Infofinanciar > Info > Putem eșalona plățile! Așa n-o să ne taie curentul și gazele, dar măsura va fi operațională de abia din aprilie
Info

Putem eșalona plățile! Așa n-o să ne taie curentul și gazele, dar măsura va fi operațională de abia din aprilie

facturi la energie electrica (Sursă foto: lovedeco.ro)
Foto. lovedeco.ro

Facturile de gaze naturale și de curent vor putea fi achitate eşalonat de clienţii vulnerabili, pe o perioadă de minimum 3 luni. Măsura se regăsește într-un proiect de ordin lansat în consultare publică de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Dacă totul merge bine, noua propunere va fi funcâională din aprilie.

„Ţinând cont de dinamica pieţelor de energie din UE şi implicit din România, ANRE este într-un proces continuu şi constant de adaptare şi îmbunătăţire a reglementărilor comerciale în acord cu legislaţia primară şi cu necesităţile tuturor participanţilor la piaţă”, citim în comunicat.

”În acest sens, am elaborat şi supus consultării publice Proiectul de Ordin al ANRE pentru modificarea şi completarea unor Ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare, care aduce îmbunătăţiri cadrului de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienţilor finali”, se mai precizează în comunicatul ANRE.

Noul model de facturi va conține o serie de beneficii pentru clienți și informații utile, care îi vor ajuta să înțeleagă mai bine factura la energie electrică.

Drepturile clientului

Potrivit ANRE pe factura de la energie electrică vor fi trecute o serie de drepturi ale clientului, printre care:

– Clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi;

– Clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale;

– Clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică;

– Clientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă;

Obligațiile furnizorului

– Să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare;

– Să dețină o pagină de internet prin care pune la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii;

Factura va include și o anexă în care vor fi trecute următoarele informații:

  • Comparații între consumul actual de energie electrică al clientului și consumul clientului pentru aceeași perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;
  • Comparații cu un client mediu de energie, din aceeași categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;
  • Date cumulative cel puțin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanță de către operatorul de distribuție.

– Informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile;

Model de factură la fel pentru toată lumea

ANRE a luat decizia de a introduce un model de factură pentru a înlătura orice neclaritate a consumatorilor în momentul în care citesc factura la energie electrică.

„Prin aprobarea noului Regulament, am vizat inclusiv simplificarea conținutului facturii la energie electrică și a anexei aferente acesteia”, se arată pe site-ul anre.ro

„Scopul este simplificarea facturii. Am stabilit acele elemente care trebuie să apară în factură, împărțind informațiile în 2 grupe mari. În prima pagină vor fi doar elemente esențiale și în a doua, alte informații utile, pentru că sunt și consumatori care nu sunt interesați de aceste detalii, dar ele vor apărea în anexă.

Pasul 2 este contractul cadru, care este în dezbatere publică și conține și un model de factură, iar prin asta propunem așezarea în pagină a acelor informații deja stabilite prin regulamentul de furnizare. Este în consultare publică pentru două săptămâni. Acest contract cadru și modelul de factură va fi aplicat începând cu facturile din lunile aprilie-mai”, a spus Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autorității Naționale de reglementare în Domeniul Energiei

”Toți clienții vulnerabili, indiferent dacă se facturează o singură lună și au dificultăți financiare pot să solicite furnizorului plata eșalonată pe 3 luni, fără să mai plătească nicio penalitate (…) În cazul în care furnizorul va emite cu întârziere factura și cuprinde o perioadă mai mare decât perioada normală de consum de o lună, atunci automat, fără să ceară clientul, trebuie să ofere posibilitatea plății eșalonate, în rate, cel puțin pe perioada facturată. Sunt mulți furnizori care au întârzieri în această perioadă și sperăm ca problemele care au apărut în 2022 să nu se mai repete”, a mai spus Zoltan Nagy-Bege.