Infofinanciar > Info > Totul despre economia Armeniei. Un cutremur nimicitor a distrus țara din Caucaz și a scăzut PIB-ul cu 60%
Info

Totul despre economia Armeniei. Un cutremur nimicitor a distrus țara din Caucaz și a scăzut PIB-ul cu 60%

Steag Armenia
sursa foto: dreamstime.com

Economia Armeniei, una dintre cele mai inedite țări din Caucaz, nu este una extrem de dezvoltată în prezent, în contextul economiei mondiale, cu toate că sub vechiul sistem central de planificare sovietic, Armenia dezvoltase un sector industrial modern, furnizând mașini-unelte, textile și alte produse către republicile surori în schimbul materiilor prime și al energiei. În prezent, economia se bazează în mare măsură pe investițiile și sprijinul armenilor din străinătate, iar în anii 1990 conflictul din regiunea Nagorno-Karabakh a dus la scăderea economiei.

În raportul din 2020 al Indicele libertății economice de Fundația Heritage, Armenia este clasificată ca „majoritar liberă” și ocupă locul 34, îmbunătățindu-se cu 13 poziții, înaintea multor țări din Uniunea Economică Eurasiatică printre care Cipru, Bulgaria, România, Polonia, Belgia, Spania, Franța, Portugalia și Italia.

De la implozia URSS din decembrie 1991, țara din Caucaz a trecut la agricultura la scară mică, departe de marile complexe agroindustriale din epoca sovietică. Totuși, sectorul agricol are nevoi pe termen lung de mai multe investiții și tehnologie actualizată. Armenia este un importator de alimente și de minerale, printre care aur și bauxită, dar volumurile sunt mici. Conflictul în curs cu Azerbaidjanul asupra regiunii Nagorno-Karabakh, care făcea parte din Azerbaidjanul sovietic, dominat de etnii armeni și destrămarea sistemului economic din fosta Uniune Sovietică a contribuit la un declin economic sever la începutul anilor ’90. De asemenea, munții Caucaz din Armenia conțin cupru, zinc, aur și plumb

Pe ce se bazează economia Armeniei

Economia se bazează în mare măsură pe investițiile și sprijinul armenilor din străinătate. Înainte de independență, economia Armeniei era în mare parte bazată pe industrie, adică produse chimice, electronice, mașini, alimente procesate, cauciuc sintetic și textile și foarte dependentă de resursele externe. Armenia dezvoltase un sector industrial modern, furnizând mașini-unelte, textile și alte produse manufacturate către republicile sovietice în schimbul materiilor prime și energiei.

Înainte de dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991, agricultura reprezenta mai puțin de 20% atât din produsul material net, cât și din totalul locurilor de muncă. După independență, importanța agriculturii în economie a crescut în mod semnificativ, ponderea sa la sfârșitul anilor 1990 ajungând la peste 30% din PIB și la peste 40% din totalul locurilor de muncă.

Această creștere a importanței agriculturii a fost atribuită nevoilor de securitate alimentară ale populației în fața incertitudinii din primele faze ale tranziției și a prăbușirii sectoarelor neagricole ale economiei la începutul anilor 1990. Pe măsură ce situația economică s-a stabilizat și s-a reluat creșterea, ponderea agriculturii în PIB a scăzut la puțin peste 20% (date din 2006), deși ponderea agriculturii în ocuparea forței de muncă a rămas de peste 40%. Erevan, capitala țării, este centrul economic și cultural al Armeniei.

Minele armenești produc cupru, zinc, aur și plumb. Marea majoritate a energiei este produsă cu combustibil importat din Rusia, inclusiv gaz și combustibil nuclear (pentru singura sa centrală nucleară), iar principala sursă internă de energie este hidroelectrică datorită râurilor de munte care se întind în toată țara. De asemenea, există depozite mici de cărbune, gaz și petrol, dar nu au fost încă exploatate.

La fel ca alte state nou independente din fosta Uniune Sovietică, economia Armeniei suferă de pe urma prăbușirii modelelor comerciale ale fostei Uniuni Sovietice. Investițiile sovietice în industria armeană și sprijinul acordat acesteia au dispărut practic, astfel încât puține întreprinderi importante mai pot funcționa.

Un cutremur devastator a distrus economia Armeniei și țara în 1988

În plus, efectele cutremurului de la Spitak din 1988, care a ucis peste 25.000 de persoane și a lăsat 500.000 de oameni fără adăpost, încă se resimt și în prezent.

Conflictul cu Azerbaidjanul cu privire la Nagorno-Karabah nu a fost încă rezolvat, iar efectele sale se resimt. Închiderea centralei nucleare în 1989, după seism, a dus la criza energetică armeană din anii 1990. PIB-ul a scăzut cu aproape 60% între 1989 și 1993, dar apoi și-a reluat creșterea robustă după redeschiderea centralei electrice în 1995. Moneda națională, dramul, a suferit hiperinflație în primii ani după introducerea sa în 1993, în momentul în care s-a renunțat la rubla rusească.

Cu toate acestea, guvernul țării din Caucaz a reușit să facă reforme economice de amploare care au dat roade prin scăderea drastică a inflației și o creștere constantă. Încetarea focului în 1994 în conflictul din Nagorno-Karabah a ajutat, de asemenea economia Armeniei. Țara a înregistrat o creștere economică puternică începând cu 1995, pe baza redresării începute în anul precedent, iar inflația a fost neglijabilă în ultimii ani.

