Infofinanciar > Esential > România explicată! Episodul 7: Datoria externă a țării are un preț – viața cuplului dictatorial Nicolae Ceaușescu
Esential

România explicată! Episodul 7: Datoria externă a țării are un preț – viața cuplului dictatorial Nicolae Ceaușescu

România

Țara noastră se întinde pe o suprafață 238.391 de kilometri pătrați și  cuprinde o serie de regiuni geografice, dintre care unele corespund aproximativ regiunilor istorice ale căror nume le poartă.

În partea de sud a țării, urmând contururile generale ale fostului principat cu același nume, Muntenia (Valahia), România se întinde spre sud de la Carpații Meridionali (Alpii Transilvaniei) până la granița cu Bulgaria și este împărțită de râul Olt.

În sud-est, situată între cursul inferior al Dunării și Marea Neagră, se află regiunea istorică și geografică Dobrogea, care cuprinde și o parte din Bulgaria. Regiunea geografică a Moldovei, conține doar o parte din fostul principat al Moldovei (restul constituie țara Republica Moldova), se întinde de la Munții Carpați Orientali până la râul Prut, la granița cu Ucraina.

Suprafața totală a României este de 238.391 kilometri pătrați; foto: Dreamstime.com

Suprafața totală a României este de 238.391 kilometri pătrați; foto: Dreamstime.com

În vestul României, regiunea istorică Banat este delimitată la nord de râul Mureș și se întinde spre vest și sud până în Ungaria și Serbia. În sfârșit, delimitată la nord și la est de Carpații Orientali, la sud de Carpații Meridionali și la vest de Munții Bihorului, se află regiunea geografică Transilvania, care este aproximativ contiguă cu granițele fostului principat al Transilvaniei și care, în majoritatea schemelor, include Banatul.

România: între Antichitate și prezent

Regiunea carpato-dunăreană în care a evoluat comunitatea etnică românească a fost colonizată în jurul anului 2000 î.Hr. de indo-europeni migratori care s-au amestecat cu popoarele neolitice autohtone (Noua Epocă a Pietrei) pentru a forma tracii. Când ionienii și dorienii s-au stabilit pe țărmul vestic al Mării Negre, în secolul al VII-lea î.Hr., descendenții tracilor au intrat în contact cu lumea greacă.

Istoricul grec Herodot, care a scris în secolul al V-lea î.Hr., i-a numit pe acești oameni Getae (geți). Împreună cu triburile înrudite, cunoscute mai târziu de romani sub numele de daci, care trăiau în munții de la nord de Câmpia Dunării și în Bazinul Transilvaniei, geții au dezvoltat o societate și o cultură distincte până în a doua jumătate a secolului al IV-lea î.Hr.

sursă foto: Dreamstime.com

Războiale Daco-Romane s-au purtat între anii 101-102; 105-106; sursă foto: Dreamstime.com

Expansiunea Romei în Peninsula Balcanică în secolele al III-lea și al II-lea î.Hr. a afectat în mod decisiv evoluția geto-dacilor. Pentru a se opune avansării romane, aceștia au reînviat vechea lor uniune tribală sub conducerea lui Burebista (a domnit între 82 și 44 î.Hr.). De la centrul său din Carpații Meridionali a reprezentat o amenințare atât de mare la adresa dominației Romei în peninsulă, încât Iulius Cezar se pregătea să întreprindă o campanie majoră împotriva geto-dacilor atunci când a fost asasinat în anul 44 î.Hr. În același an, Burebista a fost și el asasinat, de către șefi de triburi nemulțumiți care se opuneau guvernării sale centralizatoare. 

Confruntarea finală dintre Roma și geto-daci a avut loc la începutul secolului al II-lea d.Hr. Până atunci, geto-dacii au reconstituit un stat puternic care, sub conducerea conducătorului lor ingenios, Decebal, a amenințat frontiera dunăreană a Romei. Civilizația geto-dacă era la apogeu, dar economia sa înfloritoare, orașele sale prospere și comerțul activ în toată Europa de sud-est reprezentau o provocare la fel de mare ca și armata sa pentru ambițiile Romei în regiune. Pentru a pune capăt pericolului, împăratul Traian a organizat două campanii între 101 și 106 d.Hr. pentru a-l forța pe Decebalus să se supună. Romanii au triumfat și, cu statul său în ruină, Decebalus s-a sinucis.

Evul Mediu: Între Turcia și Austria

Între secolele al XIV-lea și al XVIII-lea, Principatele românești Moldova și Muntenia au evoluat ca parte a lumii religioase și culturale ortodoxe orientale: apartenența lor ecleziastică era față de patriarhia de la Constantinopol, prinții lor îi imitau pe împărații bizantini și își inspirau dreptul scris din codurile bizantine, economia lor era agrară și societatea lor rurală; iar arta și literatura lor urmau modelele religioase și didactice orientale.

Cu toate acestea, românii posedau și calități care îi deosebeau de vecinii lor și îi atrăgeau spre vest: vorbeau o limbă derivată din latină și îi recunoșteau pe romani ca fiind strămoșii lor. Cele aproape patru secole de dominație turcă otomană, între secolele XV și XIX, au întărit atașamentul românilor față de Orient.

sursă foto: dreamstime.com

Constanatin Brâncoveanu și cei patru fii ai săi  au plătit cu prețul vieții refuzul de a renunța la religia creștină ; sursă foto: dreamstime.com

Abia după ce principatele au obținut independența, au fost nevoite să se confrunte cu înaintarea implacabilă a armatelor otomane în sud-estul Europei. Recunoscând suzeranitatea sultanului și plătindu-i un tribut anual, românii au evitat încorporarea directă în Imperiul Otoman. Astfel, ne-am păstrat instituțiile politice, legile și structura socială și au evitat o colonizare masivă a musulmanilor pe teritoriul lor.

