Infofinanciar > Esential > Ghid practic (36): Stimulentul de inserție în 2023, cum se acordă și ce valoare are
Esential

Ghid practic (36): Stimulentul de inserție în 2023, cum se acordă și ce valoare are

salariu voceabanilor.ro
Sursa foto: voceabanilor.ro

Statul încurajează revenirea la locul de muncă a părinților din concediul pentru creșterea copilului prin acordarea unui stimulent de inserție. Valoarea acestuia depinde însă de momentul ales pentru întoarcerea la serviciu.

Potrivit OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, de stimulentul de inserție pentru revenirea la locul de muncă poate beneficia oricare dintre părinţii copilului. Stimulentul se acordă însă și persoanelor care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.

Legea mai prevede că, în cazul în care părinții nu sunt căsătoriți și stimulentul de inserție este solicitat de către tatăl copilului, dosarul care se depune pentru obținerea acestuia trebuie să conțină și un referat de anchetă socială. Ancheta socială se realizează de către autoritatea tutelară, la solicitarea titularului dosarului privind stimulentul de inserție, printr-o cerere scrisă și înregistrată la directiile generale de asistență socială și protecția copilului. Aceste instituții soluționează cererea, emit decizie de aprobare sau respingere și efectuează plata stimulentului de inserție pentru cererile aprobate.

Care este valoarea stimulentului de inserție în 2023

Legea nr. 225/2021 stabilește că, începând cu anul 2022, valoarea stimulentului de inserție se stabilește pe baza Indicatorul Social de Referință (ISR), care se calculează în funcție de rata inflației și se actualizează în luna martie a fiecărui an. Conform actului normativ, dacă rata anuală medie a inflației are valoare negativă, în anul respectiv se păstrează ca bază de calcul ultima valoare ISR. Conform datelor Institutului Național de Statistică, rata inflației pe anul 2022 a fost de 13,8%, ceea ce corespunde unei valori ISR de 598 de lei.

Valoarea stimulentului de inserție calculat pe baza ISR depinde însă de momentul ales pentru întoarcerea la serviciu de către persoanele care pot solicita acest drept.

Astfel, pot beneficia de un stimulent de inserție în valoare de 1.576 de lei/lună:

– părinții sau persoanele îndreptățite care decid să se întoarcă la muncă înainte de vârsta de 6 luni a copilului, respectiv 1 an în cazul celui cu dizabilități.

– părinții sau persoanele îndreptățite care refuză concediul de creștere a copilului și se întorc în câmpul muncii după terminarea concediului de maternitate (cele 42 de zile obligatorii) sau a celui paternal (30 de zile).

Stimulentul se acordă până când copilul împlinește 2, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. După această vârstă, valoarea stimulentului de inserție se reduce la 650 de lei/lună și se acordă până când copilul împlinește 3, respectiv 4 ani (cel cu dizabilități).

Valoarea stimulentului de inserție este 683 de lei/lună în cazul părinților și persoanelor îndreptățite să solicite acest drept care decid să se întoarcă la muncă după ce copilul împlinește 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Suma se acordă până când copilul împlinește vârsta de 3, respectiv 4 ani (cel cu dizabilități).

Condițiile de acordare

Legea prevede că, pentru a putea beneficia de stimulentul de inserție, persoanele care solicită acest drept trebuie să fi realizat venituri pe o perioadă de minimum 12 luni din ultimii doi ani anterior nașterii copilului sau datei aprobării adopției.

Conform actului normativ, există mai multe perioade asimilate care se iau în calcul, precum:

– perioada în care au beneficiat de indemnizație de șomaj,

– perioada în care au realizat perioade de stagiu de cotizare la sistemul public de pensii,

– perioada în care s-au aflat în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă,

– perioada în care au beneficiat de concediu și de indemnizație de asigurări sociale de sănătate,

– perioada de concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirii și recuperarea capacității de muncă,

– perioada de șomaj tehnic;

– perioada de trei luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe perioadă determinată etc.

Legea mai prevede că, în cazul în care, după acordarea stimulentului de inserție, beneficiarii acestuia rămân fără loc de muncă, plata se suspendă până în momentul în care aceștia realizează din nou venituri impozabile. Reluarea plății stimulentului se face la cerere, care trebuie depusă în termen de 60 de zile de la data reînceperii realizării de venituri impozabile.

Actele necesare pentru obținerea stimulentului de inserție

Conform prevederilor legale, persoanele care decid să revină la muncă și să beneficieze de stimulentul de inserție au obligația să anunțe angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru reluarea activității. La rândul său, angajatorul eliberează o adeverință din care să reiasă această dată, precum și durata efectuată din concediul de creștere copil.

Adeverința, împreună cu mai multe acte, se depun la directiile de asistență socială și protecția copilului sau la primărie, dacă localitatea respectivă nu are o direcție de asistență socială, în termen de de 30 zile de la data reluării activității, confirmată de angajator.

Dosarul pentru obținerea stimulentului de inserție trebuie să includă:

– cerere tip pentru acordarea stimulentului de inserție;

– actele de identitate ale părinților copilului (mama și tatăl copilului) sau persoanelor îndreptățite,

– certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul,

– certificatul de căsătorie (după caz),

– dovada eliberată de către angajator din care să reiasă data de începere a activității (decizie/dispoziție de reluare a activității) sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât la cel unde au avut suspendat contractul de muncă),

– adeverință tip completată de angajator,

– adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente),

– extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar,

– declarația beneficiarului și a celuilalt părinte.

Nu ratați episodul următor!

Citește luni dimineață în noul episod al serialului „Ghid practic” cum poți beneficia de stimulentul pentru nou-născuți.