Infofinanciar > Esential > Ghid practic (43): Studenții primesc sprijin financiar din partea statului. Câți bani pot accesa și în ce condiții
Esential

Ghid practic (43): Studenții primesc sprijin financiar din partea statului. Câți bani pot accesa și în ce condiții

bani-studenti sursă foto: romaniatv.net
Sursă foto: romaniatv.net

Statul român oferă sprijin financiar studenților prin intermediul mai multor programe. Astfel, StudentInvest oferă posibilitatea accesării de credite garantate de stat în valoare de până la 75.000 de lei, în timp ce prin Euro 200 pot fi obținuți 200 de euro nerambursabili pentru achiziționarea de calculatoare.

Programul StudentInvest, lansat în 2022 prin OUG nr. 95 din 29 iunie, a fost actualizat anul acesta prin Legea nr. 224/2023, promulgată în iulie. Actualizarea a introdus o majorare a plafonului de credit, precum și a limitei de vârstă până la care se pot cere bani.

Astfel, în noua versiune, Programul guvernamental de creditare StudentInvest, finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, facilitează accesul la finanțare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți (majorată de la 31 de ani, cât era în versiunea anterioară), care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate.

Solicitanții trebuie să se adreseze băncilor înscrise în program, iar actele necesare sunt cele care permit identificarea solicitantului și demonstrează că acesta este înscris la o facultate acreditată. În cazul în care solicitantul nu este angajat, acesta are nevoie de cel puțin un codebitor, prin urmare la cerere trebuie atașate și actele privind veniturile codebitorului.

Condițiile de acordare a creditului

Facilitarea accesului la finanțarea oferită prin programul StudentInvest constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 de lei (față de 50.000 de lei anterior), în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare.

Conform prevederilor legii, dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea/soldul garanției.

Plățile dobânzilor pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Creditul se acordă o singură dată, în una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative, pentru o perioadă de cel mult 10 ani, inclusiv perioada de grație. Actul normativ mai prevede că beneficiarul trebuie să stabilească de comun acord cu finanțatorul o perioadă de grație, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

Plafonul de garantare pentru anul 2023 este de 250 de milioane de lei. Pentru anii următori, plafonul anual de garanții care pot fi acordate în cadrul Programului StudentInvest urmează să se stabilească prin ordin comun al ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și al ministrului Finanțelor.

Ce puteți achiziționa cu banii de la StudentInvest

Legea nr. 224/2023 a extins și lista cheltuielilor ce pot fi realizate cu sumele primite prin accesarea creditului garantat de stat.

Astfel, banii obținuți pot fi utilizați pentru:

– plata taxelor de studii, licență, master (inclusiv Master of Business Administration), doctorat;

– plata cărților, rechizitelor, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități;

acoperirea costului publicării cărților sau al studiilor de specialitate;

– plata taxei de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;

– achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv cele pentru persoanele cu dizabilități;

– plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/ lună, la cursul BNR din ziua plății;

– plata locurilor de cazare în căminele studențești;

– plata unei părți/avansului pentru achiziția unei locuințe;

– cheltuielile cu transportul pentru bursele Erasmus;

– plata, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală” și/ sau afterschool, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare la care participă/ se înscriu copiii acestora;

– costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;

– investigații și tratamente medicale complexe recomandate de medici specialiști în cazul studenților cu probleme de sănătate în limita unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei;

– achiziția de autoturisme noi sau second-hand (cu vechime de maximum cinci ani), precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;

– achiziția de instrumente muzicale, a aparaturii audio-video și a altor obiecte necesare pentru dezvoltarea abilităților vocaționale.

Bani și prin programul Euro 200

Studenții pot accesa, împreună cu elevii din învățământul preuniversitar, și programul Euro 200 prin intermediul căruia pot primi un ajutor în valoare de 200 de euro pentru achiziționarea de calculatoare. Conform prevederilor actualizate anul acesta, de acest ajutor pot beneficia pot beneficia studenții în vârstă de până la 26 de ani, care au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei (majorat de la 250 lei, cât era plafonul valabil anul trecut).

Pentru a putea beneficia de acest ajutor, studenții trebuie să depună:

– cererea-tip,

– copia actului de identitate al solicitantului,

– acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei,

– copii ale actelor de identitate ale celorlalți membri ai familiei,

– adeverințe de la instituțiile de învățământ care să ateste calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori,

– adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii,

– adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii,

– adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii, conform datelor edupedu.ro.

Nu ratați episodul următor!

Citește mâine dimineață în noul episod al serialului „Ghid practic” ce ajutor oferă statul român persoanelor bolnave de cancer și cum poate fi obținut.