Construirea națiunii

Între sfârșitul secolului al XVIII-lea și Primul Război Mondial, românii s-au îndepărtat de Est și s-au îndreptat spre Vest. Schimburile comerciale și investițiile străine s-au extins, iar pătrunderea ideilor și instituțiilor occidentale i-a obligat pe politicienii și intelectualii români să ia în considerare noi modele de dezvoltare.

Obiectivul imediat al boierilor români, liderii tradiționali ai societății, a fost independența. În ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, succesul părea aproape, deoarece Rusia, prin Tratatul de la Küçük Kaynarca (1774), a obținut dreptul de a-i proteja pe creștinii ortodocși din Imperiul Otoman. Ca urmare, influența rusă în principate a crescut; dar boierii au fost reticenți în a schimba pur și simplu dominația otomană cu cea rusă și au fost consternați de anexarea de către Rusia a regiunii moldovenești Basarabia în 1812.

Criza internațională provocată de Războiul de Independență al Greciei a avut repercusiuni importante în Moldova și în Muntenia. Pentru că toți grecii erau acum suspecți, otomanii au abolit regimul fanariot și i-au restaurat pe prinții români autohtoni. O altă consecință a fost dominația rusă în principate. Tratatul de la Adrianopol (Tratatul de la Edirne) din 1829, care a pus capăt unui alt război ruso-turc, a instituit un protectorat rusesc asupra principatelor și a redus suzeranitatea otomană la câteva formalități juridice. 

Independența României

În anii 1850, „patruzeciștii” au condus lupta pentru unirea Moldovei și a Munteniei, pe care o considerau o premisă esențială pentru obținerea independenței. De data aceasta, ei au avut sprijinul Marilor Puteri din Europa de Vest. Victoria aliaților europeni asupra Rusiei în Războiul Crimeii a pus capăt dominației acestei țări asupra principatelor și le-a plasat sub tutela colectivă a Occidentului.

Puterile nu au recunoscut unirea principatelor sau independența lor, dar românii înșiși au rezolvat problema unirii prin alegerea aceluiași om, Alexandru Cuza, ca principe atât în Moldova, cât și în Muntenia, în 1859.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a fost o etapă crucială în realizarea independenței statale. El a realizat unirea administrativă a principatelor în 1861 și a inițiat un program ambițios de reforme politice și sociale, care a culminat în 1864 cu extinderea dreptului de vot, promulgarea reformei agrare și promulgarea unei noi constituții care a asigurat predominanța principelui în guvern.

De asemenea, a promulgat o legislație care a diminuat rolul clerului ortodox în afacerile civile, contribuind astfel la secularizarea societății românești. Prin inițierea acestor schimbări pe propria sa autoritate, înainte de a cere permisiunea suzeranului său nominal, sultanul otoman, Cuza a afirmat independența de facto a României, așa cum erau cunoscute acum principatele unite.

Instaurarea Monarhiei 

Domnia succesorului lui Cuza, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (prinț, 1866-81; rege Carol I, 1881-1914), a coincis cu noi realizări în construirea națiunii: în 1866 a fost promulgată o constituție, bazată în mare parte pe modele occidentale; grupările politice s-au unit în două partide politice majore, liberal și conservator, care au fost principalele motoare ale vieții politice până la Primul Război Mondial.

Independența oficială a fost obținută prin participarea la războiul ruso-turc din 1877-1878. Pentru a spori prestigiul țării sale și al său propriu, Carol a obținut recunoașterea oficială a României ca regat de către Marile Puteri în 1881. În timpul domniei lui Carol au fost definite principalele caracteristici ale sistemului parlamentar românesc.

 

Carol I; sursă foto: Dreamstime.com

Prima Constituție a României a fost adoptată în 1866 în timpul regelui Carol I; sursă foto: Dreamstime

Regele însuși a fost personajul-cheie atât în politica internă, cât și în cea externă. O clasă politică relativ mică împărțea puterea cu el, iar o franciză îngustă excludea masa populației de la participarea directă la viața politică. Cu toate acestea, libertatea presei și libertatea de asociere au fost în general respectate, ceea ce a permis opoziției să își exprime opiniile.

Marele Război

Primul Război Mondial s-a dovedit a fi decisiv în dezvoltarea economiei României moderne. În 1916, țara a intrat în război de partea Aliaților în schimbul promisiunilor franceze și britanice de cedare de teritorii (în special Transilvania) și a unei aprovizionări constante cu material de război prin Rusia.

Însă războiul a decurs prost, iar până la sfârșitul anului armata și guvernul român au fost împinse înapoi în Moldova. Revoluția rusă a privat România de orice asistență aliată și a obligat-o să încheie o pace separată cu Puterile Centrale în mai 1918. După prăbușirea Puterilor Centrale, mai târziu în acel an, România a reintrat în război la timp pentru a obține un loc de învingător la Conferința de Pace de la Paris. Însă victoria a venit cu prețul unor distrugeri umane și materiale enorme.

Ca urmare a războiului, a luat naștere România Mare,  statul-națiune extins care cuprindea majoritatea românilor. Prin dobândirea Transilvaniei și a Banatului de la Ungaria, a Bucovinei de la Austria și a Basarabiei de la Rusia, teritoriul țării s-a dublat. De asemenea, populația României s-a dublat, ajungând la peste 16 milioane de locuitori și, includea acum minorități substanțiale, în special maghiarii din Transilvania și evreii din Basarabia, ceea ce a ridicat populația neromânească la aproape 30% din totalul populației.

Drumul spre dictatură

Problema politică fundamentală în România interbelică a fost lupta dintre guvernarea parlamentară și autoritarism. În anii 1920, perspectivele pentru democrație păreau strălucitoare, deoarece cele mai puternice două partide susțineau instituțiile reprezentative. Partidul Liberal, forța politică dominantă a deceniului, a sponsorizat o revizuire a constituției în 1923 care proteja valorile politice și economice ale clasei de mijloc.

