Infofinanciar > Info > Noi locuri de muncă la Casa Națională de Pensii! Guvernul angajează 1.000 de bugetari
Info

Noi locuri de muncă la Casa Națională de Pensii! Guvernul angajează 1.000 de bugetari

Sursă foto: drajna.ro
sursa: b365.ro

Camera Deputaților a adoptat un proiect care prevede suplimentarea cu 1.000 de posturi la buget în cadrul organigramei pentru Casa Națională de Pensii Publice până la 31 decembrie 2022. Legea merge la promulgare.

Pe perioadă determinată, Casa Națională de Pensii își extinde personalul cu încă 1.000 de posturi, până la data de 31 decembrie 2022. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului 90/2021, care privește măsuri în domeniul pensiilor publice. Inițiativa legislativă prevede suplimentarea cu 1.000 de posturi a organigramei, dar și reglementarea unor aspecte referitoare la procedura de concurs pentru ocuparea posturilor.

Ce prevede OUG 90/2021

Primul articol al Ordonanței 90/2021 prevede: „În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022”.

Articolul 2 explică modul în care se va organiza concursul pentru candidații la posturile libere. Concursul se va realiza printr-o probă scrisă, pentru care doritorii vor fi nevoiți să aplice cu 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru eveniment. Candidații vor depune un dosar de concurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea locului liber.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive: Prima oară se va efectua selecția dosarelor de înscriere. Apoi, cei selectați vor da proba scrisă, care constă într-un test-grilă. Ultima etapă va fi interviul de angajare.

Ce va trebui să conțină dosarul pentru concurs

Candidații vor prezenta pentru înscrierea în concurs un dosar, care trebuie să conțină următoarea listă de documente:

  • cerere de înscriere la concurs;
  • copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea individului, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  • carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cum că individul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • un curriculum vitae (CV).

Ordonanța de urgență poate fi consultată aici.