Infofinanciar > Info > Politici de eficiență energetică pe care statul român și le-a asumat
Info

Politici de eficiență energetică pe care statul român și le-a asumat

Energie „verde”
Sursă foto: unsplash

Oficialii din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului au elaborat proiectul „Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050”, care include cele mai importante politici de eficiență energetică pe care țara noastră și le-a asumat la nivel european. În acest document, autoritățile au trasat direcții clare prin care România să își mențină poziția de producător de energie în regiune și de actor activ și important în gestionarea situațiilor de stres la nivel regional.

De altfel, responsabilii au menționat că dezvoltarea sectorului energetic face parte dintr-un proces complex de dezvoltare a României. Așadar, pentru a duce la bun sfârșit acest lucru, țara noastră trebuie să apeleze la următoarele politici de eficiență energetică:

1) folosirea tehnologiilor inovatoare nepoluante în toate subsectoarele sistemului energetic;

2) construirea de noi capacități de producție bazate pe tehnologii de vârf nepoluante;

3) tranziția de la combustibili solizi (cărbune, lignit, etc.) spre gaz natural și surse regenerabile de energie;

4) retehnologizarea și modernizarea capacităților de producție existente și încadrarea lor în normele de mediu, întărirea rețelelor de transport și distribuție de energie; î

5) încurajarea producerii de energie descentralizată;

6) încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică;

Totodată, un aspect important al dezvoltării sectorului energetic românesc va fi asigurarea unei tranziții energetice echitabile prin gestionarea efectelor sociale și economice ale tranziției.

Politici de eficiență energetică asumate până în 2030

În cadrul „Strategiei energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050”, statul român și-a asumat concret, prin procente, mai multe obiective până la finalul anului 2030:

a) reducerea cu 43,9% a emisiilor aferente sectoarelor ETS față de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% a emisiilor aferente sectoarelor non-ETS față de nivelul anului 2005;

b)  30,7 % pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie;

c) 40,4% reducere a consumului final de energie față de proiecția PRIMES 2007.

Cu ce se va alege România

Conform „Strategiei energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050”, îndeplinirea acestor politici de eficiență energetică vor duce implicit la crearea unor beneficii pe plan național. Acestea sunt:

a) asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;

b) energie curată și eficiență energetică;

c) modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de reglementare;

d) protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;

e) piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;

f) creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane calificate;

g) România devine furnizor regional de securitate energetică;

h) creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Astfel, prin implementarea direcțiilor stabilite de oficiali, sistemul energetic din România va deveni mai puternic, mai sigur și mai stabil.

„Strategia Energetică a României 2020- 2030, cu perspectiva anului 2050” este un document care creionează viziunea și stabilește obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a sectorului energetic din țara noastră. De asemenea, proiectul indică reperele naționale, europene și globale care influențează și determină politicile și deciziile din domeniul energetic.