Partidul Național Țărănesc era condus de pilonul recunoscut al democrației românești, Iuliu Maniu. Victoria sa copleșitoare în alegerile din 1928, cele mai libere din istoria României până în anii 1990, a reprezentat punctul culminant al democrației românești. Două evenimente au fost de rău augur pentru viitorul democrației: urcarea pe tron a lui Carol al II-lea în 1930 și depresiunea economică mondială. Noul rege disprețuia democrația și intenționa să devină el însuși „forța decisivă” în afacerile naționale.

timbru Carol al II-lea

Carol al II-lea a renunțat la titulatura de rege și a devenit simplu cetățean Carol Caraiman;  sursă foto: dreamstime.com

Carol al II-lea a fost ajutat de prăbușirea prețurilor agricole și de șomajul generalizat, care au subminat încrederea în guvernarea democratică și i-au încurajat pe mulți să caute salvarea în politica extremistă. Unii s-au alăturat Gărzii de Fier, cea mai de succes mișcare politică de extremă dreapta, care propunea un amestec de naționalism, spiritualitate ortodoxă și antisemitism.

Puțini români au fost atrași de Partidul Comunist Român, scos în afara legii în 1924, acesta a dus o existență precară din cauza subordonării sale față de Partidul Comunist Sovietic, a poziției sale antinaționaliste și a neglijării intereselor țărănești. Soluția lui Carol la problemele țării a fost proclamarea unei dictaturi regale în 1938 și dizolvarea tuturor partidelor politice.

Momentul antonescian

În cei trei ani care au urmat răsturnării lui Antonescu, a avut loc o luptă pentru putere între partidele democratice, care se agățau de tradiția politică occidentală, și Partidul Comunist, atașat modelului sovietic. Comuniștii, deși aveau puțini susținători, au ajuns la putere în primăvara anului 1945, deoarece Uniunea Sovietică a intervenit în forță în favoarea lor.

Factorul decisiv a fost aprobarea liderului sovietic Iosif Stalin pentru preluarea puterii, pe care acesta a dat-o în timpul unei vizite la Moscova, în ianuarie 1945, lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, liderul așa-numitei facțiuni „autohtone” a partidului (formată în principal din etnici români), și Ana Pauker, care conducea „moscoviții” (cei care își petrecuseră cariera în principal în Uniunea Sovietică și nu erau etnici români).

Regele Mihai în România

Regele Mihai a abdicat în 1947 șantajat de plugarul Petru Groza; sutsă foto: dreamstime

Presiunile extraordinare exercitate de autoritățile sovietice l-au forțat pe Regele Mihai să numească, la 6 martie, un guvern procomunist condus de tovarășul de drum Petru Groza. Între instalarea guvernului Groza și alegerile parlamentare din noiembrie 1946, Partidul Comunist și-a folosit controlul asupra aparatului de securitate și a altor agenții guvernamentale cheie pentru a suprima opoziția. Forțele democratice au fost conduse de Maniu, liderul Partidului Național Țărănesc.

Se trage „Cortina”

Țărăniștii au protestat într-adevăr împotriva tacticilor comuniștilor, dar, când au recunoscut oficial guvernul Groza în februarie 1946, în schimbul promisiunii unor alegeri anticipate, au renunțat la orice avantaj pe care l-ar mai fi putut avea. Comuniștii au amânat alegerile pentru că nu aveau un sprijin adecvat în rândul populației și aveau nevoie de mai mult timp pentru a paraliza opoziția.

Atunci când alegerile au avut loc în cele din urmă, la 19 noiembrie 1946, numărătoarea oficială a dat aproximativ 80% din voturi comuniștilor și aliaților lor, dar există dovezi solide care indică faptul că rezultatele au fost falsificate pentru a ascunde o victorie substanțială a Țărăniștilor Naționali.

Anul 1947 a fost ultimul an al României moderne: structurile politice și economice liberale și mentalitățile individualiste cultivate în secolul precedent au făcut loc unui model colectivist de dezvoltare și unei ideologii străine. Odată cu semnarea tratatului de pace din februarie 1947, care ratifică termenii armistițiului din 1944 și restituie Transilvania de Nord României, influența occidentală în țară a luat sfârșit.

Gh. Ghiorghiu Dej

Gh. Ghiorghiu Dej și Nicola Ceaușescu au fost amândoi închiși la Doftana ; sursă foto: Dreamstime

Partidul Comunist a procedat la eliminarea opoziției rămase într-o campanie care a culminat cu procese-spectacol și condamnarea lui Maniu și a altor lideri democrați la lungi perioade de închisoare. Actul final a fost abdicarea forțată a regelui Mihai și proclamarea Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947. Comuniștii erau acum capabili să accelereze sovietizarea vieții publice, ceea ce avea să ducă la o izolare față de Occident mult mai completă decât cea pe care românii o experimentaseră la apogeul dominației otomane.

Economia României

Dezvoltarea economiei României datează de la deschiderea rutelor comerciale maritime către Europa de Vest la începutul secolului al XIX-lea. După independența din 1878, exploatarea terenurilor cerealiere, a pădurilor și a câmpurilor petroliere a fost completată de o politică de încurajare a industriei, dar, în ciuda succesului considerabil, România avea încă o economie predominant agrară la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Regimul comunist s-a concentrat pe extinderea industriei, acordând prioritate industriilor grele de metalurgie, producție chimică și inginerie. Industrializarea a fost ajutată de un aflux de forță de muncă ieftină din zonele rurale, unde colectivizarea și stabilirea discriminatorie a prețurilor au însemnat că fermierii nu numai că și-au pierdut propriile exploatații, dar și-au asigurat doar venituri modeste ca muncitori agricoli.

