Infofinanciar > Info > Bugetarii se mai aleg cu un spor. Acesta este dat pentru… complexitatea muncii
Info

Bugetarii se mai aleg cu un spor. Acesta este dat pentru… complexitatea muncii

bani in plus
Foto: romaniatv.net

La un moment dat, guvernul se lăuda că nu va mai face angajări la stat, și chiar că lefurile vor fi înghețate. Între timp, ca să fie bine, să nu fie rău, cineva a gândit sporul pentru complexitatea muncii. Încă un cadou în banknote pentru angajații care stau la stat.

Și ce dacă nu intră în legea de bază?

Specialiștii însă spun că acesta contravine prevederilor Legii salarizării în sectorul public, adoptată în 2017.

Astfel, Legea 154/2017 (privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) stabilise niște reguli și ierarhii clare de salarizare care să facă previzibile și echitabile veniturile angajaților statului. Dar, ca la noi, unii bugetari au fost mai egali decât alții și și-au luat creșteri serioase, mai ales cei din ministere.

Și ca să mai poată lua ceva, s-a inventat majorarea salariului de bază pentru „complexitatea muncii”.

Pe cale de consecință, Parlamentul a adoptat legea prin care funcționărimea din ministerele Transporturilor și Culturii este inclusă printre cei care vor avea un salariu de bază cu 15% mai mare „pentru complexitatea muncii”.

Teoretic, nu este vorba de un spor întrucât nu este menționat ca atare în Legea salarizării. Practic însă, este un beneficiu suplimentar. Și, mai mult, este un precedent care face potecă pentru eventuale astfel de sporuri…

Pe de altă parte, Legea 153 stipulează limpede faptul că sporurile nu pot depăși 30% din salariul de bază, acestea fiind sporul de noapte, sporul pentru ore suplimentare, sporul pentru handicap ș.a.

Își fac loc cu coatele

Suplimentul pentru „complexitatea muncii”, nu este stipulat aici, și deci nu este luat în calcul la stabilirea nivelului maxim de 30% al sporurilor. Așa că banii pentru ”complexitatea muncii” vor fi ridicați și nici nu vor afecta acel procent de 30 la sută.

Și uite așa aflăm că miile de funcționari de prin ministere au o muncă de o rară complexitate. Astfel, la mai puțin de un an după ce Legea 153 intrase în vigoare, aceasta a fost completată cu următorul articol: „Funcționarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcționarii publici din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Justiției, precum și funcționarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepția celor prevăzuți la pct. 1 și 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.”

Complexitatea dracului

Prin legea adoptată marți de Parlament, sunt adăugați în categoria celor cu muncă teribil de complex două ministere care au fost  omise în urmă cu patru ani: Ministerul Transporturilor și Ministerul Culturii. Justificarea din partea inițiatorilor a fost făcută doar în cazul Ministerului Culturii:

„Atât Ministerul Culturii, cât si serviciile publice deconcentrate ale acestuia întâmpină greutăţi în atragerea de specialişti care să înlocuiască persoanele cu experienţă şi vechime care părăsesc instituţia prin pensionare, transfer si prin renunţare la funcţia publică insuficient remunerată. De asemenea, nivelul scăzut al salariilor împiedică recrutarea tinerilor specialişti în domenii cheie (arhitecți, istorici, filologi, teatrologi, muzicologi, arheologi, arhitecţi, etnologi, muzeografi, manageri, economişti, ingineri, jurişti), care au oferte mai bune pe piața muncii”.