Economia modernă, bazată pe tehnologia informației, prelucrarea pietrelor prețioase și turism

Noi sectoare, cum ar fi prelucrarea pietrelor prețioase și fabricarea bijuteriilor, tehnologia informației și comunicațiilor și turismul încep să completeze sectoarele mai tradiționale ale economiei, cum ar fi agricultura.

Acest progres economic constant a adus țării din Caucaz un sprijin tot mai mare din partea instituțiilor internaționale. Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și alte instituții financiare internaționale (IFI) și țări străine acordă granturi și împrumuturi considerabile. Împrumuturile acordate Armeniei începând cu 1993 depășesc 1,1 miliarde de dolari.

Aceste împrumuturi sunt destinate reducerii deficitului bugetar și stabilizării monedei, dezvoltării întreprinderilor private, energiei, agriculturii, prelucrării alimentelor, transporturilor, sectoarelor sănătății și educației și reabilitării în curs de desfășurare în zona afectată de cutremur. Guvernul a aderat la Organizația Mondială a Comerțului la 5 februarie 2003. Una dintre principalele surse de investiții străine directe rămâne diaspora armeană, care finanțează o mare parte din reconstrucția infrastructurii și alte proiecte publice. Fiind un stat democratic în creștere, Armenia speră, de asemenea, să obțină mai mult ajutor financiar din partea lumii occidentale.

O lege liberală privind investițiile străine a fost aprobată în iunie 1994, iar în 1997 a fost adoptată o lege privind privatizarea, precum și un program de privatizare a proprietății de stat. Continuarea progreselor va depinde de capacitatea guvernului de a-și consolida managementul macroeconomic, inclusiv prin creșterea colectării veniturilor, îmbunătățirea climatului investițional și realizarea de progrese în lupta împotriva corupției. Cu toate acestea, șomajul, care a fost de 18,5 % în 2015, rămâne în continuare o problemă majoră din cauza afluxului de mii de refugiați din cauza conflictului din Karabah. În 2017, economia a crescut cu 7,5 % datorită creșterii prețurilor la cupru.

Economia armeană va crește

În 2022, PIB-ul Armeniei s-a ridicat la 39,4 miliarde de dolari și s-a bucurat de un indice de libertate economică de 65,3, potrivit Heritage Organisation.

Se preconizează că economia armeană va crește cu 13% în 2022, datorită unui aflux uriaș de cetățeni ruși care fug de războiul lui Vladimir Putin. Prognoza preliminară a FMI din martie 2022 prevedea o creștere de 1,5% pentru anul respectiv.

Cercetarea și dezvoltarea științei, obiectiv important pentru Armenia

Totuși, cheltuielile pentru cercetare sunt scăzute în Armenia, cu o medie de 0,25% din PIB în perioada 2010-2013. Cu toate acestea, evidența statistică a cheltuielilor de cercetare este incompletă, deoarece cheltuielile efectuate de întreprinderile private nu sunt analizate în țara din Caucaz. Media mondială a cheltuielilor interne pentru cercetare a fost de 1,7 % din PIB în 2013.

Strategia țării pentru dezvoltarea științei 2011-2020 prevedea că „până în 2020, Armenia este o țară cu o economie bazată pe cunoaștere și este competitivă în cadrul Spațiului European de Cercetare cu nivelul său de cercetare fundamentală și aplicată”. Pe baza acestei strategii, planul de acțiune aferent a fost aprobat de guvern în iunie 2011. Acesta definește o serie de obiective printre care îmbunătățirea sistemului de gestionare a științei și tehnologiei și crearea condițiilor necesare pentru o dezvoltare durabilă, implicarea mai multor tineri talentați în educație și cercetare, modernizând în același timp infrastructura de cercetare și crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea unui sistem național integrat de inovare.

Deși strategia urmărește în mod clar o abordare de tip „impulsionare a științei”, în care institutele publice de cercetare servesc drept țintă politică principală, aceasta menționează totuși obiectivul de a stabili un sistem de inovare. Cu toate acestea, principalul motor al inovării, sectorul de afaceri, nu este menționat.

Legea privind Academia Națională de Științe a fost adoptată în mai 2011. Se așteaptă ca această lege să joace un rol esențial în modelarea sistemului de inovare armean. Ea permite Academiei Naționale de Științe să își extindă activitățile comerciale la comercializarea rezultatelor cercetării și la crearea de spin-off-uri; de asemenea, prevede restructurarea Academiei Naționale de Științe prin combinarea într-un singur organism a institutelor implicate în domenii de cercetare strâns legate între ele. Trei dintre aceste noi centre sunt deosebit de relevante: Centrul de Biotehnologie, Centrul de Zoologie și Hidro-ecologie și Centrul de Chimie Organică și Farmaceutică.

Guvernul își concentrează sprijinul asupra unor sectoare industriale selectate. Peste 20 de proiecte au fost cofinanțate de Comitetul de Stat pentru Știință în ramuri vizate: produse farmaceutice, medicină și biotehnologie, mecanizare agricolă și construcții de mașini, electronică, inginerie, chimie și, în special, sfera tehnologiei informației.

În ultimul deceniu, guvernul a făcut un efort pentru a încuraja legăturile dintre știință și industrie. Sectorul armean al tehnologiei informației a fost deosebit de activ: au fost stabilite o serie de parteneriate public-private între întreprinderi și universități, pentru a oferi studenților competențe comercializabile și pentru a genera idei inovatoare la interfața dintre știință și afaceri. Exemple sunt Synopsys Inc. și Fundația Enterprise Incubator. Armenia s-a clasat pe locul 69 în Indexul global al inovării în 2021, în scădere de pe locul 64 în 2019.