Stalin

România a plătit URSS-ului despăgubiri de război în valoare de 300 de milioane de dolari; sursă foto: Dreamstime.com

De asemenea, a beneficiat de o strânsă integrare economică cu Uniunea Sovietică, care a asigurat piețe pentru produsele fabricate, furnizând în același timp materii prime și combustibili la costuri relativ scăzute. Dezvoltarea socialistă a transformat economia României. Contribuția industriei la venitul național a crescut de la 35,2 % în 1938 la 68,3 % în 1986. Șomajul a fost evitat în ciuda unei creșteri substanțiale a populației, iar serviciile au putut să se extindă pentru a satisface cererea.

Sistemul de transport a fost modernizat, iar un număr tot mai mare de familii își petreceau vacanțele pe coasta Mării Negre și în stațiunile montane. Cu toate acestea, veniturile au rămas scăzute, iar condițiile de trai au rămas precare (cu densitate mare a locuințelor și standarde scăzute de bunăstare).

Crește dependenața de capitalul străin

După ce, în anii 1960 și 1970, au fost obținute împrumuturi mari pentru dezvoltare de la creditorii occidentali, dependența de capitalul străin a fost redusă la minimum prin achitarea tuturor datoriilor externe în anii 1980. România a fost singura țară din economia globală care și-a achitat integral datoria extrnă.

Acest lucru a lăsat multe sectoare ale industriei lipsite de investiții în noi tehnologii, iar persistența unei structuri de comandă primitive a lăsat oamenii cu o capacitate redusă de a inova și de a lua inițiative. În plus, au apărut probleme grave de poluare, în special în industria chimică.

timbru cu Nicolae Ceausesc

Nicolae Ceaușescu a plătit ultima tranșă din datoria externă a țării în martie 1989 cu saci plini de monezi; sursă foto: dreamstime.com

Guvernul postcomunist s-a confruntat cu o tranziție dificilă către o economie de piață. Acesta a abordat privatizarea cu prudență, deoarece puțini români aveau capital semnificativ de investit, iar multe întreprinderi de stat nu erau atractive pentru investitorii străini.

În ciuda așteptărilor că înlocuirea piețelor pierdute prin prăbușirea Uniunii Sovietice va duce la o revigorare a producției și că restructurarea va continua apoi treptat, trecerea la o economie de piață a fost în cel mai bun caz intermitentă și lentă. De-a lungul anilor 1990, Guvernul a trebuit să susțină un număr mare de șomeri și a rămas cu o bază industrială învechită. Cu toate acestea, au fost create multe întreprinderi mici de vânzare cu amănuntul și legate de turism.

Țările Europei care au investit în economia României

Până la sfârșitul anilor 1990, în România a evoluat o economie mixtă, iar tendința spre o economie de piață cu drepturi depline era clar vizibilă. Cu toate acestea, sectoare importante ale industriei grele, mineritului, transporturilor și comunicațiilor au rămas sub controlul guvernului și au fost relativ imune la forțele pieței. Ratele ridicate ale șomajului și inflației au dus la o scădere generală a nivelului de trai.

În pofida unui aflux inițial de ajutor provenit din țările Europei, după revoluția din 1989, ajutorul și investițiile în curs de desfășurare au fost descurajate de legile confuze și incoerente privind investițiile și impozitele și de percepția generalizată a corupției.

Abia în 1997 au fost modificate legile pentru a atrage investiții străine în vederea stimulării economiei. În 2001 a fost înființată Agenția Română pentru Investiții Străine. La începutul anilor 2000, principalele surse de investiții străine proveneau din Olanda, Austria, Franța, Germania, Italia și Statele Unite. 

Grupuri etnice

Zona României de astăzi a avut o societate complet dezvoltată de triburi dacice cu mult înainte ca armatele romane să traverseze Dunărea în ceea ce a devenit provincia Dacia. Prin urmare, deși influența romană a fost profundă și a creat o civilizație care a reușit să își mențină identitatea în timpul marilor migrații populare care au urmat prăbușirii imperiului, unii români se grăbesc să identifice originile țării lor în amestecul dintre popoarele dacice indigene și coloniștii romani.

Aproximativ nouă zecimi din populația țării sunt de etnie română. Există, de asemenea, mulți maghiari, care locuiesc în mare parte în Transilvania, în zona de nord-vest a țării. Un procent mic de cetățeni români se identifică drept romi, iar etnicii germani reprezintă un procent și mai mic din populație.

2 etnici aromâni

RFG a plătit României 1,3 miliarde de mărci pentru eliberarea sașilor din lagărele sovietice; foto; Dreamstime

În 1930, în România trăiau aproximativ 342.000 de germani (aproximativ 4 % din populație). După cel de-al Doilea Război Mondial, zeci de mii de etnici germani au fost deportați în Uniunea Sovietică, iar alții au emigrat pe măsură ce s-au ivit oportunități, în general în Republica Federală Germania (Germania de Vest). După revoluția română din 1989, a avut loc un alt exod în masă al etnicilor germani către Germania. La începutul secolului XXI, germanii reprezentau o parte infimă din populație.

Populația României scade de la o zi la alta

Începând cu anii 1990, populația României în sine a scăzut. Mai mulți factori au contribuit la acest declin. În primul rând, avorturile și controlul nașterilor au fost restricționate în timpul regimului comunist. După revoluție, restricțiile au fost ridicate, ceea ce a provocat o prăbușire a ratei natalității.

În al doilea rând, o scădere bruscă a nivelului de trai și a calității și disponibilității serviciilor medicale și de sănătate publică a dus la o stabilizare a speranței de viață. Numărul nașterilor morți și al deceselor infantile, care scăzuse semnificativ de la începutul anilor 1970 până la începutul anilor ’80, a crescut la sfârșitul anilor ’80 și a rămas ridicat până la începutul anilor 2000. Proporția populației cu vârsta sub 15 ani, care era de aproximativ o treime în anii ’80, a scăzut la mai puțin de o șesime la începutul secolului XXI. Aceste statistici au provocat îngrijorare cu privire la deteriorarea populației României.

