Infofinanciar > Info > Codul Muncii s-a modificat! Ce beneficii oferă noua legislație pentru angajați
Info

Codul Muncii s-a modificat! Ce beneficii oferă noua legislație pentru angajați

1.5 de milioane Angajati Sursa foto Colorful.hr
Sursa foto Colorful.hr

Noua lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii a fost promulgată astăzi de președintele României. Aceasta prevede acordarea unor drepturi și beneficii suplimentare ale angajaților, inclusiv pentru funcționarii publici.

Propunerea a fost votată la finalul lunii septembrie în Parlament și promulgată astăzi, 10 octombrie. Noua legislație are în vedere acordarea unui nou tip de concediu angajaților în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie.

O altă modificare acordă dreptul funcționarilor publici să lucreze de acasă, în regim de telemuncă, într-un total de maxim 5 zile pe lună.

Actul normativ modifică şi completează Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 în scopul transpunerii în legislaţia naţională a mai multor directive europene, potrivit Antena3.

Noile prevederi legislative

Modificarea Codului Muncii prevede acordarea unui concediu de îngrijitor, în cuantumul a cinci zile lucrătoare pe an calendaristic. Angajatorul are obligația ca, la solicitarea scrisă a salariatului, să acorde salariatului concediul de îngrijitor în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Perioada acestui concediu nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate, iar angajații vor continua să fie asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei.

Perioada de concediu acordată poate fi prelungită peste cele 5 zile anuale, în cazul unor situații grave, prin intermediul unor legi speciale.

Neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile va fi sancţionată cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

O altă modificare prevede acordarea dreptului de absență de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, urgenţe familiale cauzate de boală sau de accidente. Angajații vor beneficia de 10 zile pentru situații de această natură și vor trebui să anunțe angajatorul în prealabil, urmând să recupereze zilele de absență în comun acord cu angajatorul.

Noua legislație prevede și acordarea concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului, acordarea acestuia nefiind condiţionată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului. Încălcarea acestei obligaţii se va sancţiona  de asemenea cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

De asemenea, pe parcursul concediului de îngrijitor sau cel paternal și ak absentării în caz de urgență, angajații nu pot fi concediați.

Funcționarii publici vor putea lucra de acasă

Noua legislație vizează și modificarea Codului Administrativ, care prevede că raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se pot exercita şi în regim de telemuncă, precum şi în regim de muncă la domiciliu.

Funcționarii publici vor beneficia de cinci zile lunar pentru telemuncă, iar măsura se va aplica acelor angajați care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea.

Pe durata exercitării activităţii în regim de telemuncă sau a muncii la domiciliu, funcţionarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, cu excepţia sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

De asemenea, noile prevederi vizează și posibilitatea angajaților de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator. 

Alte prevederi vizează dispozițiile pentru concedierea angajaților, respectarea drepturilor la locul de muncă, egalitatea de șansă și stabilirea unui program individualizat de muncă în funcție de nevoile angajaților.