Infofinanciar > Info > M.L.N.R. și Ministerul Culturii promovează excelența. Șapte români cu rezultate remarcabile vor fi premiați la Ateneu
Info

M.L.N.R. și Ministerul Culturii promovează excelența. Șapte români cu rezultate remarcabile vor fi premiați la Ateneu

Gala-Premiilor-MLNR
Sursa foto: Calea Europeana

Gala anuală a Premiilor Marii Loji Naționale din România are ca obiectiv promovarea cercetărilor originale și creșterea capacității de cercetare, cu implicații favorabile asupra competitivității internaționale a cercetării românești.

Gala Premiilor Marii Loji Naționale din România (M.L.N.R.) urmărește stimularea și dezvoltarea cunoașterii în orice domeniu de cercetare, inclusiv științele socio-umane, atât prin cercetarea fundamentală, cât și prin cercetări avansate pentru dezvoltarea unor probleme complexe, prin dobândirea de cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese, formularea și validarea de ipoteze originale, modele conceptuale și teorii.

Premiile anuale ale M.L.N.R. reprezintă un eveniment de excepție, fiind acordate șapte distincții, după o selecție făcută de jurii de specialitate formate din academicieni, specialiști și oameni de cultură. Ediția de anul acesta a evenimentului se va desfășura la Ateneul Român, în parteneriat cu Ministerul Culturii.

Recompensarea spiritului creator

Dacă în ultimii ani s-a promovat kitsch-ul și nonvaloarea în varii domenii, a venit momentul să fie repuse în drepturi adevăratele personalități ale României, acei romani care inspiră și motivează generațiile prezente și viitoare.

Astfel, in fiecare an , pe 21 iunie, M.L.N.R. decernează în cadrul unei festivități organizată la Ateneul Român, 7 premii, pentru următoarele domenii de referință:

– Premiul Grigore Moisil pentru Științe Exacte;

– Premiul Henry Coandă pentru Științe Aplicate;

– Premiul Carol Davila pentru Medicină;

– Premiul Constantin Brâncuși pentru Artă și Cultură;

– Premiul Nicolae Titulescu pentru Diplomație și Politologie;

– Premiul Eugeniu Carada pentru Economie;

– Premiul Spiru Haret pentru Educație, Mediu, IT.

Premiile poartă numele unor personalități reprezentative pentru domeniul de referință și care au aparținut celei mai respectabile confrerii din lume – masoneria. Gala Premiilor M.L.N.R. își propune să promoveze și să recompenseze spiritul creator al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv.

Promovarea cercetării originale

Gala Premiilor M.L.N.R. are ca obiectiv promovarea cercetării originale și creșterea capacității de inovare, cu implicații favorabile asupra competitivității internaționale a economiei si cercetării românești.

Premiile se acordă tuturor cetățenilor români care în cursul anului anterior decernării au realizat o lucrare, o descoperire, invenție sau inovație, au emis o teorie, teoremă, ecuație, au pus la punct o tehnică, metodă, procedeu cu impact macro-social într-unul dintre cele 7 domenii premiate sau prin exercitarea profesiei ori a demnității publice au adus importante servicii ori beneficii țării.

Primele nouă ediții ale Galei Premiilor M.L.N.R. au avut loc pe 21 iunie in anii 2011-2019 la Ateneul Roman. Evenimentul organizat în parteneriat cu Academia Română și 12 prestigioase universități, a reunit, anual, peste 800 de personalități din mediul academic, universitar, cultural, bancar, economic, diplomatic și politic. Peste 200 de artiști de incontestabilă valoare și-au dat concursul la realizarea unor spectacole de neuitat.

Continuatoarea legitimă a Marii Loji

Marea Lojă Națională din România este continuatoarea legitimă a Marii Loji a Ordinului Masonic Român, întemeiată la 8 septembrie 1880. Încă de la înființarea primei Loji in 1734 la Galați și până în prezent, masoneria română s-a manifestat plenar ca un modelator și moderator social.

Marea Loja Națională din România este o asociație constituită potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală și apolitică, având drept scop dezvoltarea personalității umane pe multiple planuri și promovarea normelor de conviețuire socială bazate pe respect, toleranță și întrajutorare.