Ridicarea restricțiilor de emigrare a dus, de asemenea, la o pierdere de populație, mai ales în rândul minorităților și în special al etnicilor germani. Mai mult, mulți români, în special tineri adulți, au emigrat din România după 1989, în căutarea unor oportunități economice în Europa de Vest și în America de Nord.

Resurse și putere

România are un amestec neobișnuit de bogat și bine echilibrat de resurse naturale. Hidrocarburi se găsesc pe două treimi din teritoriul țării, iar industria petrolieră datează din secolul al XIX-lea. Zăcămintele de petrol se găsesc în formațiunile de flysch care se întind într-o bandă de-a lungul marginii exterioare a Carpaților și prin Subcarpați.

Zăcămintele din câmpie, în special din apropierea orașului Videle, au fost exploatate încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Zonele din jurul orașelor Bacău și Ploiești sunt renumite de mult timp pentru industria de rafinare a petrolului, la care s-a adăugat și producția din Pitești.

platformă petrolieră în Marea Neagrp; sursă foto: Dreamstime.com

Arealul Neptun Deep din Marea Neagră conține 100 de miliarde de metri cubi; sursă foto: Dreamstime.com

De asemenea, în sectorul românesc al Mării Negre a fost descoperit ceva petrol în 1981. România avea rezerve mari de gaze naturale, găsite în principal în Transilvania, unde în anii 1930 au fost exploatate pentru prima dată mari depozite de gaz metan și sare pentru o industrie chimică. Aceste rezerve au fost însă epuizate.

Un mare zăcământ de lignit din valea Motru, în partea de sud-vest a țării, alimentează două dintre cele mai mari centrale electrice din România, situate la Rovinari și Turceni. Una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat România după cel de-al Doilea Război Mondial, când Uniunea Sovietică a cerut livrarea petrolului românesc drept despăgubiri de război, a fost dezvoltarea foarte limitată a centralelor electrice bazate pe alți combustibili.

Producția de energie electrică și rezervele de cărbune

Cu toate acestea, în cadrul unui plan care s-a întins pe perioada 1951-60 și a fost completat de planuri ulterioare, a avut loc o creștere remarcabilă a producției de energie electrică. La baza acestei creșteri a stat o serie de proiecte energetice mari, fiecare având o capacitate de 200.000-1.000.000.000 de kilowați. Au fost construite atât centrale termice, cât și hidroelectrice (deși cele mai mari capacități au fost instalate în câmpul de lignit de pe Valea Motrului).

Multiplele sisteme fluviale ale României, împreună cu Dunărea, conferă țării un potențial hidroelectric considerabil. Cel puțin trei cincimi din energia electrică este generată la Porțile de Fier. Două reactoare nucleare au fost lansate cu asistență canadiană la Cernavodă, pe cursul inferior al Dunării, primul la mijlocul anilor 1990, urmat de un alt reactor la începutul anilor 2000.

sursă foto: dremastime

Porțile de Fier I, Lacul de acumulare format de un volum de peste 2,2 miliarde de metri cubi se întinde de la baraj până la confluența cu râul Tisa; sursă foto: Dreamstime

Cele mai mari rezerve de cărbune sunt cele de cărbune bituminos (cărbune moale); jumătate din producția de cărbune vrac a României provine numai din Valea Jiului. Rezervele de lignit de calitate mai slabă sunt exploatate din ce în ce mai mult pentru a satisface cerințele energetice. Cu excepția bazinului Baraolt-Vârghiș, care se află în interiorul Carpaților, majoritatea acestor zăcăminte se găsesc la marginea zonelor montane.

Există concentrații în Moldova, în Transilvania, în jurul orașului Cluj, în Valea Jiului și în zona inundabilă a Dunării. Antraitul (cărbunele dur) se găsește în regiunile Banat și Muntenia. Mineritul este deosebit de important pentru viața din Valea Jiului, unde este singura industrie semnificativă, iar amenințarea frecventă cu disponibilizări pe scară largă a fost mult timp răspunsă prin proteste și greve care au izbucnit în confruntări violente.

Agricultura, silvicultura și pescuitul

Agricultura a fost în mod tradițional coloana vertebrală pentru economia României. Mai mult de o treime din terenuri sunt dedicate cultivării (inclusiv podgorii, livezi și grădini de legume). O reformă agrară radicală, începută în 1921 și finalizată în 1948, a redistribuit terenurile agricole de la marii proprietari către țăranii fermieri, dar restructurarea economiei după preluarea puterii de către comuniști a inclus colectivizarea obligatorie a agriculturii, realizată între 1949 și 1962.

La începutul secolului XXI, mai mult de un sfert din forța de muncă era angajată în agricultură, silvicultură și pescuit, dar aceste sectoare reprezentau mai puțin de o zecime din PIB-ul României. Clima și relieful întinsei câmpii românești sunt cele mai favorabile dezvoltării culturilor cerealiere, deși acestea se găsesc și în Subcarpați și în Bazinul Transilvaniei, unde ocupă o proporție mare din totalul terenurilor arabile. Grâul și porumbul (porumb) sunt cele mai importante, urmate de orz, secară și ovăz.

Terenurile arabile ocupă 30% din suprafața totală a țării; sursă foto: Dreamstime

Terenurile arabile ocupă 30% din suprafața totală a țării; sursă foto: Dreamstime

Cultura legumelor este deosebit de accentuată în jurul orașului București, cu specializare în producția de cartofi timpurii, roșii, ceapă, varză și ardei verzi. Zone similare de grădinărit se găsesc în jurul Timișoarei, Aradului, Craiovei, Galațiului, Brăilei și în alte orașe. Cele mai importante zone de cultivare a cartofului sunt districtele Brașov, Sibiu, Harghita și Mureș. Alte culturi înrudite sunt sfecla de zahăr; semințele de floarea-soarelui, mai ales în Câmpia Dunării, Tisa și Jijia; cânepa; inul; rapița; soia; și tutunul.

