Infofinanciar > Info > Pensionarii primesc vechime suplimentară! Cine sunt beneficiarii și în ce condiții se acordă
Info

Pensionarii primesc vechime suplimentară! Cine sunt beneficiarii și în ce condiții se acordă

fanatik.ro
Sursa foto: fanatik.ro

Săptămâna aceasta, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede asimilarea ca vechime în muncă a perioadei în care psihologii cu drept de liberă practică au furnizat servicii psihologice.

Camera Deputaților a adoptat recent o inițiativă legislativă care completează art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare. Principala modificare adusă actului normativ este aceea privitoare la asimilarea ca vechime în muncă a perioadei în care psihologii cu drept de liberă practică au furnizat servicii psihologice.

Pentru a putea primi această vechime suplimentară la pensie, beneficiarii trebuie să îndeplinească însă o serie de condiții speciale. Astfel, în cadrul art. 13 din Legea nr. 213/2004 au fost introduse două noi alineate, primul prevăzând o serie de condiții cumulative pe care psihologii cu drept de liberă practică trebuie să le îndeplinească pentru ca serviciile lor să constituie vechime în muncă.

Ce prevăd modificările introduse

Conform modificărilor adoptate deja de Camera Deputaților, actul normativ prevede că „Perioada în care psihologul cu drept de liberă practică îşi exercită profesia întruna din formele de organizare prevăzute la alin.(1) şi furnizează servicii psihologice prin desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 5, constituie vechime în muncă şi în specialitate, cu excepţia perioadei în care acesta a avut suspendată calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) serviciile psihologice furnizate au produs, în anul supus asimilării vechimii în muncă, venituri nete a căror valoare este cel puţin egală cu de 12 ori cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, potrivit legii, pentru anul respectiv;

b) a achitat contribuţiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, aferente perioadei prevăzute la lit. a)”, se arată în proiectul legislativ care urmează să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis, pentru a putea fi aplicat.

Actele necesare pentru a obține suplimentarea

Cel de al doilea alineat introdus în completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică stabilește care sunt actele necesare pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de natură financiară prevăzute la alin. (3).

Astfel, conform proiectului legislativ, pentru a putea demonstra dreptul de a beneficia de vechimea suplimentară, psihologii cu drept de liberă practică trebuie să depună:

– declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, conform dispoziţiilor Ordinului nr.165/7/1272/456 din 2023 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 10 februarie 2023;

– declaraţiile nominale ori individuale de asigurare în sistemul public de pensii, prevăzute de art.7 alin.(1) şi art.11 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor prezentate de mediaflux.ro.