Educație financiară

Ce sunt fondurile europene nerambursabile

fonduri europene
Foto: ziaruldevrancea.ro

Definiția generală a fondurilor europene nerambursabile ne informează că acestea sunt instrumentele de finanțare alocate statelor membre ale Uniunii Europene pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea.

Fondurile europene nerambursabile sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte. Conform Ministerului Investițiior și Proiectelor Euopene, pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național.

O altă definiție des folosită spune că fondurile europene nerambursabile reprezintă sume de bani acordate de către un finanțator (de regulă de către o entitate supranațională – un exemplu relevant fiind Uniunea Europeană (UE) – sau de către stat) prin care se urmărește atingerea unor obiective de interes (supra)național.

De câte tipuri sunt fondurile europene nerambursabile

Fondurile europene nerambursabile sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte. Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național. Fondurile ESI cuprind:

  • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
  • Fondul Social European (FSE);
  • Fondul de Coeziune (FC);
  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
  • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Complementar, dezvoltarea agriculturii se finanțează și prin plățile directe suportate din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA). Ajutoarele pentru categoriile de persoane defavorizate sunt asigurate din Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD).

Cine poate accesa fonduri europene nerambursabile?

Cei care solicită finanțare pot fi entităţi cu personalitate juridică (persoane juridice) înregistrate în România: societăți comerciale (întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, microîntreprinderi), ONG-urile, companii naționale, autorități publice locale și asociații ale acestora, instituții de învățământ, institute de cercetare, instituții publice.

Fondurile europene nerambursabile alocate pentru agricultură pot fi obținute de către fermierii care își fiscalizează activitatea prin diferite entități juridice, precum PFA-uri, cooperative (cooperative agricole și societăți cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor. Pentru partea de infrastructură locală (inclusiv irigații) beneficiarii pot fi organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

În cadrul proiectelor finanțate prin Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, beneficiarii finali sunt persoanele defavorizate (de exemplu: familii în sărăcie severă, familii cu copii care beneficiază de Legea nr. 277/2010, persoane/familii fără adăpost, persoane/familii aflate temporar în situații critice de viață, copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul Național de Rechizite Școlare, copii preșcolari înscriși în învățământul de stat, care sunt eligibili pentru Legea nr. 248/2015, cele mai dezavantajate cupluri mamă-nou-născut, cu risc de sărăcie și excluziune socială etc).