Esential

EXCLUSIV! AFM, noi detalii privind programele Rabla. Acestea sunt firmele care nu pot achiziționa mașini de la stat

Programul RABLA
sursa foto: promotor.ro

Administrația Fondului pentru Mediu a venit cu o serie de detalii importante cu privire la programele Rabla Clasic și Rabla Plus destinate firmelor din România, răspunzând unei solicitări transmise de Infofinanciar.ro. Astfel, companiile din România aflate în insolvență nu sunt eligibile pentru a primi fonduri în vederea achiziționării de vehicule noi cu sprijin de la stat.

Conform AFM, companiile care vor să participe la programele Rabla Clasic și Rabla Plus, prin care mașinile vechi sunt schimbate, cu ajutor de la stat, în vederea achiziționării de mașini noi cu combustie internă sau vehicule electrice, au o serie de obligații importante pe care trebuie să le respecte.

Firmele aflate în insolvență sau reorganizare nu pot adera la programele Rabla

Astfel, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), agenția care se ocupă de programele Rabla Clasic și Rabla Plus, entitățile juridice din România trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere atunci când fac o cererea de finanțare pentru aceste proiecte propuse de stat român în vederea întineriri parcului auto național. Printre alte detalii, acestea se obligă să nu fie în stare de insolvență sau faliment, să se afle în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, desființare sau închidere. În caz contrar, reprezentatul legal al societății poate fi tras la răsoundere sub acuzația de fals în declarații.

„Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din Cererea de finanțare, reprezentantul legal al societății declară pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele: [..] b) solicitantul finanţării nu se află in stare de insolvenţă sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; Astfel, firmele aflate în insolvenţă, în procedură de reorganizare nu sunt eligibile în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus”, se arată din răspunsul oferit de AFM în exclusivitate pentru Infofinanciar.ro.

Principalele condiții pentru companiile din România pentru includerea în Rabla

Orice companie din România care respectă condițiile de mai sus, adică nu se află în stare de insolvență sau faliment, este eligibilă pentru programele Rabla Clasic și Rabla Plus. Totuși, mașinile pe care acestea le au în dotare trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de reguli prevăzute de lege printre care amintim să fie înmatriculată în România, să dețină componentele esențiale cum ar fi motor, transmisie, caroserie (practic toate dotările cu care a venit din fabrică) și, în ultimul rând, să aibă o vechime de cel puțin șase ani de când a fost înmatriculată în țară.

„Conform art. 2, alin. 1, lit. din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național şi art. 2, a1in.1, lit. i) din Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic este eligibil în cadrul programelor, autovehicul uzat – orice autoturism, microbuz, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, care îndeplineşte cumulativ următoarele:

• este înmatriculat în România sau, după caz, este înregistrat conform procedurilor specifice instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

• conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie);

• are la data înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 6 ani de la anul primei înmatriculări în România, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unităti administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice.

Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării”, mai transmit reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu.

Se pregătește un nou program destinat exclusiv firmelor, Programul Rabla Comercial

Pe lângă cele două programe deja existente, Rabla Clasic și Plus, AFM pregătește în prezent legislația pentru un nou proiect denumit Rabla Comercial. Dacă primele două se adresează atât firmelor, cât și persoanelor fizice, ultimul dintre ele, care nu a intrat încă în vigoare, se va adresa exclusiv operatorilor economici care doresc să își schimbe practic întreg parcul auto, fiind destinat mai ales firmelor de transport, firmelor de taxi sau companiilor de curierat.

Cu toate acestea, înainte ca acest proiect să intre în vigoare, trebuie aprobată o schemă de ajutor de stat specifică. În prezent, AFM lucrează la acest proiect, dar conform spuselor oficiale „aceste acțiuni necesită o perioadă îndelungată”.

„În ceca ce privește Programul Rabla Comercial, Ghidul de finanțare se va adresa in mod exclusiv operatorilor economici. Dorim să menționăm faptul că anterior ghidului este necesar să se elaboreze şi să fie aprobată schema de ajutor de stat specifică, AFM lucrând, la acest moment, la proiectul de schemă. Subliniem faptul că aceste acțiuni necesită o perioadă îndelungată. Ulterior elaborării proiectelor de acte normative anterior menționate acestea se vor regăsi pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, la secțiunea Transparentă, fiind postate in vederea consultării publice”, se mai arată în răspunsurile oferite la întrebările Infofinanciar.ro.