Infofinanciar > Info > Vin controalele ANAF! S-a schimbat Codul de Procedură Fiscală în România
Info

Vin controalele ANAF! S-a schimbat Codul de Procedură Fiscală în România

anaf sediu sursa foto ecoomedia.ro
sursă foto: economedia.ro

După cele mai recente schimbări ale normelor trecute în Codul de Procedură Fiscală, inspecția celor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate fi executată acum și la sediul contribuabilului. Acesta din urmă trebuie doar să completeze și să trimită o cerere către instituția publică.

După acest pas, cei de la ANAF vor analiza motivația pentru care solicitantul a făcut respectiva cerere, iar răspunsul final va veni către contribuabil în termen de trei zile. În cazul în care nu se primește vreun răspuns iar cererea ajunge să nu fie soluționată, aceasta din urmă va fi considerată ca fiind acceptată tacit, adică nu este exprimat formal, dar care este subînțeles și admis ca atare.

Codul de Procedură Fiscală, modificat

Această nouă opțiune vine după ce Codul de Procedură Fiscală a suferit câteva modificări la începutul acestui an. Până acum era obligatoriu ca inspecția să se realizeze la sediul organului însărcinat cu această misiune, însă acum situația s-a schimbat. „Din inițiativa organului de inspecție fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului, inspecția fiscală se poate desfășura în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. Schimbarea locului de desfășurare a inspecției fiscale se poate realiza și pe parcursul inspecție fiscale. Contribuabilul/plătitorul trebuie sa pună la dispoziție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale” se notează acum la Art. 125.

„Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziție un spațiu de lucru adecvat pentru derularea inspecției fiscale, atunci activitatea de inspecție se desfășoară la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul”, potrivit Codului de Procedură Fiscală, potrivit celor de la HotNews.

Metoda clasică

În situația în care contribuabilul alege să se deplasează la sediul Fiscului, este necesară  prezentarea legitimației de inspecție timp de 10 secunde în fața camerei de luat vederi. „La începerea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală trebuie să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimația de inspecție și ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală. Legitimația de inspecție și ordinul de serviciu pot fi prezentate și prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță”, se mai notează în Art. 118.

Astfel, în momentul conexiunii audio-video, echipa ce vine în inspecție va trebui întâi să solicite acordul contribuabilului pentru a putea realiza înregistrarea întâlnirii. În cazul în care contribuabilul nu este de acord cu această metodă, echipa va întocmi o minută, un act care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii. Minuta se semnează de membrii completului de judecată.

Pe respectivul act se vor menționa părțile semnatare, data, ora și faptul că a avut loc întâlnirea video de comunicare la distanță, precum și modul în care a fost întâlnirea. Procedura se referă  în acest context la înregistrarea audio-video și faptul că au fost prezentate legitimațiile. Minuta va fi semnată electronic.