Infofinanciar > Info > Codul Muncii se modifică din nou! Ce avantaje vor avea angajații din România
Info

Codul Muncii se modifică din nou! Ce avantaje vor avea angajații din România

Locuri de muncă - sursa foto - antena3.ro
sursa foto antena3.ro

Două noi tipuri de contracte de muncă vor fi introduse în Codul Muncii, ca urmare a unei inițiative înaintate de fostul ministrul al Muncii, Raluca Turcan, și alți membri PNL. Acestea sunt contractul de muncă la „cerere”, respectiv cel „cu mai mulţi angajatori şi un singur angajat”.

Noul proiect legislativ a fost deja votat de Senat, urmând să fie adoptat acum și de către Camera Deputaților. Scopul introducerii noilor tipuri de contracte este de a flexibiliza piața muncii și a oferi mai multe posibilități angajaților și angajatorilor din România.

Susținătorii noului proiect de lege susțin că ”se simte nevoia de autonomie în desfăşurarea activităţilor, angajaţii percep de asemenea nevoia să îşi organizeze programul de lucru pentru a putea susţine, în paralel, două servicii”.

Contractul de muncă „la cerere”

Contractul de muncă „la cerere” reprezintă contractul în baza căruia salariatul prestează activitate pentru şi sub autoritatea angajatorului, la solicitarea acestuia, în zilele şi în intervalul orar stabilite de către angajator, cu condiţia înştiinţării în scris a salariatului în termenul stabilit în contract, dar care nu poate fi mai mic de două zile lucrătoare anterioare începerii de către salariat a activităţii pentru care este solicitat. Angajatorul are obligaţia de a garanta în plată salariul aferent numărului de ore prestate de către salariat, dar nu mai puţin de salariul aferent unui număr de cel puţin 32 ore/lună, potrivit Profit.ro.

Salariatul încadrat cu contract de muncă „la cerere” va avea aceleaşi drepturi ca salariaţii cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Inițial, acest tip de contract putea fi folosit doar în anumite domenii, anume  agricultură, vânătoare şi servicii anexe; organizarea expoziţiilor, târgurilor şi congreselor sau publicitate și alte activități recreative sau distractive, dar articolul respectiv a fost eliminat din proiect în comisiile de specialitate.

Contractul de muncă „cu mai mulţi angajatori şi un singur angajat”

Contractul de muncă „cu mai mulţi angajatori şi un singur angajat” reprezintă contractul cu normă întreagă în baza căruia un salariat prestează muncă pentru şi în subordinea mai multor angajatori, pentru desfăşurarea aceluiaşi tip de activitate, care implică exercitarea aceloraşi atribuţii. Acest tip de contract poate fi încheiat doar de către angajatori care aparţin aceluiaşi grup de întreprinderi, potrivit Economica.net.

Angajatorii semnatari ai contractului răspund în solidar pentru drepturile cuvenite salariatului, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă şi în lege. În cazul în care angajatorul care exercită controlul asupra celorlalţi angajatori din grup, semnatari ai contractului individual de muncă, nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariat, acestea vor fi îndeplinite de oricare dintre ceilalţi angajatori.

Zero ore la muncă

Dacă totuți, niciunul dintre angajatori nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de salariat, acesta are dreptul de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite. Inițiativa prevede și amenzi cuprinse între 5.000 și 30.000 pentru neresepctarea drepturilor și condițiilor de muncă stabilite, potrivit Economica.net.

O altă inițiativă înaintată de PSD a fost reprezentată de ”Contractul de zero ore”, prin care angajatorul nu este obligat să garanteze un număr minim de ore pe săptămână, iar angajatul poate să nu accepte munca în momentul în care i se cere, programul de muncă fiind în întregime flexibil. Aceasta nu a fost aprobată de Senat, motiv pentru care s-a renunțat la introducerea sa, senatorii socotind că acesta nu este un program sustenabil.