Infofinanciar > Esential > Ce importanță au serviciile în economie Serbiei? Modul în care această țară din Europa colaborează foarte bine cu UE
Esential

Ce importanță au serviciile în economie Serbiei? Modul în care această țară din Europa colaborează foarte bine cu UE

Principalul oficiu poștal din Serbia (sursă foto: Dreamstime)
sursă foto: Dreamstime

În Serbia, în cazul domeniului stabilirii și al libertății de a presta servicii, Legea care vizează alinierea la directiva UE privind acest capitol, rămâne să fie adoptată. Autoritățile de la Belgrad a continuat cu examinarea și alinierea legilor sectoriale la proiectul de lege orizontală și la directiva UE, pentru a spori economia Serbiei.

Nu a fost înființat niciun centru unic de contact în acest caz, cum este implementat la nivelul statelor membre UE, căci înființarea acestuia și funcționare depind de adoptarea legii orizontale privind serviciile.

Servicii europene în economia Serbiei

O analiză a lacunelor juridice a Legii privind serviciile poștale, de exemplu, care a intrat în vigoare în noiembrie 2019, a fost finalizată în decembrie 2021, cu sprijinul instituțiilor UE. În acest caz, Legea este parțial aliniată cu directiva privind serviciile poștale și menține un domeniu rezervat pentru furnizarea serviciului universal.

De asemenea, Serbia mai trebuie să își alinieze legislația națională la Regulamentul privind serviciile poștale transfrontaliere serviciilor de livrare transfrontalieră de colete. Strategia de dezvoltare a serviciilor poștale pentru perioada 2021-2025 a fost adoptată în iulie 2021.

Apoi, agenția de reglementare pentru comunicații electronice și servicii poștale este autoritatea națională de reglementare în domeniul serviciilor poștale, iar un raport de la finalul lui 2022 specifică faptul că capacitatea administrativă a inspectoratului serviciilor poștale a rămas una stabilă.

Performanțe profesionale

În domeniul recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale, în urma revizuirii legii sârbe privind recunoașterea calificărilor profesionale, adoptată în septembrie 2019, și a modificărilor aduse legii privind planificarea și construcțiile, legislația națională din Serbia este în mare parte aliniată la acquis-ul UE (termen ce desemnează totalitatea drepturilor și a obligațiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene).

O listă preliminară de cincizeci de profesii reglementate, întocmită în colaborare cu autoritățile UE, este în curs de adoptare la momentul de față. Este necesară o aliniere suplimentară în ceea ce privește legislația sectorială relevantă.

Serviciile de securitate

În cazul serviciilor din Serbia, se remarcă domeniul securității. Asta pentru că Parlamentul continuă să fie responsabil pentru supravegherea civilă a serviciilor de securitate. Legea privind accesul la dosarele securității statului nu a fost încă adoptată.

Comisia parlamentară pentru supravegherea serviciilor de securitate rămâne însărcinată cu supravegherea civilă a sectorului de securitate, iar Comitetul de conducere a examinat rapoartele periodice regulate ale agențiilor de securitate civile și cele două agenții militare de securitate, precum și raportul de activitate al inspectorului general al Ministerului Apărării. O lege privind accesul la dosarele securității statului trebuie încă să fie adoptată.

Serviciul public și managementul resurselor umane

Legislația privind funcția publică prevede recrutarea și concedierea pe bază de merit, însă lasă prea multă libertate de acțiune șefilor de instituții în stabilirea procedurilor de selecție. Nu au existat până acum evoluții în ceea ce privește procedurile obligatorii de concurs pentru recrutarea personalului temporar în cazul unui volum de muncă sporit, iar acest lucru a fost amânat din 2021 până în 2023. Posibilitatea de a transforma anumite categorii de contracte temporare în contracte civile permanente ale funcționarilor publici trebuie analizată cu atenție pentru a se evita eventualele abuzuri.

Gradele primite de funcționarii publici în cadrul sistemului de evaluare a performanțelor rămân unele „umflate” artificial, potrivit experților. O proporție ridicată din deciziile disciplinare sunt anulate de instanțe.

Concept și metodologie – PIB

Produsul intern brut (PIB), din punctul de vedere al cheltuielilor, este alcătuit din cheltuielile de consum final ale gospodăriilor, cheltuielile de consum final ale administrației publice, formarea brută de capital (investiții private și publice în active fixe, variația stocurilor și achizițiile nete de obiecte de valoare) și exporturile nete (exporturi minus importuri) de bunuri și servicii. Aceste cheltuieli sunt înregistrate în prețuri de achiziție și includ impozitele nete pe produse. În cazul economiei Serbiei, acest indice este reglementat de:

  1. adoptarea legii orizontale privind serviciile, alinierea completă a legilor sectoriale la legislația orizontală și cu acquis-ul UE și instituirea unui punct de contact unic prin intermediul unui portal care oferă informații online furnizorilor de servicii, inclusiv cu privire la toate procedurile administrative relevante procedurile administrative relevante;
  2. să continue să înregistreze progrese în ceea ce privește alinierea legislației naționale la legislația poștală a UE și să consolideze în continuare capacitatea inspectoratului serviciilor poștale;
  3. continuarea armonizării privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale.

Servicii și bunuri

Importurile de bunuri și servicii reprezintă valoarea acestor practici pe o anumită piață și primit legăturile acestora cu restul lumii. Acestea includ valoarea mărfurilor, a transportului, a asigurărilor, a călătoriilor, a redevențelor, a taxelor de licență și a altor servicii, cum ar fi comunicațiile, construcțiile, financiare, de afaceri, personale și guvernamentale.

În cazul economiei Serbiei, deoarece factorii de decizie politică au avut tendința de a se concentra pe stimularea creșterii producției și pentru că datele privind producția sunt mai ușor de colectat decât cele privind cheltuielile, multe țări, printre care și vecina noastră de la Vest, își generează estimarea primară a PIB-ului utilizând abordarea bazată pe producție.

În plus, multe țări, inclusiv statele Europei, nu estimează toate componentele cheltuielilor naționale, ci obțin unele dintre principalele agregate în mod indirect, utilizând PIB-ul (bazat pe abordarea producției) ca total de control. Și în Serbia, datele privind exporturile și importurile sunt compilate din rapoartele vamale și din datele balanței de plăți. Deși datele din partea plăților oferă înregistrări rezonabil de fiabile ale tranzacțiilor transfrontaliere, este posibil ca acestea să nu respecte cu strictețe definițiile adecvate ale evaluării și ale momentului utilizate în cadrul balanței de plăți sau să nu corespundă criteriului de schimbare a proprietății.

Chiar la nivelul economiei mondiale, această problemă a căpătat o importanță mai mare odată cu globalizarea crescândă a afacerilor internaționale. Nici datele vamale, nici cele privind balanța de plăți nu surprind, de obicei, tranzacțiile ilegale care au loc în multe țări. Mărfurile transportate de călători peste granițe în cadrul unor schimburi legale, dar neraportate, pot denatura și mai mult statisticile comerciale.

 

Mâine, vineri, 30 iunie, de la ora 11, cititorii Infofinanciar vor putea regăsi un material amplu despre agricultura din Serbia, de ce este această țară cea mai puternică forță agricolă din Balcanii de Vest și de ce are încă taxe vamale ridicate în cazul produselor venite din SUA.