Infofinanciar > Info > Se schimbă Legea fondului funciar! Află care sunt românii ce sunt eligibili pentru primirea terenurilor
Info

Se schimbă Legea fondului funciar! Află care sunt românii ce sunt eligibili pentru primirea terenurilor

Terenuri agricole în Moldova
Credit imagine: dreamstime.com

Camera Deputaților a adoptat în dimineața de miercuri un proiect prin intermediul căruia este vizată schimbarea Legii fondului funciar. Astfel, cei care dețin terenuri care nu au fost cooperativizate vor putea să ceară emiterea unui titlu de proprietate.

Totuși, este nevoie ca aceste persoane să întrunească anumite condiții. În primul rând, trebuie ca pentru terenul respectiv să nu fi fost deschisă Carte funciară. Pe de altă parte, deținătorii sau moștenitorii deținătorilor trebuie să figureze cu terenurile respective în registrele agricole sau în registrele cadastrale. Ei trebuie să apară de asemenea în evidențele fiscale.

Ce s-a stabilit în Parlament

Senatul a adoptat acest proiect legislativ. Camera Deputaților are rolul de for decizional. Dacă inițiativa va trece de Parlament, ea va trebui să mai fie promulgată de Președinte. Intră în vigoare în momentul în care este publicată în Monitorul Oficial.

„Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale, pentru terenul în cauză nu a fost deschisă Carte Funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta”, se arată în modificarea pe care acest proiect de lege o propune și care a fost citată de antena3.ro.

Proiectul a fost de asemenea trimis pentru raport la următoarele instituții: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Amendamentele se pot depune până la 27.04.2023, iar termenul-limită pentru depunerea rapoartelor va fi 09.05.2023. De asemenea, proiectul legislativ a fost trimis pentru aviz către: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Alte schimbări care vor avea loc

Proiectele legislative care vizează Legea fondului funciar nu se opresc aici. O altă schimbare pe care o au în vedere este aceea de a oferi indemnizații lunare persoanelor care fac parte din Comisia județeană de fond funciar. Aceasta este argumentarea pe care o aduc membrii parlamentului care au înaintat acest proiect:

„Art.117 — (1) Pentru activitatea in cadrul comisiilor de fond funciar, președinții, membrii, secretarii acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația lunară a președintelui comisiei, respectiv a primarului sau a prefectului, după caz.
(2) De aceeași indemnizație lunară beneficiază membrii colectivului de lucru care sprijină activitatea comisiilor județene de fond funciar.
(3) Plata indemnizațiilor de la alin.(l) și alin.(2) se face doar pentru luna în care membrii comisiei s-au întrunit cel puțin o dată, in ședință legal constituită, se efectuează pe baza listelor de prezență întocmite de secretarul comisiei, avizate de președintele acesteia, iar fondurile necesare se asigură din bugetul unității administrativ-teritoriale, respectiv din bugetul Instituției Prefectului, pentru comisia județeană de fond funciar”.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.