România se poate număra printre țările europene producătoare de vin. Este specializată în producția de vinuri de înaltă calitate, folosind metode moderne; odată cu creșterea comerțului turistic, vinurile sale devin cunoscute și apreciate de un public internațional mai larg. Anual sunt exportate cantități mari. Cele mai cunoscute podgorii sunt la Odobești, Panciu și Nicorești, deși există o jumătate de duzină sau mai multe alte centre importante. Atât vinurile albe, cât și cele roșii au câștigat diverse premii internaționale.

Creșterea animalelor

Creșterea animalelor are o istorie foarte lungă în România. Oile pot fi crescute oriunde există iarbă, fie că este vorba de pășunile alpine sau de câmpia și valea Dunării. Aproximativ jumătate din bovine sunt crescute pentru carne de vită, care reprezintă un export important. În anii 1990, sectorul zootehnic a cunoscut multe dintre aceleași scăderi ca și culturile agricole; cu toate acestea, la începutul anilor 2000, tendința s-a inversat, iar exporturile de carne de vită au crescut. Produsele lactate sunt, de asemenea, o componentă importantă a agriculturii românești, la fel ca lâna, ouăle și mierea.

În mod tradițional, pădurile românești au dat în mod tradițional cherestea, dar începând cu anii 1990 s-a pus accentul pe produsele finite. Lemnul țării este utilizat în principal pentru materiale de construcții, plăci de fibră și fabricarea de mobilă. Trestiile din delta Dunării produc celuloză, care este folosită la fabricarea plăcilor dure.

Pescuitul în România post-decembristă

Râurile din România, lacurile sale, în special grupul din jurul lacului Razem și regiunea de coastă a Mării Negre susțin o industrie a pescuitului bine dezvoltată. Începând cu anii 1990, cererea de pește a scăzut, în mare parte din cauza reducerii flotei și a resurselor și a creșterii prețului peștelui în raport cu alte produse proteice de origine animală.

Cea mai mare cantitate de pește provine din fluviul Dunărea, iar cea mai mare parte a capturii anuale este consumată în stare proaspătă. La mijlocul anilor 1980, liderul României, Nicolae Ceaușescu, a încercat să transforme delta Dunării într-o regiune de câmpuri de cereale. Locuitorii locali au fost forțați să plece, deoarece au fost construite diguri pentru a pompa apa din deltă, iar terenurile au fost aplatizate și plantate cu grâu și orez. 

sursă foto: Dreamstime.com

Delta Dunării a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO; sursă foto: Dreamstime.com

După revoluție, guvernul român a creat Rezervația Biosferei Delta Dunării în 1991 pentru a supraveghea restaurarea deltei. Printre peștii care se găsesc în Delta Dunării se numără crapul, șalăul, știuca și zodiacul, alături de peștii care migrează din Marea Neagră, cum ar fi macrou de Dunăre și sturionul, din care se produce caviar, cel mai valoros produs piscicol din România.

Cu toate acestea, în 2006, România a emis o interdicție de 10 ani privind pescuitul comercial al sturionilor, invocând preocupări legate de declinul populațiilor de sturioni.Fabricile de conserve sunt situate la Tulcea, Constanța și Galați.Fermele de păstrăvi sunt răspândite în toată țara, deși poluarea apei a pus în pericol multe dintre ele.Macrou, hamsie și cambulă pot fi prinse pe țărmul Mării Negre.

Industriile

După cel de-al Doilea Război Mondial, industria prelucrătoare românească a suferit o schimbare structurală radicală.Trei ramuri au devenit mult mai importante: ingineria și prelucrarea metalelor au reprezentat 25,8% din întreaga producție industrială în 1990, față de 13,3% în 1950, în timp ce electricitatea și combustibilii și-au crescut ponderea de la 13,2% la 19%, iar produsele chimice de la 3,1% la 9,6%.

Alte două ramuri, metalurgia și materialele de construcții, au înregistrat un ușor avans. Principalele scăderi relative au fost înregistrate în prelucrarea lemnului și a hârtiei, în industria textilă și a îmbrăcămintei și în cea alimentară.

Dezvoltarea sectorului manufacturier din România după revoluția din 1989 a fost descurajantă și a rămas astfel pe tot parcursul anilor 1990. Deoarece industria grea în care investise guvernul comunist nu a beneficiat de întreținerea și modernizarea necesare în timpul austerității din anii 1980, aceasta a devenit ineficientă și necompetitivă.

Ingineria și prelucrarea metalelor au reprezentat 25,8% din întreaga producție industrială în 1990; Sursă foto: Dreamstime.

Ingineria și prelucrarea metalelor au reprezentat 25,8% din întreaga producție industrială în 1990; Sursă foto: Dreamstime.

În plus, forța de muncă din industria prelucrătoare a devenit din ce în ce mai furioasă din cauza salariilor exagerate acordate oficialilor comuniști și a comportamentului unei clase manageriale în mare parte naive și corupte, care nu era familiarizată cu practicile de afaceri internaționale. Din toate aceste motive, industria prelucrătoare românească s-a luptat în încercarea de a concura pe piața mondială.

În anii care au urmat revoluției, conflictul dintre foștii manageri ai industriei grele, care se opuneau tranziției către o economie de piață, și muncitorii, care doreau reforme, s-a aflat în centrul evoluțiilor politice din România. Administrațiile s-au ridicat și au căzut în funcție de planurile lor pentru sectoarele manufacturier, minier, metalurgic și energetic și de reacțiile muncitorilor la acestea.

