Infofinanciar > Info > Nu te-ai pensionat? Oricum mai ai de așteptat! Vezi după cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie
Info

Nu te-ai pensionat? Oricum mai ai de așteptat! Vezi după cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie

Bani Sursa foto Playtech.ro
Sursa foto Playtech.ro

Cererea de pensie ar trebui să fie soluționată în 45 de zile de la depunere, cu toate acestea, procesul poate dura mai mult din cauza numărului mare de dosare și a personalului redus. De asemenea, noul pensionar trebuie să aștepte sosirea fondurilor odată ce decizia a fost luată. După primirea deciziei de pensionare, urmează timpul necesar pentru ca prima pensie să fie plătită.

Articolul 106 din Legea 263/2010 actualizată, arată, la alin. 1, că „admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii“.

Cât durează până la primirea pensiei

Chiar dacă acesta este momentul în care trebuie să înceapă plata, de multe ori este nevoie de o lună pentru a primi banii. Pensia este plătită retroactiv din ziua în care a fost depusă cererea de pensie, astfel încât, chiar dacă este primită mai târziu, nu veți pierde niciun ban.

Sistemul de pensii de stat din România plătește pensiile lunar în moneda națională. Pensionarul, tutorele sau curatorul acestuia, persoana căreia i-a fost încredințat sau dat în grijă copilul supraviețuitorului sau, dacă este cazul, persoana desemnată prin procură specială, vor primi pensia personal.

Pensionarul are dreptul de a alege modalitatea prin care va primi pensia, prin mandat poștal, venit direct la locuința beneficiarului, sau prin intermediul unui cont bancar, banii fiind livrați direct pe card. Singura condiție aici este ca pensionarul să își deschidă cont la una dintre băncile care au contract cu Casa Națională de Pensii Publice. 

În conformitate cu art. 103, alin. 1, din Legea 263/2010, „pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială“.

De la data la care sunt îndeplinite criteriile prevăzute în prezenta lege, cererea de pensionare și documentele justificative trebuie depuse la casa de pensii în care locuiește solicitantul. Pentru a fi eligibil pentru pensia pentru limita de vârstă, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ două condiții, anume împlinirea vârstei-standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare.

Care sunt actele necesare la dosar

Dosarul de pensionare trebuie să cuprindă, după caz,  următoarele acte:

-cerere pentru înscrierea la pensie;

-carnetul de muncă (original şi copie);

-carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

-carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);

-adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

-alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

-livretul militar (original şi copie), dacă este cazul;

-diploma de absolvire a învaţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

-dovada echivalării de către statul roman a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de invăţământ universitar din străinătate;

-adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin -contractul colectiv/individual de muncă (original);

-adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);

-procura specială pentru mandatar (original şi copie), dacă este cazul;

-acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul;

-dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie -anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

-Adeverinta-tip pentru înscrierea la pensie conform art. 65 alin.(5) din Legea 263/2010;

-alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, potrivit Impact.ro.