Info

INS: Deficitul comercial al României este în creștere, alături de importuri și exporturi

Bani, Sursă foto: Agro-business
Sursă foto: Agro-business

Potrivit unui comunicat emis de Institutul Național de Statistică (INS), faţă de luna septembrie 2021, exporturile din luna septembrie 2022 au crescut cu 34,1%, iar importurile au crescut cu 36,2%. De asemenea, în luna anterioară, exporturile FOB au însumat 8518,0 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 11553,7 milioane euro, rezultând un deficit de 3035,7 milioane euro.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.

2021 vs 2022

Potrivit INS, de la începutul acestui an (perioada 1.I-30.IX 2022), exporturile FOB au însumat 68804,5 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 93867,7 milioane euro. În același interval de timp, exporturile au crescut cu 26,2%, iar importurile au crescut cu 31,7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

În ceea ce privește deficitul balanței (FOB/CIF), de la începutul anului, acesta a fost de 25063,2 milioane euro, mai mare cu 8313,5 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021.

Până acum în acest an, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (41,3% la export şi 32,3% la import) şi alte produse manufacturate) (30,2% la export şi 28,8% la import).

Cum stă România

Potrivit mai multor analize, nivelul exporturilor de bunuri ale României a crescut cu 7,3% anual, treptat, de la aderarea țării noastre în UE. În prezent, acesta a ajuns la un nivel record de 74,7 miliarde euro.

Prin intrarea în acest bloc comunitar, România a avut parte de un impact pozitiv la nivelul fluxurilor comerciale internaționale cu bunuri (prin prisma integrării în circuitele economice european și mondial), fapt ce a dus implicit la fructificarea avantajelor comparative și competitive din economia națională, se arată o analiză Banca Transilvania.

Aceeași cercetare a arătat că bunurile cu cele mai ridicate dinamici medii anuale în intervalul 2006 – 2021 au fost: materiale crude (6%, la 3,5 miliarde euro), chimice (6,3% la 3,8 miliarde euro), bunuri prelucrate (6,4% la 13,3 miliarde euro), mașini & echipamente (10,3%, la 33,6 miliarde euro) și agro-alimentare (17,3% la 6,2 miliarde euro), scriu cei de la Economedia.

Prin urmare, în perioada 2006 și 2021, ponderea exporturilor de bunuri agroalimentare a crescut în totalul de exporturi de bunuri cu 6,1 puncte procentuale la 8,2%. De asemenea, ponderea exporturilor de mașini / echipamente  a urcat cu 15 puncte procentuale la 45% în total exporturi de bunuri în aceeași perioadă de timp, în contextul investițiilor derulate pe plan intern de companiile multinaționale.