Industria constructoare de mașini, o ramură vitală pentru economia României

 Industria constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor rămâne principala ramură a economiei industriale, reprezentând aproximativ o cincime din producția industrială în ansamblu. Aceasta oferă un bun indice al schimbării priorităților în economia României: înainte de cel de-al doilea Război Mondial, reprezenta doar 10 la sută din total, fiind depășită în importanță de industria alimentară și chiar de industria textilă și de confecții.

Centrele contemporane de producție sunt București, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Craiova, Arad, Reșița și multe altele, cu un grad considerabil de specializare regională. A existat o tendință puternică de concentrare pe ramuri moderne, cum ar fi industria electronică, precum și de lărgire și diversificare a gamei de producție. Începând cu anii 1990, producătorii străini de electronice au deschis facilități în România, atrași de costurile scăzute ale forței de muncă și de apropierea de piețele vest-europene.

Dremstime.com

Industria construcoare de mașini reprezintă 20% din procesul industiral total ; Sursă foto: Dreamstime

Spre deosebire de metalurgie (care se bazează pe importuri de minereu și cocs pentru a suplimenta resursele interne modeste), industria produselor din lemn este ușor de aprovizionat cu lemn intern. Un lanț de combinate moderne de industrializare a lemnului transformă o gamă de produse, inclusiv mobilier și plăci aglomerate, care au avut rezultate bune pe piețele externe. Industria materialelor de construcții utilizează, de asemenea, o gamă largă de resurse din întreaga țară; fabricarea cimentului reprezintă o subramură importantă. Principalele centre se află la Turda, Medgidia, Bicaz, Fieni și Târgu Jiu.

Finanțe

Euforia inițială de după revoluția din 1989 s-a diminuat în anii 1990, pe măsură ce investițiile străine au scăzut. Stabilitatea financiară a României a fost amenințată în diferite momente în această perioadă de inflația severă. În încercarea de a reduce rata inflației, moneda românească, leul, a fost reevaluată în 2005. Banca Națională a României, înființată în 1880, pune în aplicare politica monetară a Ministerului de Finanțe, gestionând resursele de numerar bugetare și emițând monedă.

România a fost primul membru al CAER(Consiliul de Asistență Economică Reciprocă) care a negociat în mod independent cu Comunitatea Economică Europeană (succedată ulterior de Uniunea Europeană), semnând un acord comercial în 1980.

sursă foto: Dreamstime

Banca Națională a României a fost înființată în 1880; sursă foto: Dreamstime.com

Cu toate acestea, în deceniul care a urmat revoluției, guvernul român nu a reușit să pună în aplicare multe dintre reformele macroeconomice pe care le-au întreprins alte țări europene cu economii de tranziție. Cu toate acestea, în 1993, Statele Unite au restabilit statutul de națiune cea mai favorizată în relațiile comerciale cu România, care fusese suspendat în 1988.

Comerțul exterior total a crescut din anii 1990, dar exporturile nu au ținut pasul cu importurile, ceea ce a dus la un deficit persistent al balanței de plăți. Până la mijlocul anilor 2000, România a urmărit în mod activ aderarea la UE, ceea ce a necesitat ca țara să adopte măsuri pentru a stabili o economie de piață liberă și pentru a reduce corupția și contrabanda.

Servicii și turism

Aproximativ o zecime din forța de muncă a României lucrează în industria serviciilor. Turismul are potențialul de a deveni o sursă semnificativă de venit pentru țară. Economia României, instabilă dealfel, tensiunile etnice și rapoartele răspândite despre lipsuri au provocat un declin abrupt al turismului la începutul anilor 1990.

Majoritatea vizitatorilor proveneau din țările vecine, cum ar fi statele balcanice și Turcia. Eforturile de îmbunătățire a condițiilor de cazare, în special în marile orașe, și o rată de schimb în general favorabilă au contribuit la restabilirea turismului, iar de la sfârșitul anilor 1990 până la începutul anilor 2000 numărul vizitatorilor străini s-a dublat.

Atracțiile turistice variază de la sporturi de iarnă în munți până la activități balneare de vară în zona de stațiuni de la Marea Neagră, cu un accent deosebit pe stațiunile balneare, inclusiv cele construite pe lacurile sărate din Transilvania, mai ales în orașele Ocna Sibiului și Sovata.

Orașul istoric Sighișoara este o atracție turistică populară. Orașele Năvodari, Mamaia și Eforie au fost ridicate după cel de-al Doilea Război Mondial, iar așezările mai vechi din Mangalia și Techirghiol au fost supuse unor ample lucrări de reamenajare. Lacurile – printre care lacurile Tașaul, Siutghiol, Agigea, Techirghiol și Mangalia sunt cele mai importante și sporesc și mai mult atracțiile regiunii.

Guvern și societate: Cadrul constituțional

În urma prăbușirii comunismului în 1989, o adunare constituantă a redactat o constituție care a fost aprobată de Parlamentul României la 21 noiembrie 1991 și prin referendum la 8 decembrie 1991. Acest document a instituit un parlament bicameral format dintr-o Cameră a Deputaților și un Senat.

Membrii ambelor camere sunt aleși pentru mandate de patru ani din fiecare dintre județele administrative ale țării, în cadrul unui sistem de reprezentare proporțională: numărul de locuri alocate fiecărui județ este determinat de numărul de voturi exprimate în cadrul județului, iar locurile sunt împărțite între partidele politice în funcție de ponderea lor în voturi.

Președintele, care are un mandat de cinci ani, este ales direct prin vot popular. În calitate de comandant al forțelor armate ale României și președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele are puterea de a declara legea marțială sau urgențe naționale. Legile sunt aprobate prin votul majorității membrilor prezenți în fiecare cameră.

În cele mai multe cazuri, decretele prezidențiale trebuie să fie supuse ulterior aprobării Parlamentului și contrasemnate de prim-ministru, care îndeplinește funcția de șef al guvernului. Președintele îl numește (dar nu îl poate demite) pe prim-ministru, care, împreună cu cabinetul, este responsabil de punerea în aplicare a politicii interne și externe a statului.

