul Județean Neamț prevede excepția situațiilor medicale speciale (naștere prematură etc.).

Și valoarea diferă stimulentului financiar pentru nou-născuți diferă. Astfel, în București și Suceava este de 2.500 de lei, în Ploiești de 2.000 de lei, iar la Piatra-Neamț de 1.000 lei pentru primul născut, 1.200 lei pentru al doilea născut și 1.500 lei pentru al treilea și următorii.

O altă condiție care diferă este termenul de depunere a dosarului. În Capitală și Piatra Neamț, de exemplu, termenul limită este de maximum o lună de la data nașterii copilului. Spre deosebire de Suceava și Ploiești, unde solicitarea se poate depune până în două luni.

Acte necesare pentru obținerea stimulentului financiar pentru nou-născuți

Pentru obținerea stimulentului financiar pentru nou-născuți, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București solicită următoarele acte:

– declarație condiții cumulative,

– cerere tipizată,

– declarație de consimțământ completată de părintele în contul căruia nu se virează stimulentul sau nu încasează stimulentul în numerar. (Declarația este necesară pentru prevenirea situațiilor în care unul dintre părinți nu este de acord ca stimulentul să fie încasat de celălalt părinte.)

– certificatul de naștere al copilului sau numărul de înregistrare care conține CNP-ul copilului eliberat de Biroul de înregistrare nașteri de la Oficiul de Stare Civilă, în cazul în care nu s–a eliberat certificatul de naștere. (Dosarul se completează cu certificatul de naștere al copilului imediat ce este emis de Biroul înregistrări acte de naștere.)

– biletul de ieșire din spital al nou-născutului sau certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară,

– actul de identitate al părinților sau viza de reședință, dacă este cazul,

– extrasul de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz,

– certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale de sector pentru solicitantul stimulentului, din care reiese faptul că acesta nu are datorii neeșalonate către bugetul local.

La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.

În ce situații vi se refuză solicitarea

DGAS București prevede o serie de condiții clare în care potențialii beneficiari ai stimulentului financiar pentru nou-născuți pot fi refuzați, care se regăsesc și în celelalte cazuri.

Astfel, o primă condiție de excludere este dacă persoanele respective nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de metodologia de acordare, respectiv cele legate de domiciliul și locul nașterii.

De asemenea, nu pot beneficia de stimulentul financiar persoanele care au depus un dosar incomplet sau dacă actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile. Și depășirea termenului de depunere a cererii duce la pierderea banilor acordați.

Un alt motiv frecvent întâlnit pe baza căruia este respins dosarul pentru acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți sunt datoriile la bugetul local pe care le au solicitanții la momentul depunerii cererii, conform dgas.ro

Nu ratați episodul următor!

Citește mâine dimineață în noul episod al serialului „Ghid practic” cum poți beneficia de Voucherele Materna.