Educație financiară

Se dau bani pentru încălzirea locuinței! Ce sume se acordă și care sunt condițiile de eligibilitate

playtech.ro
FOTO:playtech.ro

Persoanele care au nevoie de ajutorul de încălzire pentru sezonul rece pot depune cererile necesare pentru obținerea spriijinului solicitat, începând cu luni 3 octombrie. Finanțarea se acordă pentru patru surse de încălzire: energie termică, electrică ,gaze naturale,și alte surse de încălzire (lemne, combustibili solizi sau petrolieri).

O a doua condiție constă în valoarea venitului maxim care nu trebuie să depășească 1386 de lei/mebru de familie (pentru familii) și de 2053 de lei pentru persoanele singure. Cu excepția ajutorului pentru energia termică, în situația în care persoanei i se calculează în funcție de consum, valorile maxime ale celorlalte ajutoare care pot fi acordate sunt: 250 lei ( gaze naturale), 500 de lei ( energie electrică) și 320 de lei ( alte surse de încălzire).

Valoarea ajutorului pentru încălzire în funcție de venituri

De ajutorul oferit în cuantum maxim beneficiază acei solicitanți care obțin venituri de sub 200 de lei, iar în celelalte situații, sprijinul scade cu 10 puncte procentuale în funcție de venituri: spre exemplu familiile care folosesc încălzirea bazată pe gaze naturale și obțin un venit încadrat între 200,1 și 320 lei/mebru vor obține 225 de lei, iar cele care obțin câștiguri între 320,1 și 440 de lei, vor primi 200 de lei.

Cât despre suplimetul lunar de energie, acesta se încadrează între 10 și 70 lei și diferă în funcție de sursa de încălzire. Pentru energia termică, o persoană care obține venituri sub 200 de lei, cuantumul total al facturii reprezintă valoarea compensată. Solicitanții a căror venit este cuprins pe ultima treaptă de sprijin, compensarea va fi de 10% din valoarea facturii.

Potrivit unei informări a Direcției de Asistență Socială (DAS) cu ajutorul căreia Primăria distribulie primele de încălzire ”Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată (ex: energie termică, gaz metan, energie electrică, combustibili solizi sau gazoşi), iar suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie”.

Documentele necesare

Solicitanții sunt nevoiți să depună la DAS următoarele documente: acte doveditoare a identității, veniturile, starea imobilului (proprietate, închiriere, folosință) la care se adaugă facturile privind utilitățile avute, potrivit antena3.ro

Trebuie menționat faptul că în alcăturiea venitului total al familiei nu se iau în considerare sumele provenite din alocația pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, prestații sociale și buget personal complementar (cf. Legea 448/2006), burse școlare și alte drepturi pentru copii, elevi și tineri și ajutoare sociale pentru participarea la programe de formare profesionale.

„În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosinţă unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri şi se va putea beneficia de ajutorul pentru încălzire şi stimulentele pentru energie”, mai precizează DAS.

Pentru persoanele care nu obțin niciun fel de venit, acestea trebuie să obțină o adeverință de venituri eliberată de Administrația Finanțelor Publice Locale. Cei de la DAS au anunțat că solicitările primite până la 20 noiembrie 2022, vor fi aprobate în aceeași lună, ulterior acestei date aprobarea ajutorului se va efectua începând cu luna decembrie.