Infofinanciar > Educație financiară > Vreți să ieşiți mai devreme la pensie? Iată care sunt condițiile și de ce acte aveți nevoie
Educație financiară

Vreți să ieşiți mai devreme la pensie? Iată care sunt condițiile și de ce acte aveți nevoie

Pensie evz.ro
Sursa foto: evz.ro

Discuțiile tot mai frecvente din spațiul public despre creșterea vârstei de pensionare, un obiectiv impus României de Comisia Europeană și asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au făcut ca tot mai mulți români să fie interesați de opțiunea pensionării anticipate. Iată cum puteți beneficia de această opțiune, în condițiile prevederilor Legii 263/2010 care se aplică până la data de 31 decembrie 2030.

O primă condiție pentru persoanele care vor să poată beneficia de obținerea unei pensii anticipate, respectiv să se poată pensiona cu cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard, trebuie să aibă un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Conform Legii 263/2010, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Atenție însă, în calculul stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare și perioadele asimilate de tip: armată, facultate, pensie de invaliditate.

Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă din oficiu, atunci când se îndeplinesc condiţiile specifice. În prezent, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. În acest caz, pensia se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

Cum se poate obține pensia anticipată parţială

Pensia anticipată parțială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția ca asiguratul să fi realizat stagiul complet de cotizare sau să depășească stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate partială nu se iau în considerare perioadele  în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, a satisfăcut serviciul militar, a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Și pensia anticipată parţială se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă atunci când sunt îndeplinite condițiile. Valoarea ei se recalculează prin eliminarea şi adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

Persoanele care au locuit minimum 30 de ani în zonele afectate de poluare (în condițiile prevăzute de articolului 65 din Legea nr. 263/2010), pot ieși la pensie cu doi ani mai devreme, fără penalizare.

Cum se calculează valoarea pensiei anticipate

Conform prevederilor legii, cuantumul pensiei anticipate se calculează în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

În ceea ce privește cuantumul pensiei anticipate parţiale, se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare. Astfel, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă se diminuează cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

De ce acte aveți nevoie pentru pensia anticipată

Conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice, documentele necesare pentru obținerea pensiei anticipate și pensiei anticipate parțial sunt:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Legea prevede că solicitarea poate fi făcută de persoana îndreptăţită, precum şi mandatarul desemnat prin procură specială, în situaţia în care este mandatat şi să încaseze drepturile de pensie, conform datelor romaniatv.net.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.