Info

Se schimbă cardul de energie. Ce acte sunt necesare pentru plata facturilor

Facturi, Sursă foto: Botoșăneanul
Sursă foto: Botoșăneanul

Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a aprobat prin Ordinul numărul 139 din 20 ianuarie un nou model pentru cardul de energie și pentru certificatul de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari. Cele două tipuri de documente vor începe să fie distribuite populației de către Poșta Română cu începere de la 1 februarie.

Cardurile de energie pentru prima tranșă de 700 de lei, din ajutorul de 1.400 de lei acordat de Guvern, vor începe să fie distribuite de către Poșta Română peste câteva zile. Cardurile de reprezintă un ajutor financiar acordat de stat persoanelor cu venituri mici pentru plata facturilor de energie, indiferent de natura acesteia (energie electrică, energie termică, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire). A doua transă a ajutorului urmează să fie distribuită în septembrie 2023.

Vechiul card de energie

Vechiul card de energie

Cardul de energie reprezintă, de fapt, un document care atestă calitatea unei persoane de a beneficia de ajutor și nu poate fi utilizat ca mijloc direct de plată la furnizori sau la comercianți. Modificarea modelului său de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). survine cu nici două săptămâni înainte de începerea distribuției către populație. O dată cu cardul, a fost modificat și certificatul de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari. Modelele anterioare fuseseră stabilite cu doar o lună înainte, respectiv în decembrie 2022.

Noile carduri de energie

Noul card de energie

Principalele modificări aduse sunt: extinderea numărului de beneficiari (de la 4 persoane la 8) pe cardul de enerrgie și intrdoucerea pe amnele documente a mențiunii „Program finanţat din Fondul Social European 2014-2020”.

Cine și cum beneficiază de cardul de energie

Potrivit datelor Ministerului de Finanțe, cardul de energie este livrat de către Poșta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire. Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.

Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum, iar e card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.

Categoriile de beneficiari prevăzute de lege sunt:

Pensionari cu vârsta peste 60 ani, inclusiv, și venituri sub 2.000 lei, inclusiv

Pensionari de invaliditate cu venituri sub 2.000 lei, inclusiv

Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri sub 2.000 lei, inclusiv

Familii cu alocații de susținere

Familii/persoane cu ajutor social.

Cum se va efectua plata

Plățile din prima tranșă se vor putea efectua începând de la 1 martie. Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează. La 1 ianuarie 2024 toate cardurile își încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate.

Conform procedurii publicate pe site-ul Poștei Române plata se poate face la orice oficiu sau la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului. De asemenea, plata se poate face prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).

Actele necesare pentru plată sunt:

– Cardul de energie (primit prin Poșta Română)

– Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului)

– Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energi el trebui să prezinte contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat, precum și o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

„Certificatul de validare a datoriilor este specific numai pentru încălzirea în sistem centralizat. Pentru căldura de la bloc avem peste 190.000 de asociații de proprietari. E nevoie de trei documente: cartea de identitate, cardul de energie și acest certificat de validare a datoriilor, care se prezintă oficiantului poștal. Se eliberează apoi o dovadă privind operațiunile de servicii de mandat poștal”, a explicat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloş, citat de Antena 3 CNN.