Infofinanciar > Info > ANRE a dat anunțul! Cum vor arăta facturile românilor
Info

ANRE a dat anunțul! Cum vor arăta facturile românilor

factura energie impact.ro
Credit imagine: impact.ro

Administrația Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat vineri, pe 17 martie, că factura la gaze naturale se va schimba. Administrația are în vedere drepturile consumatorilor, precum și creșterea obligativității de transparență a furnizorilor.

Astfel, lună de lună, clienții vor primi de la furnizori facturi la gaze  care vor conține în mod obligatoriu mai multe elemente, inclusiv valoarea totală de plată (cu TVA inclus) și data până la care documentul de facturare emis este scadent.

Cum arată comunicatul ANRE

„Noile reglementări elaborate de ANRE sporesc drepturile clienților finali și simplifică informațiile din factura de gaze naturale

În cadrul ședinței Comitetului de reglementare din data de 16.03.2023 am aprobat Ordinul nr. 14/2023 pentru modificarea şi completarea unor Ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare, care aduce îmbunătățiri cadrului de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienţilor finali.
Ca urmare a noilor prevederi aprobate, am detaliat informațiile minime pe care trebuie să le cuprindă o ofertă-tip de furnizare a gazelor naturale și un contract de furnizare a gazelor naturale, inclusiv detalierea componentelor preţului final, și am simplificat conținutul minim al tuturor facturilor de gaze naturale, fiind prevăzute informațiile obligatorii a fi incluse de către furnizor în acestea.
Pentru a asigura o mai bună înțelegere de către clientul final a facturii de gaze naturale, conținutul acesteia a fost structurat astfel încât clientul final să înțeleagă foarte ușor care este consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta.
Conținutul facturii a fost simplificat, aceasta cuprinzând pe prima pagină următoarele informații prioritare:
– datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final,
– data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată,
– numărul şi data emiterii facturii,
– data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare,
– consumul de gaze naturale facturat,
– termenul scadent de plată,
– obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul,
– valoarea totală de plată cu TVA”.

Ce vei găsi pe paginile următoare ale facturii

Același comunicat continuă prin prezentarea tuturor secțiunilor de interes pentru clienții finali în facturile la energie. Astfel, pagină cu pagină, veți putea consulta următoarele detalii:

„Detaliile cu privire la factură, inclusiv defalcarea componentelor din care este format prețul final facturat de către furnizor clientului final, vor fi trecute pe a doua pagină, iar anexele la factură vor cuprinde o serie de informaţii adiţionale care nu se referă la facturare, dar care îi pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale și informaţii privind facturarea care îi oferă periodic o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum.
Totodată, pentru a veni în sprijinul clienţilor finali, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalități.
Nu în ultimul rând, am introdus prevederi referitoare la măsurile suplimentare de protecție şi pentru clienții vulnerabili, prin acordarea unei facilităţi privind eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.
Şi tot ca o măsură suplimentară de protecţie a clienţilor finali, am detaliat modalitățile de soluţionare de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea, acesta nefiind obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii. (Dumitru Chiriță, Președinte al ANRE, 17.03.2023)”, se arată în comunicatul transmis de ANRE și citat de realitatea.net.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.