Infofinanciar > Info > Vești proaste pentru români! Au scăzut salariile în cazul unor importante domenii de activitate
Info

Vești proaste pentru români! Au scăzut salariile în cazul unor importante domenii de activitate

Bani
Sursă foto: The Student

În ianuarie 2023, câștigul salarial mediu net a înregistrat o scădere cu 144 de lei față de luna decembrie 2022, ajungând la valoarea de 4.254 lei. În comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, câștigul salarial mediu net a crescut cu 15,0%.

Conform raportului publicat de Institutul Național de Statstică miercuri, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate în domeniul activităților de servicii în tehnologia informației (inclusiv activitățile de servicii informatice), cu o valoare de 10.041 lei, în timp ce cele mai mici valori au fost înregistrate în sectorul hotelurilor și restaurantelor, cu o valoare de 2.412 lei.

În luna ianuarie 2023, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, câștigul salarial mediu net a înregistrat o creștere de 15,0%. În același timp, indicele câştigului salarial real a scăzut la 96,4% în ianuarie 2023 față de luna decembrie 2022. În comparație cu luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a înregistrat o creștere de 225,4%, însă cu o scădere de 8,4 puncte procentuale în raport cu indicele înregistrat în luna decembrie 2022.

În majoritatea domeniilor economice, câştigul salarial mediu net a înregistrat o scădere față de luna decembrie 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (cum ar fi primele trimestriale, anuale, de sărbători, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură, ajutoare băneşti, sume din profitul net sau alte fonduri (cum ar fi bilete de valoare) în luni anterioare.

În plus, reducerea câştigurilor salariale medii nete în luna ianuarie a fost cauzată de nerealizările în producție sau încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu salarii mai mici decât media în unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi salariale

În luna ianuarie 2023, s-au înregistrat cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net în sectoarele: fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, cu o reducere de 31,3%, şi extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu o scădere de 26,4%. De asemenea, sectorul fabricării produselor din tutun, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, precum și extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, au înregistrat scăderi semnificative ale câştigului salarial mediu net între 18,5% și 24,5%.

Câştigurile salariale medii nete din aceste activităţi au înregistrat scăderi între 8,5% și 16,5% în luna ianuarie 2023. Acestea includ fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi extractive, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

Cele mai semnificative creșteri salariale

Creșterile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de aplicarea prevederilor legale, acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și realizările de producție sau încasările mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Câştigurile salariale medii nete au înregistrat creşteri semnificative în anumite domenii economice, în luna ianuarie. Sectoarele care au raportat cele mai mari creşteri sunt fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), precum şi transporturile aeriene, unde câştigurile salariale medii nete au crescut între 6,5% şi 9,5%.

De asemenea, în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, activităţi de poștă şi de curier, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, construcţii, câştigurile salariale medii nete au înregistrat creşteri între 1,0% şi 5,0%. Aceste creşteri au fost determinate de aplicarea prevederilor legale, acordarea de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, precum şi realizări în producţie sau încasări mai mari în funcţie de contracte/proiecte.

În luna ianuarie 2023, în sectorul bugetar, s-au înregistrat creşteri semnificative ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă în domeniul învăţământului (+5,0%), în sănătate și asistență socială (+2,8%) și în administraţia publică (+2,7%). Aceste creșteri s-au datorat în mare parte aplicării prevederilor legale în ceea ce privește acordarea drepturilor salariale, scrie Antena 3 CNN.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.