Infofinanciar > Info > Categoria de români care vor primi 1.400 de lei pentru facturi! Cum va arata cardul
Info

Categoria de români care vor primi 1.400 de lei pentru facturi! Cum va arata cardul

Facturi curent Sursa foto Playtech.ro
Sursa foto Playtech.ro

Guvernul României oferă o sumă de 1.400 lei pentru a acoperi costurile facturilor de energie, indiferent dacă aceasta este electrică, termică centralizată, de gaz, de butelie, de lemne pentru foc, de păcură, de peleți sau alte materiale de încălzire.

Românii vulnerabili vor primi un ajutor de 1.400 de lei în 2023 pentru a plăti facturile la utilități prin intermediul cardului de energie, care a fost aprobat prin Ordin al ministrului Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Acest ajutor va fi oferit pentru a sprijini această categorie de oameni în plata facturilor la utilități, cum ar fi energia electrică, energia termică centralizată, gazele, butelia, lemnele pentru foc, păcură, peleții și alte materiale de încălzire.

Cardurile vor fi distribuite de Poșta Română

Conform informațiilor furnizate, românii vor primi 1.400 de lei pe an pentru a plăti facturile la utilități prin intermediul cardului de energie și a serviciului poștal. Acest card le va oferi beneficiarilor dreptul de a efectua plăți prin intermediul serviciului de mandat poștal oferit de CN „Poșta Română” SA, pentru a deconta datoriile curente și/sau restante pe care le au față de furnizorii de energie. Această măsură a fost anunțată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook.

În urma acestora, ministrul Marcel Boloș a declarat că „În contextul în care cheltuielile lunare cu energia au crescut cu 43%, era imperioasă intervenţia rapidă prin acordarea acestui sprijin temporar, de care vor beneficia aproximativ 2,8 milioane de gospodării. Ajutoarele de 1.400 de lei finanţate de MIPE vor compensa creşterea cheltuielilor lunare la energie, indiferent de tipul acestora – energie electrică, termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire. Mă bucur să anunţ adoptarea modelului cardului de energie şi a documentului ce va atesta datoriile la Asociaţiile de proprietari, ambele publicate în Monitorul Oficial. Tot astăzi, a fost semnată Convenţia pentru ca Poşta Română să poată emite şi distribui aceste carduri, asigurându-ne astfel că ajutoarele finanţate din fonduri europene vor ajunge cât mai repede la cei care atât de multă nevoie de acest sprijin”.

Împreună cu aprobarea cardului de energie, au fost adoptate și certificatele care vor putea fi emise doar de către asociațiile de proprietari. Aceste certificate de validare a datoriilor vor fi emise în două exemplare, unul dintre ele fiind păstrat de asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar va fi păstrat de Compania Națională „Poșta Română” SA, ca anexă la documentele care stau la baza plății prin intermediul serviciului de mandat poștal. Aceste certificate vor fi necesare pentru a confirma datoriile față de furnizorii de energie și pentru a putea utiliza cardul de energie pentru a plăti aceste datorii.

Cardul pentru facturile de energie, Sursă foto: RomâniaTV

Cardul pentru facturile de energie, Sursă foto: RomâniaTV

Cine beneficiază de cei 1.400 de lei

Ajutorul oferit de Guvernul României pentru plata facturilor la energie este destinat persoanelor aflate în risc de sărăcie care îndeplinesc anumite condiții de venit mediu pe membru de familie și de vârstă. Persoanele care se încadrează în aceste categorii și care pot beneficia de acest sprijin sunt următoarele:

– pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

– persoanele, copii și adulți, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

– familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Asociațiile de proprietari vor avea responsabilitatea de a transmite sumele care trebuie plătite către furnizorii de energie și de a încasa banii de la beneficiarii ajutorului. Suma de 1.400 de lei va fi acordată în două tranșe, jumătate din aceasta în luna februarie și cealaltă jumătate în luna septembrie, potrivit RomâniaTV.