Infofinanciar > Vocile afacerilor > PPC Group, rezultate financiare spectaculoase în 2023. Compania reîncepe distribuirea de dividende, la 0,25 euro per acțiune
Vocile afacerilor

PPC Group, rezultate financiare spectaculoase în 2023. Compania reîncepe distribuirea de dividende, la 0,25 euro per acțiune

PPC Group, rezultate financiare spectaculoase în 2023. Compania reîncepe distribuirea de dividende, la 0,25 euro per acțiune
sursa foto arhiva

PPC Group a prezentat rezultatele financiare pe anul 2023. Compania a înregistrat un EBITDA de 1,5 miliarde de euro. De asemenea, a reînceput distribuirea de dividende după 10 ani, iar investitorii pot achiziționa cu doar 0,25 euro per acțiune. Grupul dorește să-și continue angajamentul de a deveni unul dintre cei mai mari jucători pe piața energiei curate. În acest sens, au fost adăugate 1,1 GW de noi capacități din surse regenerabile (SRE). În plus, capacitățile de producție pe bază de cărbune au fost reduse cu 0,9 GW.

Proiecte SRE de 2,8 GW în stadiul „Gata de construcție” sau „În construcție” au reprezentat aproximativ 70% din capacitatea reziduală necesară pentru atingerea țintei din 2026. Emisiilor de CO2 au fost reduse cu 34% și scorul CDP s-a îmbunătățit cu patru trepte la B- . În plus, în anul precedent a fost înregistrată o creștere  cu 61% a investițiilor (CAPEX) în SRE și Distribuție. În conformitate cu obiectivul de a deveni un jucător principal în domeniul energiei curate și al infrastructurii și serviciilor critice din Europa de Sud-Est.

Compania a avut o poziție financiară disciplinată cu grad de îndatorare net 2x, cu mult sub plafonul autoimpus de 3,5x. De asemenea, s-a înregistrat un câștig semnificativ din evaluarea participațiilor, de peste 0,2 miliarde de euro din achiziția operațiunilor Enel în România, evidențiind evaluarea atractivă obținută de PPC în tranzacție. De asemenea, prognozele pentru 2024 au fost reiterate, cu EBITDA recurent estimat la 1,7 miliarde de euro.

Date financiare-cheie

Sursă foto: PPC Group

Repere din 2023

PPC a continuat în 2023 tendința pozitivă din anii precedenți, atingând repere cheie, în conformitate cu strategia sa de a valorifica oportunitățile care decurg din tranziția energetică.

Investițiile totale au ajuns la 2,6 miliarde de euro, inclusiv achiziția operațiunilor Enel din România, cu o creștere semnificativă înregistrată în nivelul investițiilor CAPEX în energie regenerabilă și în distribuție. Capacitatea instalată a PPC în surse regenerabile a ajuns la 4,6 GW la sfârșitul anului 2023, având în prezent proiecte de 2,8 GW în total în stadiul „În construcție” sau „Gata de construcție”, o capacitate care corespunde cu aproximativ 70% din nivelul rezidual necesară pentru atingerea obiectivului stabilit pentru 2026.

În afară de creșterea organică, PPC a urmărit oportunități suplimentare în domeniul energiilor regenerabile, intrând într-un acord strategic cu Intrakat Group pentru dezvoltarea în comun a unui portofoliu de surse regenerabile de 2,7 GW, având în prezent un portofoliu brut de proiecte de aproximativ 18GW.

Un jucător principal în domeniul energiei curate

Ca urmare a transformării majore care a început în 2019, PPC reîncepe distribuția de dividende după 10 ani. Consiliul de Administrație va propune Adunării Generale Anuale a acționarilor un dividend de 0,25 €/acțiune.

În conformitate cu angajamentul său de a deveni un jucător principal în domeniul energiei curate și al infrastructurii și serviciilor critice din SEE, PPC și-a crescut capacitatea de energie regenerabilă la 4,6 GW în 2023, în urcare cu 32%, investind în același timp 0,8 miliarde de euro în proiecte de energie regenerabilă și distribuție, o majorare de 61% față de 2022.

În același timp, PPC și-a redus și mai mult emisiile de CO2 de tip Scope 1 cu 34%, de la 14,8 milioane de tone în 2022 la 9,7 milioane de tone în 2023, făcând un alt pas decisiv către un portofoliu de generare mai verde. Aceste eforturi s-au reflectat și în ratingul CDP, care a crescut la B- în 2023, marcând o îmbunătățire cu patru trepte.

