Infofinanciar > Educație financiară > Start Up Nation 2022 așteptat pentru iunie. Detalii despre condițiile de eligibilitate și sumele ce pot fi obținute
Educație financiară

Start Up Nation 2022 așteptat pentru iunie. Detalii despre condițiile de eligibilitate și sumele ce pot fi obținute

start-up-nation-sursa-foto-granturi.imm_.gov_.ro
Sursă foto: granturi.imm.gov.ro

Start-up Nation a ajuns la cea de-a treia ediție și este unul dintre cele mai de succes proiecte de finanțare derulat de statul român, astfel încât este așteptat de antreprenorii din toată țara. După mai multe amânări, pregătirile pentru lansarea proiectului sunt pe ultima sută de metri și în iunie ar putea debuta.

Programul Start Up Nation 2022 se adresează firmelor din toată țara, care au fost inființate după 1 ianuarie 2020 și proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural, inclusiv în București și Județul Ilfov.

Finanțări de 100.000 sau 200.000 de lei

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului se vor acorda maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă finanțarea acordată crește la 200.000 lei/beneficiar, care de asemenea pot reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Pentru a putea beneficia de finanțare nerambursabilă prin programul Start Up Nation 2022, IMM-urile trebuie să își desfășoare activitatea într-unul din domeniile cuprinse în procedură (care va fi lansată în curând) și să respecte o serie de condiții:

• firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 01.01.2020
• firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale
• finanțarea să fie solicitată pentru un singur CAEN eligibil

O cofinanțare de 15% crește punctajul

În cadrul Start Un Nation 2022, cofinanțarea beneficiarilor este de minim 5%, dar pentru un punctaj maxim se recomandă ca aportul propriu (cofinanțarea) sa fie de minim 15%. Admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea formularelor de înscriere.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte, în timp ce minimul pentru accesarea programului este de 50 de puncte. La punctaje egale va prevala:

– punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate (secţiunea A din criteriile de evaluare);

– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);

– valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;

– data şi ora înscrierii în program.

Banii pot fi cheltuiți inclusiv pentru cursuri de formare a antreprenorilor

Fondurile nerambursabile din program pot fi folosite pentru următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Echipamente tehnologice & sisteme instalații
 • Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie
 • Imobile – spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
 • Mijloace de transport
 • Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 • Salariile, utilitățile, serviciile de contabilitate / chirii (sumă forfetară)
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) – cheltuială obligatorieActive necorporale referitoare la brevete de
 • invenție, francize, etichetare ecologică
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă
 • Consultanță pentru întocmirea documentației și pentru implementare
 • Publicitate și informare aferente proiectului
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor

Înscrierile în program se face online în două etape distincte. Prima etapă reprezintă creare unui profil, user și parolă este activă pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro. Data de la care este activă a doua etapă de înscriere se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis și va fi deschisă 30 de zile cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Programul Start Up Nation 2022 are un buget total de 520.000.000 de lei și este finanțat de către Ministerul Antreprenoratului și Turismului.