Infofinanciar > Info > ”Vouchere” pentru un milion de tineri din România! Sumele implicate depășesc un miliard de euro
Info

”Vouchere” pentru un milion de tineri din România! Sumele implicate depășesc un miliard de euro

Pensii tineri
Sursa foto Transfinantare

Începând cu trimestrul doi al anului în curs, vor fi disponibile fondurile destinate educației și integrării pe piața muncii prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027. În acest an, vor fi lansate 18 apeluri de proiecte care vor fi finanțate cu un buget total de 1,15 miliarde de euro.

Aceste proiecte vor avea ca obiectiv activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, furnizarea de servicii integrate pentru ocupare, alinierea studiilor terțiare cu cerințele pieței muncii, dezvoltarea și implementarea programelor universitare, oferirea de stagii pentru studenți, orientare în carieră și formare profesională pentru persoanele cu nivel redus de educație și stagii de practică pentru elevii din învățământul profesional și tehnic.

Ce este Programul Educație și Ocupare

„Separat de investițiile în proiecte de infrastructură sau în serviciile publice esențiale precum sănătatea, Programul Educație și Ocupare ne  oferă oportunitatea de a investi în cea mai importantă resursă pe care o avem: oameni. Știm cu toții care sunt efectele migrației forței de muncă din România ultimilor ani. Suntem totodată conștienți de faptul că deficitul actual de forță de muncă nu poate fi recuperat decât prin investiția în educație și prin corelarea acesteia cu cerințele angajatorilor.

Programul Educație și Ocupare ne deschide accesul la educație, formare și calificare, dar și acces pe piața muncii pentru tineri, sprijină persoanele inactive, șomerii de lungă durată și persoanele din categoriile vulnerabile să se integreze pe piața muncii, oferă finanțare pentru învățământul profesional și tehnic, dar și pentru formarea continuă a adulților. La finalul perioadei, vom avea 280.000 de tineri sprijiniți să intre pe piața muncii. De asemenea, prin PEO vom oferi sprijin persoanelor vulnerabile să își continue educația și să obțină calificare și un loc de muncă.

Programul Educație și Ocupare va sprijini, în total, circa un milion de români să dobândească o educație și să devină activi pe piața muncii, fiind pregătiți pentru meseriile pe care avansul tehnologic le aduse”, a declarat ministrul Marcel Boloș cu privire la program.

Prioritățile de investiție ale programului

Potrivit unui comunicat emis de MIPE, „Programul Educație și Ocupare va finanța zece priorități de investiții:

Modernizarea instituțiilor pieței muncii;

Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii;

Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți;

Antreprenoriat și economie socială;

Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară;

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație;

Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic;

Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic;

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității;

Asistență Tehnică.

Un milion de români sprijiniți

Printre rezultatele așteptate la finalul perioadei 2021-2027 se numără:

 • Eficientizarea serviciului public de ocupare (SPO): 87.000 de angajatori care apelează și beneficiază de serviciile SPO; 000 persoane care intră în serviciile SPO; 600 noi angajați SPO; 1840 angajați SPO care participă la programe de pregătire profesională; 407 entități ale partenerilor sociali și societății civile cu capacitatea consolidată în dialog social și activități specifice pieței muncii;
 • 263 de tineri sub 30 ani sprijiniți să intre pe piața muncii și 5.990 locuri de muncă nou create pentru tineri;
 • 667 de persoane inactive, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane cu dizabilități, persoane din comunități marginalizate și alte categorii dezavantajate pe piața muncii sprijiniți în vederea ocupării;
 • 877 locuri de muncă nou create prin schemele de antreprenoriat;
 • 158 participanți la cursuri de formare/ mentorat/ masterat didactic care obțin o calificare în domeniul educației timpurii;
 • 1400 unități de educație timpurie care beneficiază de sprijin pentru asigurarea materialelor educaționale pe parcursul a 3 ani și 42 servicii de îngrijire și educație timpurie standard/ complementare la nivel județean, înființate și funcționale;
 • 000 unități de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar sprijinite;
 • 534 copii și tineri proveniți din medii și grupuri dezavantajate sprijiniți pentru prevenirea abandonului școlar sau menținerea în educație;
 • 964 persoane din afara sistemului de învățământ sprijinite prin programe A doua șansă;
 • 60 unități de învățământ superior sprijinite pentru internaționalizare;
 • 3176 entități (furnizori de formare) cu sistem de asigurare a calității implementat;
 • 380 standarde ocupaționale/ calificări profesionale realizate / 360 validate/aprobate pentru utilizare;
 • 889 participanți implicați în programe de formare continuă a adulților (certificare /calificare/schimb de bune practici/ instruiri);
 • 966 elevi din învățământul profesional și tehnic sprijiniți pentru prevenirea abandonului școlar.
 • 590 programe de mobilitate a adulților sprijinite /finanțate.

Categoriile de beneficiari eligibili pentru proiectele finanțate prin Programul Educație și Ocupare

În cadrul acestui program este încurajată implementarea acțiunilor în parteneriat, prin implicarea categoriilor de parteneri relevanți în funcție de specificul intervențiilor.

Astfel, sunt prevăzute parteneriate atât pe piața muncii, cât și la nivelul sistemului de învățământ:

 • între Serviciul Public de Ocupare și furnizori de servicii de tineret publici sau privați;
 • SPO în parteneriat cu alte structuri relevante publice/private/parteneri sociali/furnizori de servicii pe piața muncii;
 • MMSS /ANOFM /INCSMPS/ ME / ISE;
 • MMSS / comisii județene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională;
 • ME în parteneriat cu structuri locale / autorități publice locale;
 • CNDIPT în parteneriat cu agenți economici implicați în programele de formare profesională;
 • unități de învățământ (inclusiv instituții de învățământ superior) în parteneriat cu ONG-uri / mediul economic (angajatori), asociații culturale, unități de cult, cluburi sportive, asociații sportive, federații sportive, autorități publice locale”.
INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.