Performanța financiară

Creșterea profitabilității operaționale în 2023,  cu EBITDA recurent de 1,3 miliarde de euro, în creștere cu 35%, determinată de contribuția mai mare a activității de distribuție și de achiziția operațiunilor Enel în România din 25.10.2023. Pe o bază pro forma, luând în considerare contribuția operațiunilor din România pentru întregul an 2023, EBITDA recurentă a ajuns la 1,5 miliarde de euro.

Rezultatele din 2023 au fost afectate de elemente excepționale de 32 de milioane de euro în total, legate în principal de provizioane pentru plăți compensatorii, în timp ce rezultatele din 2022 au fost de 302 milioane de euro în total, în principal legate de contribuția extraordinară impusă producătorilor de energie electrică pentru perioada 1.10.2021-30.6.2022 și de provizioanele pentru plăți compensatorii.

Profit de 622 de milioane de euro

Profitul înainte de impozitare s-a ridicat la 622 de milioane de euro, comparativ cu pierderile de 26 de milioane de euro din 2022, în principal ca urmare a îmbunătățirii profitabilității operaționale. Rezultatele înainte de impozitare au fost, de asemenea, influențate pozitiv de câștigul de 234 milioane de euro înregistrat în urma achiziției operațiunilor Enel din România, evidențiind evaluarea atractivă obținută de PPC în tranzacție.

În plus, profitul înainte de impozitare din 2023 include câștigul de capital de 124 milioane de euro din vânzarea fostelor activități legate de cărbune către statul grec, care a fost înregistrat în rezultatele financiare din T2 2023.  În 2022, rezultatele înainte de impozitare au fost influențate pozitiv de 198 de milioane de euro, în principal legate de o reversare de177 de milioane de euro a deprecierii investiției în noua unitate de lignit Ptolemaida V.

Profitul net s-a ridicat la 485 de milioane de euro de la pierderi de 9 milioane de euro în 2022.

Poziție financiară disciplinată, în ciuda investițiilor mari din 2023. PPC a menținut un grad de îndatorare (datorie netă/ EBITDA pro-forma) de 2x, cu mult sub plafonul autoimpus de 3,5x, datoria netă fiind de 3,2 miliarde de euro la 31.12.2023.

 Rezultate bune și progrese considerabile

„2023 a fost un alt an crucial pentru PPC, cu rezultate puternice, progrese în planul nostru privind  energia regenerabilă, reducerea amprentei noastre de carbon și încheierea unei achiziții majore care ne oferă oportunitatea de a deveni un jucător de top în Europa de Sud-Est pentru utilități curate și infrastructură critică. Restabilim distribuirea dividendelor după 10 ani, ca urmare a transformării majore a PPC care a început în 2019” a spus Georgios Stassis, președinte și director executiv al Public Power Corporation S.A., comentând rezultatele financiare.

„Acum am asigurat aproape 70% din capacitatea reziduală necesară pentru a ne atinge obiectivul pentru 2026 privind capacitatea de energie regenerabilă, reducând substanțial riscul de execuție al planului nostru. Continuăm să profităm de poziția noastră integrată, care a oferit reziliență în rezultatele noastre, având în același timp angajamentul natural pentru investițiile noastre în domeniul energiilor regenerabile.  Strategia pe care am urmat-o a început să dea roade și suntem încrezători că îndeplinirea planului nostru va crește în cele din urmă și mai mult valoarea pentru acționarii noștri, clienții noștri și societate” a adăugat Georgios Stassis.

Perspective pentru 2024

Pentru 2024, PPC reiterează țintele comunicate la Capital Markets Day din ianuarie 2024, în ciuda prețurilor mai mici de pe piața angro, având în vedere reziliența business-ului său integrat, așa cum s-a întâmplat în condiții extraordinare (covid, criză energetică). Mai exact, PPC se așteaptă la un EBITDA recurent de 1,7 miliarde de euro.

Activitatea de vânzare cu amănuntul

Cererea de energie electrică în Grecia a crescut cu 1,5% în T4, comparativ cu T4 2022, ceea ce a dus la o limitare a reducerii cererii la 1,7% pentru întregul an 2023. În România, cererea de energie electrică a scăzut cu 5% în 2023.

Cota medie de piață cu amănuntul a PPC în Grecia a înregistrat o reducere la 56,5% în 2023 de la 62,4% în 2022. În Sistemul Interconectat, cota de piață respectivă a scăzut la 56,1% în decembrie 2023 (de la 63,3% în decembrie 2022), în timp ce cota medie de piață pe tip de tensiune a fost de 48,0% (de la 88,3%) la Înaltă tensiune, 40,7% (de la 44,2%) la Medie tensiune și 63,2% (de la 63,7%) la Joasă tensiune În România, cota medie de piață a PPC în vânzările de energie electrică a fost de 18%.