Administrație și justiție

România este împărțită în 41 de județe (județe) și în orașul București. Guvernul central numește un prefect pentru fiecare județ, care acționează ca reprezentant local al guvernului național. Primarii și consiliile comunitare sunt aleși direct de către cetățeni

Sistemul judiciar este condus de o Curte Supremă de Justiție, ai cărei membri sunt numiți de președinte pentru un mandat de șase ani. Printre alte elemente se numără instanțele județene, instanțele locale (ale căror decizii pot fi atacate la instanțele județene) și instanțele militare.

În urma aderării României la UE în 2007, reforma sistemului judiciar și măsurile anticorupție au primit o atenție reînnoită. În 2010, UE a publicat un raport în care critica lupta șovăielnică a țării împotriva corupției și își exprima îngrijorarea cu privire la bilanțul sistemului judiciar românesc. România a fost unul dintre cei doar doi membri ai UE al căror sistem judiciar a continuat să fie monitorizat îndeaproape de organizație.

Procesul politic

Sufragiul este universal pentru toți cetățenii în vârstă de 18 ani și peste. Înainte de revoluția din 1989, Partidul Comunist din România era consacrat ca singurul partid politic legal și principala forță a societății românești. Constituția din 1991 a înlocuit regimul partidului unic cu un sistem democratic și pluralist, dar foștii comuniști și-au menținut proeminența în politică prin formarea unor partide precum Partidul Social Democrat (Partidul Social Democrat; PSD).

Au fost reînviate partide de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, în special Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Național Țărănesc (PNT), care, împreună cu partide anticomuniste mai mici, au format Convenția Democrată Română (CDR). Există, de asemenea, partide care reprezintă ecologiștii, naționaliștii români, minoritatea maghiară din România și romii.

Începând cu 1989, România a încercat să devină parte a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). În ianuarie 1994, a devenit prima țară din Europa de Est care a aderat la programul NATO „Parteneriatul pentru Pace”, dar a existat o dezamăgire generalizată în 1999, când României i-a fost refuzată intrarea în NATO.

În pregătirea pentru aderare, României, care ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, i s-a cerut să semneze tratate de prietenie cu vecinii săi. Trupele românești au fost trimise în Afganistan în 2002 ca parte a Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate, iar în anul următor România s-a alăturat coaliției conduse de SUA care a ocupat Irakul. În 2004, România a fost admisă în NATO.

Educație

Pe parcursul perioadei comuniste, educația din România a fost strict controlată de stat și a reflectat ideologia socialistă oficială a țării. După revoluție, a fost permisă educația privată, dar aceasta a fost în mare parte limitată la învățământul superior. În cadrul Ministerului Educației, școlarizarea este în general obligatorie până la vârsta de 16 ani, iar mai mult de nouă zecimi din populație este alfabetizată.

Învățământul superior este asigurat de universități, școli politehnice și alte institute. Studiile universitare durează în mod tradițional între trei și șase ani, în funcție de disciplina respectivă, și sunt modelate după sistemul francez, cu săli de curs mari. Criticile la adresa acestui sistem și interesul pentru o mai mare interacțiune student-profesor au atras unii studenți în diversele universități private care au fost înființate după 1989.

Cu toate acestea, majoritatea studenților frecventează universitățile de stat. Principalele universități românești sunt Universitatea din București (1864), Universitatea Tehnică din Iași (1937) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (1948). Cea mai mare universitate tehnică din România este Universitatea Politehnică din București, fondată în 1818 ca Școala Națională de Poduri, Șosele și Mine.

Alte universități politehnice se găsesc în orașele Brașov, Craiova, Oradea, Suceava și Timișoara. Există, de asemenea, școli publice care se adresează minorităților naționale. Universitatea Babeș-Bolyai (1956), din Cluj-Napoca, este o universitate multiculturală, care oferă cursuri în limbile română, maghiară, germană și romani.

Mediul cultural

Fiecare regiune geografică din România are o cultură proprie, care reflectă și este produsul istoriei regionale. Transilvania și Banatul au fost stăpânite timp de multe secole de Austria și Ungaria, iar arhitectura lor reflectă stilurile romanic, gotic și baroc. Moldova, în estul României, are o cultură care reflectă apropierea sa de Ucraina și Rusia, deși în arta sa populară au fost identificate urme de influențe tătare și alte influențe din Asia Centrală.

Arta populară se caracterizează prin desene abstracte sau geometrice și reprezentări stilizate de plante și animale. În cazul broderiei și al textilelor, desenele și schemele de culori pot fi asociate cu anumite regiuni ale țării. 

La începutul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, printre artiștii români care atrăgeau atenția internațională se numărau poeții Mihail Eminescu și Tudor Arghezi, povestitorul Ion Creangă, pictorul Nicolae Grigorescu și dramaturgul Ion Luca Caragiale.

În timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, mulți artiști și intelectuali români de marcă au emigrat în alte părți ale Europei și în America de Nord pentru a scăpa de opresiune. Printre aceștia s-au numărat dramaturgul Eugène Ionesco; poetul, eseistul și comentatorul Andrei Codrescu; filosoful Emil Cioran; scriitorul și regizorul Petru Popescu; sculptorul Constantin Brâncuși; și istoricul religiilor Mircea Eliade. Tristan Tzara, un poet și eseist francez de origine română, este cunoscut ca fondator al Dada și a scris multe dintre primele texte Dada.

Mâine continuăm seria episoadelor România explicată dedicate economie. În episodul 8 punem accentul pe importanța economiei în dinamica de funcționare a statului atât în regimul comunist cât și post decembrist, bineînțeles vom înainta și datele aferente. Aflați cum a reușit România, sub amprenta dictatorială a lui Nicolae Ceaușescu, să obțină, în premieră pentru spațiul ex-sovietic, mai multe credite de la FMI.