Infofinanciar > Esential > Ghid practic (38): Cum puteți beneficia de voucherele Materna în valoare de 2000 de lei
Esential

Ghid practic (38): Cum puteți beneficia de voucherele Materna în valoare de 2000 de lei

Scandal în Senat! Discuții aprinse despre taxa pe boală
Sursa foto: dreamstime

Pentru a veni în sprijinul viitoarelor mame, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București acordă un ajutor financiar acestora prin intermediul voucherelor Materna, în valoarea totală de 2.000 de lei. Sprijinul financiar se acordă în două tranșe și poate fi utilizat pentru plata serviciilor medicale în timpul sarcinii, precum și pentru achiziționarea de medicamente, suplimente nutritive sau dispozitive medicale.

Și anul acesta, viitoarele mame care au domiciliul sau viză de reședință în București pot beneficia de voucherele Materna, o formă de ajutor financiar acordată de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) în temeiul H.C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018,  260/04.05.2018 și 824/22.11.2018.

Conform regulamentului DGASMB, voucherele Materna se acordă în două tranșe pe perioada duratei sarcinii. Fiecare voucher are valoarea de 1.000 lei, împărțita în tichete de câte 50 lei.

Prima tranșă se acordă după procesarea cererii de solicitare a sprijinului, care se poate depune atunci când sarcina este de minim 10 săptămâni. După intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină, la cererea femeii gravide DGASMB acordă al doilea voucher, în valoare de 1.000 lei.

Viitoarele mame care depun dosarul începând cu săptămâna a 24-a de sarcină vor beneficia doar de a doua tranșă a voucherului, prima tranșă neputând fi acordată retroactiv. Prin urmare, este bine să fiți informate și să acționați din timp, pentru a nu rata această oportunitate.

Regulamentului DGASMB prevede că fiecare gravidă beneficiază de vouchere Materna în valoare totală de 2.000 lei, indiferent de numărul feților. Însă, în cazul sarcinilor gemelare, valoarea voucher-ului nu se dublează.

Cine poate beneficia de bani

Condițiile pentru primirea acestui ajutor sunt simple:

– solicitanta trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani,

– să aibă domiciliul stabil în București sau resedința dobândită pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la momentul depunerii cererii pentru primirea voucherelor Materna,

– să nu înregistreze datorii la bugetul local,

– vârsta sarcinii să fie de minimum 10 săptămâni.

Actele sunt necesare pentru depunerea cererii

Dosarul care trebuie întocmit este consistent, deci ar trebui să vă apucați din timp să adunați actele necesare și să țineți cont de termenele limită prevăzute. Astfel, conform DGASMB, dosarul trebuie să conțină:

– Cererea-tip.

– Actul de identitate al femeii gravide (din care să reiasă că are domiciliul/reşedinţa de cel puțin 6 luni pe raza Municipiului Bucureşti la data depunerii cererii).

– Certificat fiscal emis de către Direcția de Taxe și Impozite Locale de sector, prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local (trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data depunerii dosarului).

– Adeverință medicală, eliberată de medicul ginecolog prin care se atestă vârsta biometrică a sarcinii, semnată și parafată. (Adeverința trebuie să fie eliberată cu cel mult 7 zile calendaristice înaintea datei de depunere a dosarului).

– Raportul ecografiei de confirmare a sarcinii incipiente sau ultima ecografie efectuată, după caz (de preferat interpretarea, nu imaginile).

– Declarația de consimţământ, care se completează doar în cazul în care se depune dosarul, respectiv se ridică voucherul de către o altă persoană decât cea îndreptățită.

– Notă de informare GDPR.

Cererea, nota de informare și declarația de consimțământ trebuie semnate olograf sau cu semnătură electronică calificată.

Dosarul poate fi depus în format fizic, la unul din punctele de lucru ale Biroului Voucher Materna și Sprijin Financiar din cadrul DGASMN, sau în format online (în acest caz fișierele trebuie să fie în format .pdf). Dacă documentația transmisă online este incompletă sau incorect completată, solicitantul este înștiințat pe e-mail referitor la documentele care lipsesc sau nu sunt corect completate. Dosarele incomplete depuse on-line, care nu se completează în termen de 30 de zile de la data înștiințării, vor fi considerate respinse. În astfel de situații, pentru a putea beneficia de voucherele Materna, femeile gravide să depună un nou dosar.

Ce puteți achiziționa cu voucherele Materna

Regulamentul DGASMB prevede perioade diferite de valabilitate a tichetelor sociale. Astfel, pentru tichetele emise între 1 ianuarie și 31 octombrie, termenul de valabilitatea este până la date de 31 decembrie a anului în curs. În cazul, tichetelor emise după 1 noiembrie, perioada de valabilitatea este de până la data de 31 decembrie a anului următor.

Termenul de valabilitatea este tipărit pe tichetele voucherelor Materna.

Atenție! – dacă beneficiarele voucherelor Materna le-au pierdut sau tichetele le-au fost furate sau s-au deteriorat, acestea nu pot fi înlocuite.

Voucherele Materna pot fi utilizate pentru achitarea oricăror servicii medicale necesare monitorizării sarcinii, din orice clinică publică sau privată, cu care DGASMB are contract. Serviciul medical nu trebuie să fie neapărat de Obstetrică-Ginecologie. Totodată, tichetele pot fi folosite pentru achiziționarea de medicamente, suplimente nutritive sau dispozitive medicale din farmaciile care au încheiat contracte cu unitatea emitentă. Până la acest moment, există peste 200 de unități medicale, spitale, clinici, centre medicale și mai mult de 550 de farmacii. Lista completa este disponibila pe site-ul DGASMB.

Regulamentul prevede că este interzisă acordarea de rest în bani pentru plata cu voucherele Materna. De asemenea, voucherele nu pot fi comercializate și nu se pot preschimba în bani, iar tichetele nefolosite trebuie returnate.

În cazul în care voucherele sunt folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de regulamentul DGASMB, persoanei în cauză i suspendă dreptul de primire a voucherului Materna

Nu ratați episodul următor!

Citește mâine dimineață în noul episod al serialului „Ghid practic” cum poți beneficia de alocația pentru susținerea familiei.