Esential

Cum se accesează fondurile europene nerambursabile?

Fonduri nerambursabile Sursa foto Primăria Comunei Cristian
Sursa foto: Primăria Comunei Cristian

În funcție de afacerea pe care vrei să o începi sau să o dezvolți, ai la dispoziție o serie de instrumente financiare prin care poți obține fonduri europene nerambursabile. Criteriile de atribuire a finanțării depind de condițiile de eligibilitate și diferă de la un program la altul.

În cursul unui an, Parlamentul European demarează numeroase linii de finanțare din fondurile nerambursabile adaptate pentru  tipul de solicitare, europeană sau națională, iar criteriile de eligibilitate diferă.

Câteva aspecte care trebuiesc luate în considerare pentru finanțarea europeană, țin de vechimea firmei, locația proiectului, domeniul de activitate și nu în ultimul rând, de valoarea contribuției proprii pe care o pot aduce solicitanții.

Pașii necesari pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile

Primul pas pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile este acela de identificare a programului optim de finanțare. Acest prim demers constă în alcăturiea documentației care este extrem de stufoasă și complexă. Asta nu înseamnă că nu sunt căi prin care procedura nu poate fi simplificată.

Trebuie avut în vedere cinci criterii esențiale care au legătură cu domeniul de activitate pentru care se solicită finanțare. Acestea sunt: amplasamentul proiectului, vechimea firmei care solicită fondurile nerambursabile europene , valoarea maximă care poată fi acordată, și valoarea contribuției proprii.

Programele de finanțare nerambursabilă se clasifică după activitatea desfășurată de către solicitant în conformitate cu codul CAEN. Prin urmare, activitățile economice diferite, sunt sprijinite de programe de finanțare diferite, De exemplu, societățile care-și plasează activitatea economică  în domeniul agriculturii este sprijinită doar prin Programul Național de dezvoltare Rurală (PNDR), în timp ce societățile care au la bază pescuitul sunt finanțate prin intermediul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM). De asmenea Comisia Europeană oferă finanțare și prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Odată ce s-a stabilit domeniul de activitate al societății, conform codului CAEN, intră în scenă amplasamentul proiectului care definește exact ce tip de fonduri nerambursabile se pot accesa. De exemplu, unele programe de finanțare prevăd investiții doar în mediul urban și în mod evident, altele permit derularea investițiilor în mediul rural.De asemenea, sunt programe de finațare europeană nerambursabilă care pot susține financiar activități economice specifice ambelor sectoare.

Fonduri europene nerambursabile de 100.000 de euro prin programele de microfinanțare

Următorul criteriu în funcție de care se acordă fondurile europene nerambursabile este dat de vechimea firmei. În acest caz, acestea sunt de tip start-up. Finanțarea este specifică firmelor debutante, iar valoarea va fi calculată în concordanță cu PNDR conform submăsurilor 6.2, respectiv 6.4. Potrivit reglementărilor impuse de Parlamentul European, sunt alocate doar pentru activitățile non agricole din spațiul rural de tipul Start- up Nation, Innotech Student și Viitor pentru Tinerii Neets.

Valoarea fondurilor europene nerambursabile este în strânsă corelație cu aportul financiar de care dispune solicitantul. Altfel spus, cu cât solicitarea de finanțare este mai mare cu atât doritorul trebuie să vină cu mai mulți bani.

Fondurile nerambursabile europene pot porni de la câteva mii de euro și ajung chiar și la 100.000 de euro, situație valabilă doar pentru microfinanțări care pot fi alocate și fără contribuție proprie.