Infofinanciar > Info > De la 1 aprilie se modifică facturile la energie din România! Nouă milioane de români sunt vizați direct de schimbări
Info

De la 1 aprilie se modifică facturile la energie din România! Nouă milioane de români sunt vizați direct de schimbări

facturi la curent - sursa foto - playtech.ro
sursa foto - playtech.ro

Ziua de 1 aprilie vine cu o serie de schimbări importante privind facturile la energie electrică din România și asta nu este o păcăleală, în condițiile în care aproximativ nouă milioane de români sunt vizați direct de noile propuneri făcute de ANRE. Astfel, acestea vor fi la fel pentru toată lumea, apărând practic un nou model de factură care îl copiază de fapt pe cel vechi, dinainte de liberalizarea pieței de energie electrică.

Lucrurile par puțin complicate și întortocheate, dar menirea noilor modificări vine în sprijinul consumatorilor de energie electrică din România. Practic, de la începutul lunii aprilie, toate facturile la energie electrică ce vor fi emise pentru clienții casnici, indiferent de furnizor, vor respecta un format unic la nivel național.

Noul regulament privind facturile a energie electrică a intrat în vigoare

Noul regulament de furnizare a energiei electrice a intrat deja în vigoare, fiind publicat în Monitorul Oficial, iar asta instituie pentru toți furnizorii clienților casnici din România, indiferent de tipul de contract, obligația de a emite factura pe același tip de format pentru a fi mai bine înțeleasă de publicul larg.

În acest sens, toate facturile la energie electrică vor fi emise pe formatul celei de serviciu universal lucru care va face ca toți cei nouă milioane de consumatori casnici de energie electrică să primească toate facturile la curent care vor fi emise pentru consumul de după 1 aprilie să arate la fel, după modelul de mai jos.

Model factură energie electrică de la 1 aprilie

Model factură energie electrică de la 1 aprilie sursa foto: ANRE

Model factură energie electrică de la 1 aprilie

Model factură energie electrică de la 1 aprilie sursa foto: ANRE

Informații noi pe facturile de energie electrică

Conform ANRE, facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023, pentru toţi clienţii casnici, vor conţine câteva informații noi și importante.

„(…) în vederea actualizării legislaţiei secundare existente în raport cu modificările legislației primare aduse de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ANRE a elaborat şi supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil tuturor clienţilor casnici, scrie Antena 3.

Principalele modificări aduse legislaţiei secundare prin Proiectul de Ordin se referă la modificarea:

– Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal

– Condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal

– Modelului de factură aplicabil clienților casnici

– Prețului din oferta de serviciu universal care se aplică pe o perioada de minimum 3 luni

De asemenea, noile prevederi ale Condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice în regim de serviciul universal la clienții casnici au fost coroborate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (Regulament) și se referă în principal la:

– modul de comunicare a notificărilor/solicitărilor/comunicărilor din partea furnizorului către clientul casnic

– prețul de serviciu universal, facturare și condiții de plată

– răspunderea contractuală

– situațiile de încetare a contractului-cadru

– sistarea temporară a furnizării energiei electrice

– aplicarea taxelor și impozitelor

– drepturile și obligațiile clientului casnic și ale furnizorului

– situațiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică și etapele care se parcurg în acest sens

– modul de constituire a garanțiilor financiare

– în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi

– obligația furnizorului să eşaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

Proiectul de Ordin prevede ca facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 pentru toţi clienţii casnici să respecte Modelul din Anexa 3, care conține informațiile prevăzute în Regulament, respectiv informații din factură și informații din anexa la factură, cele mai importante fiind:

– numărul şi data emiterii facturii

– datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării

– modalitatea de transmitere a indexului autocitit

– intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile

– numărul de telefon pus la dispoziţie de către OD (Operator de distribuţie) la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică

– data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată

– perioada de facturare

– cantitatea de energie electrică facturată

– preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh

– data scadentă a plăţii.

De asemenea, printre anexele obligatorii la contract trebuie să se regăsească următoarele documente:

– Convenţia de consum încheiată de părţi

– Datele din anexele la contractul pentru prestarea serviciului de distribuție încheiat de furnizor cu operatorul reţelei electrice corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului,

– Condiţiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal

– Oferta pentru serviciul universal”, se arată în comunicatul ANRE.

Nu în ultimul rând, noul Regulament îl obligă pe furnizor să accepte eșalonarea plăților datorate, în cazul în care factura la energie a fost emisă cu întârziere.