Infofinanciar > Esential > Ghid practic (41): Românii pot lua credite garantate de stat de 150000 de lei prin programul Family Start
Esential

Ghid practic (41): Românii pot lua credite garantate de stat de 150000 de lei prin programul Family Start

salarii (sursă foto: dreamstime)
Sursă foto: alephnews

Guvernul acordă românilor care doresc să își întemeieze o familie, dar și celor care formează deja una, posibilitatea de accesa prin programul Family Start credite garantate de stat pentru acoperirea cheltuielilor de nuntă, achiziționarea de autoturisme, electrocasnice și electronice, a costurilor cu spitalizarea în cazul nașterilor sau a celor cu creșa, grădinița, școala sau cursurile extrașcolare pentru copii.

Anul trecut, guvernul a lansat prin OUG nr. 95 din 29 iunie programul guvernamental de creditare Family Start. Ordonanța a fost actualizată recent, prin Legea 224/2023, care a intrat în vigoare la finalul lunii iunie, și care introduce o relaxare a condițiilor de accesare a finanțărilor.

Programul asigură facilitarea accesului la finanțare pentru „persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează împreună o familie”.

Condițiile actualizate ale actului normativ prevăd drept condiție ca:

– persoanele care accesează programul de creditare să aibă domiciliul în România,

– cel puțin unul dintre beneficiari să se încadreze în criteriul de vârstă (anterior, condiția era ca ambele persoane să aibă între 18 și 45 de ani),

– venitul net lunar pe membru de familie trebuie să fie de până la 6.000 de lei (anterior, condiția era ca valoarea salariilor nete lunare cumulate să fie de până la 7.500 de lei),

– venitul net lunar pe membru de familie trebuie să fie de până la 7.500 de lei în cazul familiilor monoparentale (anterior, această condiție nu exista).

În ce constă facilitatea oferită

Prin intermediul programului Family Start, persoanele care se încadrează în condițiile prevăzute pot accesa credite în valoare de maximum 150.000 de lei, dublul față de plafonul acordat anul trecut. Creditele sunt garantate de către stat în proporție de 80% prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare.

Totodată, statul își asumă și suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției, cât și 75% din dobânda totală, IRCC plus marja. Dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză este de 0,2% la acordare, calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea/soldul garanției.

Creditul se acordă o singură dată, pentru o perioadă de maximum zece ani, inclusiv perioada de grație.

Conform actualizării intrate în vigoare în iulie prin Legea 224/2023, plafonul de garantare pentru anul 2023 este de 250 de milioane de lei. Pentru anii următori, plafonul anual de garanții care pot fi acordate în cadrul Programului Family Start se stabilește prin ordin comun al ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și al ministrului Finanțelor. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are calitatea de ordonator principal de credite.

Anul trecut, potrivit datelor Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, până la sfârșitul anului trecut au fost acordate 150 de credite garantate de stat pentru familiile la început de drum.

Pentru ce poate fi utilizat creditul

Pentru obținerea creditului garantat de stat, solicitanții trebuie să se adreseze băncilor înscrise în programul Family Start, acestea urmând să decidă dacă sunt respectate condițiile de eligibilitate.

Sumele se pot utiliza pe baza documentelor justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative, pentru:

– costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei;

– plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;

– plata, pentru tinerii părinți căsătoriți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala dupa școală”, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare;

– avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriți a unor autoturisme familiale noi sau second hand (dar nu mai vechi de 5 ani), precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;

– achiziția de soluții energetice sustenabile (panouri fotovoltaice, panouri solare, instalații eoliene etc.);

– achiziția de aparate electrocasnice sau de aparatură electronică, în valoarea de maximum 10.000 de lei fiecare;

– plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum și a celor aferente cărților de specialitate și rechizitelor;

– plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate;

– plata taxelor de participare la manifestări știinţifice și concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

– achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având incorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilități;

– plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, (la cursul BNR din ziua plății);

– plata unei părți/ avansului din prețul de achiziție/ costul de construcție a unei locuințe – inclusiv costul proiectării și al execuției, cheltuieli legate de construcția/ modernizarea/ renovarea/ extinderea locuinței;

– costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale.

Nu ratați episodul următor!

Citește luni dimineață în noul episod al serialului „Ghid practic” care este valoarea indemnizației de handicap în 2023 și cum poate fi accesat stimulentul de integrare socială a persoanelor cu handicap.