Activitatea de producție

În ceea ce privește producția, cota medie de piață a PPC în Grecia a scăzut la 39,1% în 2023 de la 43,4% în 2022, în principal din cauza producției mai mici din unitățile pe bază de gaze naturale, dar și din lignit din cauza ieșirii treptate a PPC din activitățile legate de cărbune. În România, cota medie de piață a PPC în generarea din SRE (eolian/solar) a ajuns la 14,1%, aproape de nivelul din 2022 (13,5%).

Tranziția către surse de energie mai curate a continuat cu reducerea capacității instalate a unităților de lignit cu 0,9GW, care a fost compensată cu mult de creșterea capacității instalate SRE cu 1,1GW. Totodată, reducerea emisiilor de CO2 (Scope 1) cu 34% a condus la îmbunătățirea intensității emisiilor de CO2 la 0,5 tone per MWh generat de la 0,66 tone per MWh generat în 2022.

Activitatea de distribuție

Activitatea de distribuție continuă să crească în conformitate cu strategia noastră de modernizare a rețelelor noastre. Îmbunătățirea a fost înregistrată în 2023 la aproape toți indicatorii de performanță din ambele țări principale în care PPC este activ, determinată de creșterea capexului și accelerarea adoptării digitale. Mai exact, SAIDI a scăzut la 137 de minute (de la 138 de minute) în Grecia și la 89 de minute (de la 91 de minute) în România. SAIFI a rămas stabilă în Grecia la 1,8 ori, iar în România a scăzut la 2,5 ori în (de la 2,6 ori).

Rata de penetrare a contoarelor inteligente a fost destul de mare în România, crescând la 47 % (de la 41 %) și se preconizează că va crește în Grecia de la nivelul actual de 10 %, odată ce va începe introducerea pe scară mai largă a contoarelor inteligente. Integrarea energiilor regenerabile din Grecia a arătat semne de stabilizare în 2023, după o creștere majoră în anii precedenți, cu un nivel aproximativ 1 GW în unități conectate la rețea, comparativ cu 1,1 GW în 2022. În România, s-a înregistrat o creștere semnificativă, cu 0,4GW în 2023 față de 0,1GW în 2022.

RAB a crescut la 4,3 miliarde de euro de la 3,9 miliarde de euro în 2022, determinată de creșterea CAPEX în Grecia și de capitalizarea pierderilor din rețea din anii precedenți în România.

Telco

În implementarea Fiber-to-the-home, planul merge mai departe, ajungând în Attica, Grecia, la 140.000 de gospodării până la sfârșitul anului 2023 și la 185.000 până la sfârșitul lunii martie 2024.  Obiectivul este de a ajunge la 500.000 de gospodării și întreprinderi până la sfârșitul anului 2024 și la 1,7 milioane în 2025. Lansarea comercială angro este așteptată în 2024 cu furnizarea unui serviciu bitstream angro cu viteze de până la 10 Gbps sau lansarea serviciului de fibră întunecată (dark fiber), cu ajutorul căruia fiecare furnizor poate alege serviciile pe care le va oferi clienților finali.

E-mobilitate

În domeniul mobilității electrice, la sfârșitul anului 2023, PPC, prin filiala sa PPC blue, se bucura de o cotă de piață de lider de 35% în punctele publice de încărcare din Grecia, având 2.015 puncte, aproape dublu față de sfârșitul anului 2022. PPC blue a introdus în 2023 un indice de sustenabilitate al emisiilor de CO2 evitate pentru utilizatorii care aleg să încarce la punctele de încărcare publice  ale PPC blue, care sunt deservite 100% de surse regenerabile.

Despre Public Power Corporation S.A.

PPC este cea mai importantă companie de utilități electrice din Europa de Sud-Est, cu activități în domeniul producerii, distribuției, operării rețelei și vânzării de produse și servicii energetice avansate în Grecia, România și Macedonia de Nord.

PPC are o capacitate totală instalată de 10,7GW, constând din instalații termale, hidro și SRE cu o producție anuală totală de peste 20TWh, în timp ce în rețele, baza totală de active reglementate se ridică la aproximativ 4,3 miliarde de euro.

Grupul PPC este principalul furnizor de energie electrică din Grecia și România, deservind 8,7 milioane de clienți în total, oferindu-le peste 35TWh de energie și o gamă largă de produse și servicii energetice. PPC a fost fondată în 1950 și este listată la Bursa din Atena din 2001.