Infofinanciar > Esential > Ghid practic (15): Ce perioade se iau în calcul la stagiul de cotizare
Esential

Ghid practic (15): Ce perioade se iau în calcul la stagiul de cotizare

Calcul 2
Sursa foto: dreamstime

Stagiul de cotizare este un element cheie în calculul cuantumului pensiei și al vârstei de pensionare. Pentru stabilirea lui trebuie luate în calcul mai multe perioade.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Potrivit prevederilor legale, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege. Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare și stagiul minim de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii.

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Care sunt perioadele de contributivitate

Pentru calculul stagiului de cotizare, conform prevederilor legale se însumează toate perioadele con­tributive. Astfel stagiul de cotizare se constituie din:

 • Perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/ sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi din alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.
 • Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001.
 • Perioadele de după 1 aprilie 2001, în care persoanele au fost asigurate în baza declaraţiilor individuale de asigurare sau a contractelor de asigurare, conform legislaţiei pensiilor.
 • Perioada suplimentară de vechime în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii.
 • Perioadele asimilate prevăzute la art. 49 al Legii nr. 263/2010, respectiv pentru pensia anticipată și pensia anticipată parțială,
 • Timpul util la pensie realizate de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor.

Ce perioade asimilate se iau în calcul

În calculul stagiului de cotizare se iau în calcul și perioadele asimilate (necontributive) în care asiguratul:

 • a beneficiat de drepturi de asigurări sociale: pensie de invaliditate, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu pentru creşterea copilului.
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar,organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar,
 • a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a fost elev al unei şcoli militaresau de agenţi de poliţie, student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Totodată, și perioada de somaj este considerata stagiu de cotizare.

Anterior anului 1990, perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului nu este recunoscută ca stagiu de cotizare, ulterior însă concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an, perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, este perioada asimilată stagiului de cotizare.

Cum se ține cont de perioadele lucrate în străinătate

În calculul stagiului de cotizare se ține cont și de perioadele de timp în care asigurații au lucrat legal în alte țări europene, unde a plătit contribuțiile.

Casele de pensii din fiecare țară din UE în care o persoană a muncit ia în calcul durata și contribuțiile plătite la fondul de pensii din țara respectivă, dar și durata și valoarea contribuțiilor plătite în alte țări.

Fiecare țară calculează pensia ținând cont de toate perioadele lucrate în orice țară din UE. Pentru aceasta, cumulează perioadele în care lucrate în toate țările din UE și stabilește pensia teoretică, adică pensia pe care ar trebui să plătite dacă toate contribuțiile ar fi fost vărsate în fondul său de pensii, pe toată durata.

Potrivit CNPP, o persoană care beneficiază deja de o pensie din sistemul public de pensii din România, dar care a lucrat legal și într-un alt stat membru, poate solicita revizuirea drepturilor de pensie în aplicarea regulamentelor europene. La calculul pensiei comunitare se au în vedere și perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat. După calcularea pensiei comunitare, aceasta se compară cu pensia națională în plată și se acordă pensia stabilită în cuantum mai avantajos.

Cum se calculează stagiul în situații speciale

În cazul persoanelor care au contracte de muncă cu timp parțial, calculul stagiului de cotizare se face în funcție de modificările aduse Codului Muncii astfel:

– în perioada 01.04.2001- 01.03.2003, stagiul de cotizare se calculează corespunzător programului normal de lucru, indiferent de norma de lucru,

– în intervalul 01.03.2003-01.07.2005, stagiul de cotizare se calculează proporțional, în funcție de timpul lucrat din programul normal de lucru,

– după data de 01.07.2005, perioada în care o persoană a desfășurat activitatea în baza unui contract de muncă cu timp parțial se consideră stagiu de cotizare integral.

În cazul în care o persoană își desfășoară activitatea în baza mai multor contracte de muncă simultan, la determinarea stagiului de cotizare realizat în sistemul public, perioada respectivă se are în vedere o singură dată, deoarece aceste contracte se suprapun ca și interval de timp. În această situație însă, valoarea punctajului anual pentru perioada respectivă va fi mai mare, întrucât la calculul acestuia câștigurile salariale brute realizate se însumează.

Cum se face dovada stagiului de cotizare

Până la data de 1 aprilie 2001, dovada realizării stagiului de cotizare se face cu carnetul de muncă, iar după această dată, acesta rezultă din declarațiile nominale de asigurare (D112) depuse de angajator la casa teritorială de pensii până la data de 31 decembrie 2010, respectiv la ANAF începând cu 1 ianuarie 2011.

Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraților sistemului public de pensii, de către casele teritoriale de pensii. Adeverinţele care atestă vechimea în muncă sunt eliberate de foştii angajatori, unităţile succesoare sau Direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. Această precizare vizează perioade de activitate anterioare datei de 1 aprilie 2001. Ulterior acestei date, evidența asiguraților se realizează electronic.

Nu ratați episodul următor!

Citește mâine dimineață, în noul episod al Serialului „Ghid practic de pensionare”, cum trebuie să procedați în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale.